Pracownia Badań Psychotechnicznych

Świadczenia realizowane w pracowni badań psychotechnicznych PCUZ obejmują:
badania kierowców i operatorów maszyn
badania kierowców zawodowych
badania odwoławcze (za jazdę pod wpływem alkoholu, za przekroczenie liczby punktów karnych)
badania powypadkowe
badania dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń
badania w górnictwie, w tym dla osób pracujących z materiałami wybuchowymi
badania kuratorów sądowych

Nasi specjaliści

    Zdzisław Ząbek – mgr psychologii, psychoterapeuta, socjoterapeutka, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog organizacji pracy, nauczyciel akademicki, psycholog uprawniony do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców, w górnictwie, kuratorów sądowych oraz osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni, biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej
    Jacek Chrzan – mgr psychologii, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień, seksuolog społeczny, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, uprawniony do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców

Rejestracja

76 746 08 60
76 746 08 63

Godziny pracy ośrodka

Poniedziałek-piątek
7:30-18:00

Cennik porad komercyjnych
L.p.Rodzaj świadczenia Cena jednostkowa
1badanie podstawowe (operatorzy wózków jezdniowych i sprzętu ciężkiego, obsługa suwnic, praca na wysokości i inne)105,00 zł (w tym podatek VAT)
2kierowcy pojazdów samochodowych (badania wstępne, kontrolne, okresowe)150,00 zł (w tym podatek VAT)
3kierowcy - badania powypadkowe180,00 zł (w tym podatek VAT)
4kierowcy - badania odwoławcze150,00 zł (w tym podatek VAT)
5badanie kuratorów sądowych i inne stanowiska uwzględniające funkcjonowanie społeczne150,00 zł (w tym podatek VAT)
6badania kierujących pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu środków psychoaktywnych (osoby zatrzymane i kierowane przez Komendę Powiatową Policji)180,00 zł (w tym podatek VAT)
7stanowiska w ruchu Zakładów Górniczych150,00 zł (w tym podatek VAT)
8ratownicy górniczy180,00 zł (w tym podatek VAT)
9badania psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń180,00 zł (w tym podatek VAT)
10badania lekarskie osób ubiegających się o pozwolenie na broń300,00 zł (w tym podatek VAT)
11badania lekarskie osób posiadających pozwolenie na broń250,00 zł (w tym podatek VAT)
12badania psychologiczne odwoławcze na broń270,00 zł (w tym podatek VAT)
13badania psychologiczne osób pracujących z materiałami wybuchowymi180,00 zł (w tym podatek VAT)
14badania psychiatryczne osób pracujących z materiałami wybuchowymi200,00 zł (w tym podatek VAT)
15badania psychologiczne osób pracujących przy wytwarzaniu materiałów wybuchowych180,00 zł (w tym podatek VAT)
16badania psychiatryczne osób pracujących przy wytwarzaniu materiałów wybuchowych200,00 zł (w tym podatek VAT)
17badania psychologiczne sędziów, prokuratorów150,00 zł (w tym podatek VAT)
18badanie psychologiczne osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencje pracownika ochrony fizycznej150,00 zł (w tym podatek VAT)
19badanie lekarskie osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencje pracownika ochrony fizycznej250,00 zł (w tym podatek VAT)
Osoby, które nie posiadają skierowania od pracodawcy potwierdzającego konieczność wykonania badań profilaktycznych w ramach przepisów o medycynie pracy mają obowiązek pokrycia kosztów badania z uwzględnieniem podatku VAT w wysokości 23%