Laboratorium diagnostyczne

Uwaga!
Z doświadczeń wynika, że substancje zawarte w suplementach diety zafałszowują wyniki badań. Pacjent powinien odstawić preparaty co najmniej na 24h przed badaniem.

Laboratorium diagnostyczne PCUZ wykonuje badania diagnostyczne z zakresu:
    hematologii
    biochemii
    analityki ogólnej
    immunologii
    serologii
    mikrobiologii
    diagnostyki infekcyjnej
    genetyki

Kontakt

76 746 08 39

Godziny pracy

Poniedziałek-piątek
6:30-18:00

Organizacja pracy laboratorium analitycznego

      Rejestracja do laboratorium odbywa się z wyprzedzeniem na konkretny dzień i godzinę.
      Pobieranie materiału  wysyłanego poza obręb Polkowic od 6:30 do 9:00.
      Pobieranie materiału do badań wykonywanych w PCUZ-ZOZ S.A od 6:30 do 11:00.
      Rejestracja telefoniczna z wyprzedzeniem tel.: 076-746-08-39 od poniedziałku do piątku od 7:00 do 14:00
      Rejestracja z wyprzedzeniem w laboratorium od 6:30 do 18:00

Testy antygenowe komercyjne:

  • Koszt testu 160 zł
  • Płatność gotówką – prosimy o wyliczoną kwotę;
  • Możliwość płatności kartą.
  • W przypadku chęci otrzymania faktury Pacjent musi zgłosić ten fakt przed dokonaniem płatności.
  • Rejestracja tylko telefoniczna od poniedziałku do piątku od 7 do 14. Nr telefonu 530-857-427
  • Termin badania ustalamy indywidualnie.
  • Do każdego badania wystawiamy zaświadczenie w języku angielskim, niemieckim bądź rosyjskim.
  • Wyniki negatywne odbieramy do godziny 14 w laboratorium.
  • W przypadku wyniku pozytywnego pacjent nie odbiera wyniku osobiście. W takiej sytuacji informujemy Pacjenta o wyniku telefonicznie.

Kierownik Laboratorium – specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej mgr Elżbieta Minko

Cennik usług medycznych
L.p.Nazwa badaniaCena
117 - hydroksykortykosteroidy DZM70
217 - ketosterydy DZM70
317 - OH progesteron46
4ACTH (adrenokortykotropina) 47
5Adenowirusy (ADV) met. PCR ilościowo220
6Adenowirusy (ADV) met. PCR jakościowo200
7Adrenalina90
8Adrenalina w DZM100
9AFP (alfa - fetoproteina) marker wątroby35
10Albuminy10
11Aldolaza35
12Aldosteron42
13Aldosteron DZM45
14Alfa -2 makroglobulina62
15Alfa 1 - antytrypsyna42
16Alfa 1, kwaśna glikoproteina (orozomukoid)26
17Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych125
18Alfa-1 antytrypsyna w kale57
19ALP8
20ALT8
21Aluminium (Glin) w surowicy90
22Amfetamina w moczu, jakościowo40
23AMH (rezerwa jajnikowa)100
24Amoniak 18
25Amylaza w moczu8
26Amylaza w surowicy8
27ANA 10 met. IIF i DID ENA (6 antygenów)63
28ANA 4 met. IIF i immunoblot (16 antygenów)120
29ANA 5 met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów)100
30ANA 6 immunoblot ENA (7 antygenów)95
31ANA 7 met. ELISA (9 antygenów)62
32ANA 8 met. DID ENA (6 antygenów)52
33ANA 9 met. IIF, typ świecenia, miano52
34ANA1 - p / ciała przeciwjądrowe met. IIF, test przesiewowy42
35ANA2 met. IIF i DID ENA screening67
36ANA3 met. immunoblot (16 antygenów)115
37Androstendion50
38anti - TPO (ATPO)39
39Anty - TG (p / ciała przeciw tyreoglobulinie)27
40Antykoagulant toczniowy 78
41Antytrombina III, aktywność 40
42Apo E genotypowanie, ocena skłonności do wystąpienia choroby Alzheimera/dziedzicznej skłonności do miażdżycy met. PCR260
43APTT (czas kaolinowo - kefalinowy)12
44ASO - ilościowo15
45ASO (półilościowo)8
46Aspergillus - antygen krążący170
47AST8
48Autoprzeciwciała płytkowe600
49Badanie kału - chorobotwórcza flora jelitowa u dzieci do 2 lat (Salmonella, Shigella, Yersinia spp, EPEC, rotawirusy, adenowirusy grzyby drożdżopodobne)140
50Badanie kału - obecność enteropatogennych pałeczek E. coli (EPEC)38
51Badanie kału na krew utajoną20
52Badanie kału na pasożyty22
53Badanie kału na resztki pokarmowe17
54Badanie kału w kierunku Klebsiella Pneumonie120
55Badanie kontrolne przeciwciał u ciężarnych (zdrowe, fizjologiczne) test Coombsa65
56Badanie kontrolne wykrytych przeciwciał u ciężarnych (Ab obecne wcześniej)130
57Badanie nasienia50
58Badanie serologiczne w kierunku choroby "hodowców ptaków"160
59Badanie serologiczne w kierunku choroby "płuco farmera"160
60Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF90
61Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną (krew)150
62Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną (preparat i hodowla na podłożu płynnym + hodowla na podłożu stałym)100
63Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. konwencjonalną (bakterioskopia + hodowla)70
64Badanie w kierunku: wydzielacz / niewydzielacz substancji grupowej H w ślinie50
65Bartoneloza IgG met. IIF100
66Bartoneloza IgM met. IIF100
67Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western Blott320
68Bąblowica (Echinococcus multilocularis) met. Western Blott320
69Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG110
70Beta - 2 mikroglobulina marker diagnostyki nefrologicznej45
71Beta - HCG (total)25
72Beta HCG (total)-badanie do Prisca50
73Beta-HCG wolna podjednostka KRYPTOR100
74Białko DZM8
75Białko Bence-Jonesa w moczu met. termiczna20
76Białko C, aktywność 50
77Białko całkowite8
78Białko S wolne 80
79Bilirubina bezpośrednia (związana)16
80Bilirubina całkowita10
81Biocenoza pochwy25
82BKV met. PCR ilościowo200
83BKV met. PCR jakościowo200
84Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo 135
85Borelioza IgG35
86Borelioza IgM35
87Borelioza p/c p. VlsE/C6 ilościowo, monitorowanie leczenia95
88Borelioza Western Blott IgG125
89Borelioza Western Blott IgM125
90BRCA 2 met. PCR200
91BRCA1 /PCR/360
92Bruceloza IgG50
93Bruceloza IgM50
94Bruceloza met. OWD280
95C - peptyd30
96C - telopeptyd kolagenu typu I120
97C1 inhibitor stężenie62
98CA 125 marker raka jajnika37
99CA 15 - 3 marker raka piersi i jajników38
100CA 19 - 9 marker raka trzustki, dróg żółciowych i żołądka38
101CA 72.4 marker raka przełyku, jelita grubego55
102Candida albicans - antygen krążący200
103CEA marker jelita grubego, trzustki, żołądka, wątroby38
104Celiakia (DQ2.2/DQ2.5/DQ8) met. PCR300
105Ceruloplazmina35
106Chlamydia Pneumoniae + Mycoplasma Pneumoniae met. PCR jakościowo220
107Chlamydia pneumoniae antygen met. IIF wymaz inny materiał65
108Chlamydia pneumoniae antygen met. IIF wymaz z gardła65
109Chlamydia pneumoniae IgA55
110Chlamydia pneumoniae IgG45
111Chlamydia pneumoniae IgM45
112Chlamydia Pneumoniae met. PCR, jakościowo125
113Chlamydia Trachomatis + Mycoplasma Genitalium met. PCR jakościowo200
114Chlamydia Trachomatis + Mycoplasma hominis met. PCR jakościowo200
115Chlamydia Trachomatis + Ureaplasma species met. PCR jakościowo200
116Chlamydia trachomatis antygen met. IIF wymaz z cewki moczowej55
117Chlamydia trachomatis antygen met. IIF wymaz inny materiał55
118Chlamydia trachomatis antygen met. IIF wymaz z kanału szyjki macicy55
119Chlamydia trachomatis IgA40
120Chlamydia trachomatis IgG40
121Chlamydia trachomatis IgM40
122Chlamydia Trachomatis met. PCR, jakościowo120
123Chlorki20
124Chlorki w DZM20
125Chlorki w moczu20
126Cholesterol całkowity8
127Cholesterol HDL bezpośredni8
128Cholesterol LDLparametr wyliczany
129Cholinoesteraza15
130Choroba Wilsona (mutacja H1069Q genu ATP7B)250
131Chromogranina A marker guzów neuroendokrynnych220
132CK - MB, aktywność30
133Clostridium difficile (antygen GDH i wykrywanie toksyny A/B w kale)120
134CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność70
135CMV met. PCR ilościowo150
136CMV met. PCR jakościowo150
137Coxackie typ A i B IgG met. IIF125
138Coxackie typ A i B IgM met. IIF125
139Coxackie wirus typ B2, B3, B4 przeciwciała neutralizujące160
140CPK (kinaza fosfokreatynowa)20
141CRP U22
142Cryptococcus neoformans - antygen krążący jakościowo190
143Cyfra 21 - 1 (RAK PŁUCA)55
144Cynk w moczu,ilościowo40
145Cynk, ilościowo 40
146Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach 40
147Cystatyna C50
148Cytomegalia (CMV) IgG40
149Cytomegalia (CMV) IgM40
150Czas protrombinowy (PT)15
151Czerwonka pełzakowata (Entamoeba histolytica)100
152Czynnik V Leiden met. PCR 230
153D - dimery (ilościowo)40
154DHEA - S0430
155DHEA /dehydroepiandrostendion/ 60
156Digoksyna, ilościowo80
157Dihydrotestosteron (DHT)110
158Dopamina w DZM120
159Dopełniacz, składowa C - 3c40
160Dopełniacz, składowa C - 440
161EBV met. PCR, ilościowo250
