EKOLOGIA

środa, 07 lipca 2021

Monitorowanie zdrowia w ochronie ekologicznej dziecka w środowisku domowym, szkolnym oraz w trakcie pobytu uczni w klas IV szkół podstawowych z gminy Polkowice na zielonych szkołach.

DLA KOGO?

Opieką objęci są uczniowie klas III i IV szkół podstawowych oraz każde dziecko od 3. roku życia.

OFERTA:

Badania laboratoryjne na obecność metali ciężkich, wyjazdy w ramach zielonej szkoły, opieka lekarska.

GDZIE I KIEDY?

Poradnia Promocji Zdrowia w Ochronie Ekologicznej Dziecka, gab. nr 10, od wtorku do czwartku, w godzinach od 12.00 do 14.00, tel. 76 746 08 50.

Program finansowany z budżetu gminy Polkowice. Szczegółowe informacje o programach i zadaniach polityki zdrowotnej burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego udzielane są w Dziale Marketingu PCUZ, gab. G1. Od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 14.00. Telefon: 76 746 08 07