Programy zdrowotne

PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA W CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA, W TYM REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU

Program adresowany do:

 • mieszkańców gminy Polkowice, którzy ukończyli 30 r. ż. lub młodszych ze wskazań lekarskich
 • pacjentów wymagających stałego nadzoru kardiologicznego
 • pacjentów po udarze mózgu
 • Zakres świadczeń:
  • dla pacjentów w punkcie profilaktyki i monitorowania chorób układu krążenia: porady lekarza kardiologa, pielęgniarki, dietetyczki, badanie ryzyka zagrożenia CHUK, ustalanie BMI, badania diagnostyczne: (cholesterol całkowity, cholesterol LDL, cholesterol HDL, trójglicerydy, kreatynina, eGFR, elektrolity: K, Na, morfologia, transaminazy: GOT, GPT);
  • kontrola leczenia chorób układu krążenia w tym: lekarskie konsultacje kardiologiczne, USG serca (na zlecenie lekarza kardiologa), EKG wysiłkowe ( na zlecenie lekarza kardiologa), EKG spoczynkowe z opisem, 24 godzinna rejestracja EKG metodą Holtera ( na zlecenie lekarza kardiologa), 24 godzinna rejestracja RR metodą Holtera ( na zlecenie lekarza kardiologa), badania dodatkowe w razie potrzeby – na zlecenie lekarza (rtg klatki piersiowej, kręgosłupa szyjnego, spirometria, usg tarczycy, przepływy naczyniowe);
  • dla pacjentów po udarze mózgu: zabiegi fizjoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne, terapia logopedyczna, psychologiczna.
 • Miejsce realizacji: Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice:
  • punkt profilaktyki i monitorowania chorób układu krążenia – gab. 127, poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 11:30, wtorek 13:00 – 17:00;
  • gabinet lekarski – konsultacje kardiologiczne – gab. 127 w każdą środę w godz. 14:00 – 18:00;
  • gabinet dietetyka – 127, pierwszy i trzeci piątek miesiąca 8:30 – 10:00;
  • terapia po udarze mózgu – terapia indywidualnie umawiana w gab. 104, tel. 76/746 08 07.

Adresatami programu są mieszkańcy miasta i gminy Polkowice

PROGRAM FINANSOWANY Z BUDŻETU GMINY POLKOWICE

SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO 15-LETNICH DZIEWCZĄT MIESZKANEK GMINY POLKOWICE
 • Program adresowany do dziewcząt urodzonych w 2001 roku, mieszkanek gminy Polkowice
 • Zakres świadczeń: szczepienia p/ HPV (wirusowi brodawczaka ludzkiego wywołującego m.inn. raka szyjki macicy)
 • Miejsce realizacji: Punkt szczepień Przychodnia Lekarska Polkowice ul. K.B. Kominka 7 Poradnia dzieci zdrowych Przychodnia Lekarska Polkowice ul. K.B. Kominka 7
 • Informacja o programie: gab. 104 tel. 76/7460807

PROGRAM FINANSOWANY Z BUDŻETU GMINY  POLKOWICE

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU RODNEGO NA ROK 2016
 • Program adresowany do mieszkańców gminy Grębocice – kobiety dorosłe oraz młodzież żeńska
 • Zakres świadczeń: zwiększenie dostępności do konsultacji oraz badań lekarskich i położnej w ramach por. K, edukacja w zakresie samobadania piersi
 • Miejsce świadczeń: Przychodnia NZOZ Grębocice – Por. K Tel. 76/ 7311-50 – 20

PROGRAM FINANSOWANY Z BUDŻETU GMINY  GRĘBOCICE

PROWADZENIE USŁUG PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU, WSPÓŁUZALEŻNIONYCH I OSÓB Z GRUP RYZYKA ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POLKOWICE

Program adresowany do:

 • Mieszkańcy gminy Polkowice w tym:
  • osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu w tym dzieci i młodzież
  • dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych
  • osoby z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami nerwicowymi
  • ofiary przemocy i sprawcy przemocy
  • osoby z syndromem DDA
  • uczestnicy szkół nauki jazdy
  • osoby bezdomne
  • pracownicy lecznictwa odwykowego
  • pracodawcy oraz interwencyjnie pracownicy
 • Miejsce świadczeń:
  • Konsultacje indywidualne, psychoterapeutyczne, wywiady środowiskowe – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 –  18:00 w terminach ustalonych indywidualnie z pacjentami.
 • Miejsce realizacji: Ośrodek Pomocy Psychologicznej, ul. K.B. Kominka 7, 59-101 Polkowice, wywiady w domu pacjenta
 • Zajęcia grupowe – terapeutyczne i socjoterapeutyczne
  • Miejsce realizacji: Ośrodek Pomocy Psychologicznej, ul. K.B. Kominka 7, 59-101 Polkowice
  • Terminy realizacji świadczeń:

