Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A.

Informacje dla akcjonariuszy

ul. Kard. B. Kominka, 59-101 Polkowice
NIP 692-22-46-830, Regon 390760852
tel. 76 746 08 00, e-mail: pcuz [at] pcuz.pl