162EBV met. PCR, jakościowo230
163EBV (Epstein - Barr virus) IgG40
164EBV (Epstein - Barr) IgM40
165EBV EA IgG, EA90
166EBV EBNA IgG, EBNA90
167Ecstasy w moczu, jakościowo40
168Elastaza trzustkowa w kale170
169Elektroforeza białka 30
170Enterowirus IgG met. IIF125
171Enterowirus IgM met. IIF125
172Enzym konwertujący angiotensynę121
173Eozynofilia bezwzględna 20
174Erytropoetyna50
175Estradiol28
176Estriol wolny50
177Etanol ilościowo30
178Fenobarbital ilościowo40
179Fenol w moczu ilościowo 80
180Fenytoina, ilościowo70
181Ferrytyna35
182FibroMax (haptoglobina, alfa 2-makroglobulina, GGT, bilirubina, apolipoproteina A1, ALT, AST, G, TG, CH) 140
183FibroTest (haptoglobina, alfa 2-makroglobulina, GGT, bilirubina, apolipoproteina A1, ALT) 120
184Fibrynogen 15
185Fosfataza kwaśna (ACP)15
186Fosfataza kwaśna sterczowa55
187Fosfataza zasadowa izoenzym kostny50
188Fosfor (P)12
189Fosforany DZM16
190Fosforany w moczu16
191FSH (folitropina)25
192FT328
193FT428
194Fruktozamina50
195Gastryna 70
196Genetyczne predyspozycje do rdzeniastego raka tarczycy - analiza 16 mutacji genu RET500
197GGTP10
198Glikol etylenowy ilościowo150
199Glikol etylenowy w moczu ilościowo110
200Glukoza8
201Glukoza (1h po podaniu 75g glukozy)8
202Glukoza (2h po podaniu 75g glukozy)8
203Glukoza w DZM16
204Grupa krwi (układ AB0 i antygen RhD oraz badanie przeglądowe przeciwciał) (1 próbka)50
205Grupa krwi do trwałej ewidencji wyniku grupy krwi (1 próbka krwi) z wydaniem krewkarty60
206Grupa krwi do trwałej ewidencji wyniku grupy krwi (2 próbki krwi) z wydaniem krewkarty80
207Gruźlica, T-SPOT TB (test IGRA) 220
208Grypa typ A i B antygeny 42
209Grypa typ A IgG155
210Grypa typ A IgM155
211Grypa typ AH1N1 met. Real - Time PCR, jakościowo 260
212Grypa typ B IgG155
213Grypa typ B IgM155
214Haptoglobina35
215Harmony Test (Trisomia 21, 18, 13, płeć, analiza XY)1800
216HAV przeciwciała całkowite50
217HAV przeciwciała IgM (WZW A)45
218HbA1c35
219HBc przeciwciała całkowite (WZW B)40
220HBc przeciwciała IgM (WZWB)45
221HBe - antygen (typ B)40
222HBe przeciwciała (WZW B)40
223HBs - antygen35
224HBs - przeciwciała35
225HBs antygen, test potwierdzenia40
226HBV - lekooporność YMDD400
227HBV ilościowo + lekooporność (YMDD)480
228HBV ilościowo + lekooporność entekavir480
229HBV jakościowo + lekooporność entekavir480
230HBV lekooporność enterkavir400
231HBV met. PCR ilościowo200
232HBV met. PCR jakościowo120
233HBV met. PCR jakościowo i ilościowo230
234HCG wolna podjednostka beta65
235HCV (przeciwciała)40
236HCV genotypowanie200
237HCV ilościowo + genotypowanie300
238HCV jakościowo + genotypowanie300
239HCV met. PCR ilościowo120
240HCV met. PCR jakościowo 120
241HCV met. PCR jakościowo + ilościowo200
242HCV przeciwciała test potwierdzenia met. immunoblot260
243HE - 4 marker jajnika90
244Helicobacter pylori - antygen w kale30
245Helicobacter pylori IgA60
246Helicobacter pylori IgG60
247Helicobacter pylori IgM60
248Hemochromatoza mutacje C282Y, H63D oraz S65C w genie HFE350
249Heroina w moczu, jakościowo40
250Histamina200
251HIV - test potwierdzenia obecności przeciwciał anty - HIV 1 i anty - HIV 2240
252HIV 1 / HIV 2 (przeciwciała)40
253HIV Ag / Ab (Combo)35
254HIV met. PCR, ilościowo220
255HLA B 27 120
256Homocysteina50
257Hormon wzrostu (GH)45
258HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44200
259HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, nie 16/18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)160
260HSV (Herpes simplex virus) (HSV - 1/2 ) IgM, jakościowo38
261HSV (Herpes simplex virus) (HSV - 1/2) IgG, jakościowo38
262HSV met. PCR typ 1 i 2 jakościowo110
263Identyfikacja Mycobacterium sp. met. immunochromatograficzną70
264Identyfikacja Mycobacterium sp. test niacynowy50
265Identyfikacja przeciwciał antyerytrocytarnych156
266Identyfikacja szczepów atypowych (MOTT) do grupy Runyona90
267IgA26
268IgE całkowite26
269IgE sp. C204 - amoxycylina35
270IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus30
271IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae30
272IgE sp. D70 - Acarus siro30
