Poradnia POZ

Dzięki podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), zapewnimy naszym Pacjentom skoordynowane i kompleksowe świadczenia medyczne w miejscu ich zamieszkania. Nasi lekarze rodzinni to specjaliści pierwszego kontaktu, którzy w codziennej pracy dbają o profilaktykę chorób mieszkańców Zagłębia Miedziowego, udzielają konsultacji medycznych, zapewniają dostęp do niezbędnej diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i nieobrazowej oraz kierują Pacjentów na leczenie specjalistyczne.

Z usług podstawowej opieki zdrowotnej w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych korzysta obecnie blisko 30 tys. Pacjentów, którzy świadomie wybrali opiekę naszego personelu lekarskiego.

Cennik usług medycznych

L.p.Rodzaj świadczeniaCena jednostkowa
1porada lekarska115
2wystawienie zaświadczenia, orzeczenia lekarskiego30,00 zł (w tym podatek VAT)
3badanie lekarskie przed szczepieniem30,00 zł (w tym podatek VAT)
4wizyta lekarska domowa160
5wizyta pielęgniarska patronażowa85
6wizyta położnej patronażowa85
7badanie piersi przez położną40
8wizyta pielęgniarska domowa 55