Walka z jesienną falą zachorowań na COVID-19 spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV2 wymusiła zmiany w funkcjonowaniu PCUZ ZOZ SA , jednocześnie hamując rozpoczęty proces  udostępniania przychodni dla szerszej grupy pacjentów i powrotu do funkcjonowania w normalnych  warunkach.

Czy i jak zmieni się w funkcjonowanie placówki w związku z wprowadzeniem żółtej i czerwonej strefy?

Utrzymana zostaje telefoniczna forma rejestracji do lekarzy POZ, specjalistów, rehabilitacji itp.

W dalszym ciągu główną formą kontaktu z lekarzami POZ, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, pozostają teleporady będące jednocześnie formą kwalifikacji pacjenta do wizyty osobistej w tym samym dniu lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem. W trakcie teleporady pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie do specjalisty/szpitala, e-ZWM (zaopatrzenie w wyroby medyczne), skierowanie do laboratorium/USG/RTg  oraz e-ZLA w uzasadnionych przypadkach.

Ograniczono do niezbędnego minimum działalność w zakresie osobistych, planowanych wizyt u specjalistów a także badań diagnostycznych. Teleporada na równi z wizytą osobistą pozostaje jedną z form konsultacji ze specjalistami, u których nie jest konieczna osobista wizyta.

Rehabilitacja: zabiegi rehabilitacyjne nie zostały wstrzymane. Odbywają się przy zachowaniu wszelkich zasad higieny i dystansu pomiędzy fizjoterapeutą a pacjentem. Pacjenci są informowani telefonicznie o nowych terminach przyjęć oraz zasadach obowiązującego reżimu sanitarnego. W celu zwiększenia bezpieczeństwa Dział REHABILITACJI wprowadził dwuzmianowy system pracy w godzinach od 7.00 do 19.00. Rejestracja na zabiegi odbywa się drogą telefoniczną, natomiast kwalifikacja do zabiegów poprzez teleporady.

Opieka pielęgniarska w domu pacjenta.

Ograniczono wizyty domowe do wizyt niezbędnych, wyłącznie u pacjentów pilnych. Pacjent stabilny informowany jest przez rozmowę telefoniczną o możliwości konsultacji z pielęgniarką – metoda teleporady. Wszystkie wizyty domowe wynikające ze zlecenia lekarza oraz te pozostające w kompetencji pielęgniarki POZ, są poprzedzone wywiadem telefonicznym, co pozwoli na podjęcie szczególnych środków ostrożności podczas wizyty domowej oraz pozwoli dokładnie zaplanować działanie podczas wizyty w domu pacjenta.

Wizyta personelu medycznego w domu chorego odbywa się w ubraniu ochronnym (maseczka, rękawiczki, fartuch fizelinowy), pacjent również zobezpiecza się w maseczkę ochronną. Dla bezpieczeństwa pacjenta i personelu wizytę zaleca się skrócić do 15 min.

Szczepienia nie zostały zawieszone. Kwalifikacja do szczepień i szczepienia odbywają się codziennie według ustalonych grafików. Priorytetem są szczepienia dzieci szczególnie do 24 miesiąca życia oraz tych, wobec których istnieją szczególne wskazania zdrowotne.

Laboratorium:

  • Godziny pobrania materiału: 6:30-9:30. Przyjmowani są tylko pacjenci wcześniej zarejestrowani na odpowiednią godzinę
  • Wyniki badań laboratoryjnych będą do odbioru w laboratorium od poniedziałku do piątku po godzinie 14.00 do godziny 18:00
  • Badania na” cito” bez ograniczeń i zapisów

Skierowania do specjalistów, zaświadczenia lekarskie, wyniki badań obrazowych będą do odbioru przy okienku przeszklonym w holu rejestracji od poniedziałku do piątku w godzinach 06.30 -18.00.

Kopie dokumentacji medycznej są wykonywane w punkcie ksero od poniedziałku do piątku od godziny 06.30-18.30.

Rejestracja telefoniczna pod numerami:  76 746 08 10, 76 746 08 11, 76 74 06 43 w godzinach 06.30 -18.00.  i telefon komórkowy 530 002 581 – dla mieszkańców spoza obszaru miasta Polkowic.

Recepty na stałe leki w POZ można zamówić za pośrednictwem wiadomości e-mail: erecepta@pcuz.eu lub pod numerami telefonów 76 746 08 10, 76 746 08 11, 76 746 08 43;

DOSTĘPNOŚĆ ALE Z ROZWAGĄ

Poza pandemią SarsCoV2 nadal istnieją inne choroby, z powodu których jest konieczny kontakt z przychodnią. Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych czyni wszelkie starania aby zwiększyć dostępność dla pacjentów z jednoczesnym zabezpieczeniem własnych pracowników przed zachorowaniem, co gwarantuje ciągłość jej działania.

PCUZ uruchomił dodatkowe środki ostrożności w postaci 18-stu urządzeń plazmowych oczyszczających  powietrze, które są rozwieszone w korytarzach przychodni. Pomieszczenia, w których przebywały osoby z potwierdzonym dodatnim wynikiem testu na COVID są dodatkowo dezynfekowane zmgławiaczem.  Wszystkie powierzchnie są codziennie dezynfekowane oraz cyklicznie co kilka godzina dezynfekowane są wszystkie klamki

Do przychodni można dostać się głównym wejściem, gdzie znajduje się punkt weryfikacyjny wyposażony w system kamer termowizyjnych. W strefie czerwonej i żółtej obowiązkowe pozostają ankiety z wywiadem epidemiologicznym. Ankietę należy wypełniać przed wejściem do budynku w przygotowanym do tego miejscu. Pacjenci odbierający wyniki i inną dokumentację zostawiają wywiad w okienku rejestracji.

Zwracamy się z prośbą do pacjentów PCUZ-ZOZ S.A. o zakładanie aplikacji VisiMed, wówczas receptę (kod recepty) otrzymacie Państwo na tel. komórkowy.

Prosimy również o zakładanie Konta Internetowego Pacjenta, które każdy pacjent może założyć od poniedziałku do piątku w godz: 15:00 do 16:00 w okienku  w holu przychodni. Dzięki temu kontu można sprawdzić informacje medyczne o stanie  zdrowia, odebrać skierowanie, receptę.

Dostępność do tych kont ograniczą wizyty pacjentów w przychodni, co z kolei zmniejszy narażenie na zachorowanie na SARS-CoV-2. Jest możliwość upoważnienia osób trzecich do obsługi konta..

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych zwraca się z prośbą do pacjentów o odpowiedzialność za siebie i innych w tej trudnej dla wszystkich sytuacji epidemiologicznej.

Przypominamy o konieczności przestrzegania trzech podstawowych zasad na terenie przychodni jak i w przestrzeni publicznej: DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka). Prosimy o nie gromadzenie się w holu rejestracji (może w nim przebywać jednocześnie 10 osób).

PCUZ-ZOZ SA prosi o reagowanie na sugestie personelu oraz wyrozumiałość. Wszyscy jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Zapewniamy, że podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki powodowane pandemią.

Do kontaktu z pacjentami powołano Pełnomocnika Zarządu ds. pacjenta, który dyżuruje od poniedziałku do piątku od godziny od 8:00 do 12:00 w pokoju 107.