273IgE sp. D71 -Lepidoglyphus destructor30
274IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae35
275IgE sp. E1 - sierść kota30
276IgE sp. E2 - sierść psa30
277IgE sp. E201 - pióra kanarka30
278IgE sp. E3 - sierść konia30
279IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej30
280IgE sp. E7 - odchody gołębia30
281IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi)30
282IgE sp. E78 - pióra papużki falistej30
283IgE sp. E81 - naskórek owcy30
284IgE sp. E82 - naskórek królika30
285IgE sp. E84 - naskórek chomika30
286IgE sp. E86 - pióra kaczki30
287IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków: łupież psa (E5), naskórek i łupież kota (E1), łupież konia (E3), łupież krowy (E4)35
288IgE sp. EP71 - mieszanka pierza35
289IgE sp. epitop Der f 1, roztocze90
290IgE sp. epitop Der f 2, roztocze90
291IgE sp. epitop Der p 1, roztocze140
292IgE sp. epitop Der p 2, roztocze90
293IgE sp. epitop nBet v 1, brzoza90
294IgE sp. epitop nBet v 2, brzoza90
295IgE sp. epitop r Mal d 1, jabłko90
296IgE sp. epitop r Mal d 4, jabłko90
297IgE sp. F1 - białko jajka30
298IgE sp. F105- czekolada30
299IgE sp. F11 - gryka30
300IgE sp. F12 - groch30
301IgE sp. F13 - orzech ziemny30
302IgE sp. F14 - soja30
303IgE sp. F15 - fasola35
304IgE sp. F17 - orzech leszczyny30
305IgE sp. F2 - mleko krowie30
306IgE sp. F221- kawa30
307IgE sp. F244 - ogórek30
308IgE sp. F245 - jajko całe30
309IgE sp. F25 - pomidor30
310IgE sp. F256 - orzech włoski30
311IgE sp. F26 - wieprzowina30
312IgE sp. F27 - wołowina30
313IgE sp. F277 - koperek30
314IgE sp. F280 - pieprz czarny35
315IgE sp. F284 - indyk30
316IgE sp. F3 - dorsz30
317IgE sp. F31 - marchew30
318IgE sp. F33- pomarańcza30
319IgE sp. F35 - ziemniak30
320IgE sp. F4 - pszenica30
321IgE sp. F40 - tuńczyk30
322IgE sp. F403- drożdże browarnicze30
323IgE sp. F44- truskawka30
324IgE sp. F48 - cebula35
325IgE sp. F49 - jabłko30
326IgE sp. F5 - żyto30
327IgE sp. F6 - jęczmień30
328IgE sp. F7 - owies30
329IgE sp. F75 - żółtko jajka30
330IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina30
331IgE sp. F77 - beta laktoglobulina30
332IgE sp. F78 - kazeina30
333IgE sp. F79 - gluten (gliadyna)30
334IgE sp. F8 - kukurydza30
335IgE sp. F81 - ser cheddar42
336IgE sp. F83 - kurczak30
337IgE sp. F84 - kiwi30
338IgE sp. F85 - seler30
339IgE sp. F86 - pietruszka30
340IgE sp. F88 - baranina30
341IgE sp. F89-gorczyca biała i czarna42
342IgE sp. F9 - ryż30
343IgE sp. F92 - banan30
344IgE sp. F93- kakao30
345IgE sp. F94 - gruszka35
346IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza35
347IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca)35
348IgE sp. G12 - żyto (pyłki)30
349IgE sp. G3 - kupkówka pospolita30
350IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa30
351IgE sp. G6 - tymotka łąkowa30
352IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych35
353IgE sp. GP3 - mieszanka traw 335
354IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych35
355IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Hollister Sten)35
356IgE sp. H3 - mieszanka kurzu domowego (Bencard)35
357IgE sp. I1 - jad pszczoły30
358IgE sp. I3 - jad osy30
359IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego30
360IgE sp. I6 - karaluch - prusak40
361IgE sp. I71 - jad komara30
362IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa)35
363IgE sp. K20 - wełna35
364IgE sp. K82 - latex35
365IgE sp. M1 - Penicillium notatum30
366IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum30
367IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus30
368IgE sp. M4 - Mucor racemosus30
369IgE sp. M5 - Candida albicans30
370IgE sp. M6 - Alternaria tenuis30
371IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni35
372IgE sp. O1 - bawełna35
373IgE sp. P1 - glista ludzka35
374IgE sp. T12 - wierzba35
375IgE sp. T14 - topola30
376IgE sp. T2 - olcha30
377IgE sp. T3 - brzoza30
378IgE sp. T4 - leszczyna30
379IgE sp. TP9 - mieszanka drzew35
380IgE sp. W10 - komosa biała35
381IgE sp. W6 - bylica pospolita30
382IgE sp. W9 - babka lancetowata35
383IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów35