Wtorek – grupa dla dorosłych ofiar przemocy domowej i osób współuzależnionych 1500 – 1700
Środa – grupa wsparcia dla DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) 1600 – 1800
Wtorek – grupa wstępna – osób oczekujących na pobyt w zakładach stacjonarnych 1000 – 1200
Czwartek – grupa zaawansowana dla osób uzależnionych- terapia   pogłębiona   1600 – 1740

 • Orzeczenia biegłych sądowych
  • Miejsce realizacji: Ośrodek Pomocy Psychologicznej, ul. K.B. Kominka 7,  59-  101 Polkowice
 • Konsultacje lekarzy psychiatrów
  • Miejsce realizacji: Ośrodek Pomocy Psychologicznej, ul. K.B. Kominka 7,    59 –   101 Polkowice
  • Terminy realizacji świadczeń:

Poniedziałek   12 00 – 14 00
Środa 800 – 1400
Czwartek 11 30 – 13 00

 • Poradnictwo (obsługa) prawna
  • Miejsce realizacji: Kancelaria Prawna, Rynek 6, 59 – 101 Polkowice
  • Terminy realizacji świadczeń:

Poniedziałek, wtorek, Środa, czwartek, piątek   8 00 – 1000

 • Zajęcia edukacyjne dla różnych grup zawodowych w tym pracodawców i pracowników oraz w szkołach nauki jazdy – cały rok w dniach i godzinach ustalonych indywidualnie z właścicielami szkół nauki jazdy i pracodawcami
 • Punkt porad społeczno-prawnych dla ofiar przemocy
  • Miejsce realizacji: Ośrodek Pomocy Psychologicznej, ul. K.B. Kominka 7,     59 –   101 Polkowice
  • Terminy realizacji świadczeń:

Środa  15 30 – 17 30

 • Punkt pomocy terapeutycznej ,,Pierwszy krok do trzeźwości”
  • Miejsce realizacji: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 2  , 59 – 100 Polkowice
  • Terminy realizacji świadczeń:

Poniedziałek, wtorek, środa 1000 – 1200

 • Zajęcia z bezdomnymi
  • Miejsce realizacji: ,,Dom dla bezdomnych” (noclegownia) ul. Spokojna 1, 59 – 100 Polkowice
  • Terminy realizacji świadczeń:

Czwartek 1800 – 2000
Piątek 1800 – 2000

 • Telefon zaufania 76/ 746 08 60 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00
  • Rejestracja: Ośrodek Pomocy Psychologicznej PCUZ ul. K.B. Kominka 7 tel. 76/746-08-60
OPIEKA MEDYCZNA W ZAKRESIE AMBULATORYJNYCH USŁUG CHIRURGICZNYCH CAŁODOBOWO W SOBOTY, W DNI WOLNE OD PRACY ORAZ W DNI POWSZEDNIE W PORZE NOCNEJ
 • Zadanie adresowane do mieszkańców powiatu polkowickiego
 • Zakres świadczeń: chirurgiczne usługi lekarskie, pielęgniarskie, RTG, badania laboratoryjne
 • Miejsce świadczeń: Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice:
  • Poradnia chirurgiczna gab. nr 22 od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-7:00 w soboty i dni świąteczne całodobowo tel. 76/746-08-46
  • Pracownia RTG (parter) od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-7:00 w soboty i dni świąteczne całodobowo tel.76/746-08-57
  • Laboratorium od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-7:00 w soboty i dni świąteczne całodobowo tel. 76/746-08-39

 

ZADANIE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY POLKOWICE

SENIOR
 • Zadanie adresowane do mieszkańców gminy Polkowice po 60 r. ż. ze szczególnym uwzględnieniem osób z objawami chorób otępiennych oraz z problemami wynikającymi z trudności dnia codziennego
 • Zakres świadczeń: prowadzenie gabinetu gerontologicznego w tym: psychoterapia, psychoedukacja, terapia neuropsychologiczna, terapia zajęciowa, konsultacje specjalisty gerontologa, badania psychotechniczne kierowców po 60 r. ż., terapia zajęciowa, wypożyczalnia sprzętu medycznego
 • Miejsce świadczenia: Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice gabinet G1 tel. 76/746-08-15
ZAPOBIEGANIE CHOROBIE NOWOTWOROWEJ PŁUC POPRZEZ POPRAWĘ DOSTĘPNOŚCI DO SPECJALISTYCZNYCH BADAŃ MEDYCZNYCH ORAZ WIELOPOZIOMOWĄ EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ W POWIECIE POLKOWICKIM
 • zadanie adresowane do mieszkańców powiatu polkowickiego – kobiet i mężczyzn po 50 r.ż. (górnicy emeryci po 45 r.ż.).
 • zakres świadczeń: prowadzenie Centrum Zdrowia Płuc
 • Miejsce realizacji: Przychodnia PCUZ ZOZ S.A., ul. Kard. B. Kominka 7, Polkowice, Centrum Zdrowia Płuc gab. 128, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00, w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) 8.00-15.00, tel.  733 270 475.

Adresatami zadania są mieszkańcy powiatu polkowickiego.

Zadanie finansowane ze środków budżetu gminy Polkowice i powiatu polkowickiego.