384IGF 1 insulinozależny czynnik wzrostu60
385IGF-BP360
386IgG26
387IgG 1 podklasa160
388IgG 2 podklasa160
389IgG 3 podklasa160
390IgG 4 podklasa160
391IgG 4, zestaw podklas370
392IgG, IgA, IgM (łącznie)70
393IgM26
394IL28 (rs12979860, rs8099917) genotypowanie180
395Immunofiksacja (A, G, M, kappa, lambda)190
396Immunofiksacja (A, G, M, kappa, lambda) w moczu190
397Indeks sFlt-1 / PIGF240
398Inhibina A200
399Inhibina B190
400Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.)50
401Insulina47
402Insulina po 1H47
403Insulina po 2H47
404JCV met. PCR ilościowo160
405Kadm 60
406Kadm w moczu wskaźnik wydalania70
407Kalcytonina (jak najszybciej zamrozić)60
408Kalprotektyna w kale met. ELISA marker chorób nowot. i zapalnych p. pokarm. 112
409Kał - adenowirusy / rotawirusy40
410Kał - G. lamblia met. ELISA30
411Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.)148
412Kał (bad. mykol.)57
413Kał posiew (bad. bakter.)55
414Kamienie moczowe analiza chemiczna40
415Karbamazepina, ilościowo 43
416Karboksyhemogobina ilościowo 82
417Kariotyp - badanie cytogenetyczne 360
418Katecholaminy (A, NA, D) DZM + HCL met. HPLC200
419Katecholaminy (A,NA, D) w DZM met. ELISA160
420Kiła (Treponema pallidum) test przesiewowy RPR/VDRL15
421Klirens kreatyniny8
422Koenzym Q10 (ubichinon)150
423Kokaina w moczu, jakościowo40
424Kompleksy immunologiczne80
425Kontrola miana przeciwciał odpornościowych do jednego antygenu - PTA58
426Koproporfiryna40
427Koronawirus SARS-CoV-2 p/ciała IgG, ilościowo110
428Kortyzol37
429Kortyzol DZM47
430Kreatynina8
431Kreatynina DZM16
432Kreatynina w moczu16
433Krew posiew - beztlenowy (bad. bakter.)67
434Krew posiew (bad. bakter.)60
435Krew posiew (bad. mykol.)57
436Krztusiec (Bordetella pertusiss) IgA40
437Krztusiec (Bordetella pertusiss) IgG40
438Krztusiec (Bordetella pertusiss) IgM40
439Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-RhD po porodzie99
440Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-RhD po porodzie po zastosowanej profilaktyce śródciążowej67
441Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-RhD po poronieniu85
442Kwas 5 - hydroksyindolooctowy DZM + HCL (5-HIAA)70
443Kwas delta - aminolewulinowy w moczu70
444Kwas foliowy35
445Kwas hipurowy150
446Kwas homogentyzynowy w DZM260
447Kwas moczowy8
448Kwas moczowy DZM16
449Kwas moczowy w moczu16
450Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo90
451Kwas walproinowy, ilościowo (VPA)40
452Kwas wanilinomigdałowy DZM + HCL (VMA)60
453Laktoferyna w kale160
454Lamblie - przeciwciała (IgM + IgG) met. IIF85
455LDH (dehydrogenaza mleczanowa)15
456Legionella pneumophila antygen80
457Legionella pneumophila IgA160
458Legionella pneumophila IgA, IgM, IgG łącznie160
459Legionella pneumophila IgG160
460Legionella pneumophila IgM160
461Legionella pneumophila met.PCR jakościowo250
462Lekowrażliwość na wysokie stężenie iziniazydu na podłożu Middlebrooka130
463Lekowrażliwość na wysokie stężenie streptomycyny, na podłożu Middlebrooka130
464Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Middlebrooka (SM, INH, EMB, RMP, PZA)200
465Lekowrażliwość rozszerzona na podłożu Lowensteina-Jensena (OFX, CS, CAP, ETA)280
466Leptyna85
467LH (lutropina)25
468Lipaza20
469Lipoproteina Lp (a)50
470Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny160
471Listerioza, jakościowo35
472Lit ilościowo28
473Łańcuchy lekkie kappa90
474Łańcuchy lekkie kappa w moczu90
475Łańcuchy lekkie lambda90
476Łańcuchy lekkie lambda w moczu90
477Łuszczyca (HAL-Cw6)350
478M2 - PK Ouick110
479Magnez (Mg)8
480Magnez DZM16
481Magnez w moczu16
482Makroprolaktyna145
483Mangan we krwi100
484Metale panel 6 metali (Ni, Co, chrom, Mn, tytan , Al)280
485Metanefryna w DZM60
486Methemoglobina we krwi ilościowo60
487Metoksykatecholaminy DZM170
488Miedź w moczu, ilościowo50
489Miedź, ilościowo 40
490Mikroalbuminuria (albumina w DZM)25
491Mioglobina40
492Mleczany 30
493Mocz - badanie ogólne (pasek + osad)10
494Mocz - badanie ogólne (pasek)9
495Mocz posiew (bad. bakter.)30
496Mocz posiew (bad. mykol)57
497Mocznik8
498Mocznik w moczu16
499Mononukleoza zakaźna, jakościowo25
500Morfologia krwi10
501Morfologia krwi z rozmazem (aparat)12
502Mukowiscydoza met. PCR400
503Mutacja 20210 G - A genu protrombiny met. PCR 150
504Mutacje w genie CFTR (10 mutacji) - niepłodność męska 400
505Mycobacterium tuberculosis complex (DNA) z określeniem wrażliwości na Rifampicynę met. RT-PCR350
506Mycoplasma genitalium met. PCR jakościowo110
507Mycoplasma hominis met. PCR jakościowo110
508Mycoplasma pneumoniae IgA45
509Mycoplasma pneumoniae IgG45
510Mycoplasma pneumoniae IgM45
511Mycoplasma pneumoniae met. PCR jakościowo120
512Nadkrzepliwośc wrodzona (czynnik V Leiden + mutacja 20210 G-A genu protrombiny)300
513Nasienie posiew (bad. bakter.)50
514Nasienie posiew (bad. mykol.)57
515Naskórek dłoni (bad.mykol.)78
516Naskórek stopy (bad. mykol.)78
517Neisseria gonorrhoeae met. PCR jakościowo175
518Niepłodność męska, azoospermia, oligozoospermia (badanie regionu AZF)300
519Nietolerancja laktozy typu dorosłego280
520NMP 22 - marker nowotworów pęcherza moczowego240
521Noradrenalina100
522Noradrenalina w DZM100
523Normetanefryna w DZM50
524NSE (neuroswoista enolaza) rak drobnokomórkowy oskrzeli, neuroblastoma (płuca)55
525NT- proBNP150
526Nużeniec40
527OB5
528Ocena ryzyka wad chromosomalnych wg FMF110
529Odczyn Waalera -Rosego15
530Odpis wyniku grupy krwi12
531Odra (Morbilli virus) IgG70
532Odra (Morbilli virus) IgM70
533Odwrotna trójjodotyronina (rT3)160
534Ołów 47
535Ołów w moczu, ilościowo wskaźnik wydalania70
536Opiaty w moczu, jakościowo40
537Osad moczu6
538Ospa (Varicella zoster virus) IgG60
539Ospa (Varicella zoster virus) IgM60
540Osteokalcyna (MARKER TWORZENIA KOŚCI)60
541Oznaczenie antygenów Lea i Leb (ciężarne)60
542Oznaczenie miana przeciwciał odpornościowych do jednego antygenu - PTA40
543P / ciała anty - CCP (antycytrulinowe)60
544P / ciała anty GAD (przeciw dekarboksylazie kw. glutaminowego) IgG, ilościowo80
545P / ciała przeciw aktynie met. IIF70
546P / ciała przeciw antygenom błony podstawnej (BMZ) IgG, badanie na splicie skóry, met. IIF90
547P / ciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF74
548P / ciała przeciw antygenom jajnika i osłonie przejrzystej IgG, IgM, IgA (łącznie) met. ELISA120
549P / ciała przeciw antygenom jajnika met. IIF120
550P / ciała przeciw antygenom łożyska met. IIF120
551P / ciała przeciw antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting100
552P / ciała przeciw beta 2 - glikoproteinie - 1 IgA met. ELISA160
553P / ciała przeciw beta 2 - glikoproteinie - 1 IgG i IgM (łącznie) met. ELISA125
554P / ciała przeciw beta 2 - glikoproteinie - 1 IgG met. ELISA80
555P / ciała przeciw beta 2 - glikoproteinie - 1 IgM met. ELISA80
556P / ciała przeciw błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty - GBM) i błonie pęch. płucnych (z. Goodpasturae) met. IIF100
557P / ciała przeciw błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty - GBM) met. IIF80
558P / ciała przeciw cz. wewnętrznemu Castla i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF80
559P / ciała przeciw deamidowanej glaidynie (DGP) IgA met. ELISA80
560P / ciała przeciw deamidowanej glaidynie (DGP) IgG met. ELISA80
561P / ciała przeciw DNA dwuniciowemu (DsDNA) met. IIF58
562P / ciała przeciw endomysium (EmA) IgA i IgG (łącznie) met IIF90
563P / ciała przeciw endomysium (EmA) IgA met IIF70
564P / ciała przeciw endomysium (EmA) IgG met IIF70
565P / ciała przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgA i IgG (łącznie) met. IIF120
566P / ciała przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgA met. IIF70
567P / ciała przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgG met. IIF70
568P / ciała przeciw endomysium i retikulinie w klasie IgA100
569P / ciała przeciw endomysium i retikulinie w klasie IgA i IgG łącznie180
570P / ciała przeciw endomysium i retikulinie w klasie IgG100
571P / ciała przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie w klasie IgA100
572P / ciała przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie w klasie IgA i IgG (łącznie)180
573P / ciała przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie w klasie IgG100
574P / ciała przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2)90
575P / ciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG met. ELISA58
576P / ciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgM i IgG (łącznie) met. ELISA75
577P / ciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgM met. ELISA50
578P / ciała przeciw fosfatydyloserynie IgG i IgM (łącznie) met. ELISA65
579P / ciała przeciw fosfatydyloserynie IgG met. ELISA44
580P / ciała przeciw fosfatydyloserynie IgM met. ELISA40
581P / ciała przeciw gliadynie (AGA) IgA i IgG (łącznie) met. IIF100
582P / ciała przeciw gliadynie (AGA) IgA met. IIF60
583P / ciała przeciw gliadynie (AGA) IgG met. IIF60
584P / ciała przeciw gliście ludzkiej IgG60
585P / ciała przeciw kanalikom żółciowym met. IIF60
586P / ciała przeciw kardiolipinie IgG i IgM (łącznie) met. ELISA100
587P / ciała przeciw kardiolipinie IgG met. ELISA60
588P / ciała przeciw kardiolipinie IgM met. ELISA60
589P / ciała przeciw keratynie (AKA) met. IIF100
590P / ciała przeciw kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met. RIA200
591P / ciała przeciw komórkom Leydiga jąder met. IIF100
592P / ciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF60
593P / ciała przeciw komórkom śródbłonka met. IIF126
594P / ciała przeciw komórkom wątroby - badania kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA)90
595P / ciała przeciw kompleksom fosfatydyloseryna / protrombina (aPS/PT) IgG110
596P / ciała przeciw kompleksom fosfatydyloseryna / protrombina (aPS/PT) IgG i IgM160
597P / ciała przeciw kompleksom fosfatydyloseryna / protrombina (aPS/PT) IgM100
598P / ciała przeciw korze nadnerczy met. IIF75
599P / ciała przeciw mieloperoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoblot80
600P / ciała przeciw mieloperoksydazie IgG (pANCA) met. ELISA100
601P / ciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF60
602P / ciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym i mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF110
603P / ciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF80
604P / ciała przeciw mięśniowi sercowemu met. IIF80
605P / ciała przeciw mikrosomom wątroby i nerki (anty - LKM) met. ELISA60
606P / ciała przeciw mikrosomom wątroby i nerki (anty - LKM) met. IIF60
607P / ciała przeciw mitochondrialne (AMA) typ M - 2 met. IIF60
608P / ciała przeciw mitochondrialne (AMA) typ M - 2 met.ELISA60
609P / ciała przeciw mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met.mmunoblot160
610P / ciała przeciw mitochondrialne AMA met. IIF60
611P / ciała przeciw nabłonkowi przewodów ślinowych (SDEA) met. IIF100
612P / ciała przeciw pemphigus (desmogleina 1, desmogleina 3) i pemphigoid IgG met II85
613P / ciała przeciw pemphigus (desmogleina 1, desmogleina 3) IgG, p / c p. pemphigus IgA, p / c p pemphigoid IgG, IgA, met IIF100
614P / ciała przeciw pemphigus i pemphigoid IgA met. IIF65
615P / ciała przeciw plemnikom met IIF68
616P / ciała przeciw plemnikom w nasieniu IgG60
617P / ciała przeciw proteinazie 3 IgG (cANCA) met. ELISA65
618P / ciała przeciw protrombinie IgG i IgM (łącznie) met. ELISA100
619P / ciała przeciw protrombinie IgG met. ELISA60
620P / ciała przeciw protrombinie IgM met. ELISA60
621P / ciała przeciw receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA130
622P / ciała przeciw retikulinie (ARA) w klasie IgA i IgG (łącznie) met. IIF100
623P / ciała przeciw retikulinie (ARA) w klasie IgA met. IIF62
624P / ciała przeciw retikulinie (ARA) w klasie IgG met. IIF62
625P / ciała przeciw Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF60
626P / ciała przeciw Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met. IIF60
627P / ciała przeciw Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met. IIF60
628P / ciała przeciw transglutaminazie tkankowej (anty - tTG) IgA i IgG (łącznie) met. ELISA100
629P / ciała przeciw transglutaminazie tkankowej (anty - tTG) IgA met. ELISA60
630P / ciała przeciw transglutaminazie tkankowej (anty - tTG) IgG met. ELISA60
631P / ciała przeciw wyspom trzustki (ICA)120
632P / ciała przeciw wyspom trzustkowym, kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki i kom. kubkowatym jelit (ch. Leśniewskiego-Crohna i Colitis ulcerosa) met. IIF120
633P / ciała przeciwko titinie205
634P / przeciw 21-hydroksylazie220
635P / przeciw mózgowe (neuronalne, ABA)220
636P / przeciw PNP (pęcherzyca paraneoplastyczna) IgG met. IIF60
637Pakiet BRCA1, BRCA2 , PALB 2 met. biologii molekularnej600
638Pakiet BRCA1, BRCA2 met. biologii molekularnej430
639Pakiet panel wątrobowy (ANA1, ASMA, AMA, LKM)100
640PALB 2 met. biologii molekularnej200
641Panel alergenów - mieszany (28 alergenów)110
642Panel alergenów oddechowych (21 alergenów)110
643Panel alergenów pokarmowych (21 alergenów)110
644Panel atopowy (20 alergenów)150
645Panel atopowy (30 alergenów)200
646Panel autoprzeciwciał (ch. tk. łacznej, vasculittis, ch. autoimmunologiczne wątroby) met. BLOT170
647Panel białka mleka DPA-Dx (6 alergenów)140
648Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA) met. blot120
649Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. wew. Castlea) met. blot120
650Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B. burgdorferii, A. phagocytophillum, E. chaffeensis, E. muris) met. PCR160
651Panel infekcji urogenitalnych: HPV 14, Ch. trachomatis, M.genitalium, U.urealyticum met. PCR160
652Panel infekcji urogenitalnych: HPV 14, Ch. trachomatis, M.hominis, U.urealyticum met. PCR160
653Panel jady owadów DPA-Dx (osa, pszczoła)140
654Panel jelitowy (p/c p kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki i kom. kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF140
655Panel narkotykowy mocz jakościowo100
656Panel nerkowo - naczyniowy (anty- GBM, cANCA, pANCA) IgG met. IIF100
657Panel nerkowo - naczyniowy (anty- GBM, cANCA, pANCA) IgG met. immunoblot100
658Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów)100
659Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów)90
660Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów)90
661Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów)90
662Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów)90
663Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów)90
664Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów)90
665Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów)90
666Panel przeciwciał onk- i anty-neuronalnych met. IIF immunoblot200
667Panel wątrobowy (anty - LKM, anty - LSP, anty - SLA) met. IIF80
668Panel wątrobowy pełny (ANA2, AMA, ASMA, anty - LKM, anty - LSP, anty - SLA) met. IIF110
669Panel wątrobowy specjalistyczny (AMA M2, anty - LKM-1, anty - SLA/LP) met. immunobloting130
670Panel żołądkowo - jelitowy (APCA, ACINTI, GAB, ANCA) IgG met. IIF190
671PAPP - A50
672PAPP - A KRYPTOR100
673Paracetamol ilościowo50
674Paragrypa typ 1 - 4 IgG125
675Paragrypa typ 1 - 4 IgM125
676Parathormon (PTH), intact, 30
677Parvowirus B 19 IgG i IgM100
678Paznokcie rąk (bad. mykol.)78
679Paznokcie stóp (bad. mykol.)78
680PCA 3 w moczu1900
681PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typ I)110
682PIGF (łożyskowy ludzki czynnik wzrostu)160
683Plwocina posiew (bad. bakter.)50
684Plwocina posiew (bad. mykol.)60
685Płyn z jamy brzusznej posiew (bad. bakter.)50
686Płyn z jamy brzusznej posiew beztlenowy (bad. bakter.)50
687Płyn z jamy otrzewnej posiew (bad. bakter.)50
688Płytki na cytrynian10
689Pobranie materiału3
690Pneumocistis carini (Jiroveci) 50
691Pneumocystis carini IgG i IgM met.IIF140
692Pojemnik na kał2
693Pojemnik na mocz2
694Pojemnik na posiew moczu2
695Popłuczyny żołądkowe (bad. mykol.)60
696Porfiryny w moczu90
697Posiew kału w kierunku enteropatogennej E.Coli52
698Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (bad. bakter.)52
699Posiew w kierunku Yersinia (bad. Bakter.)52
700Posiew wymazu / kału na SS 1x SANEPID40
701Posiew z ropnia (bad. bakter.)50
702Posiew z ropnia beztlenowy (bad. bakter.)50
703Potas (K)16
704Potas w DZM16
705Potas w moczu16
706PPJ panel Myositis met. immunoblot150
707PPJ panel sclerodermia met. immunoblot200
708Prealbumina110
709Prisca - raport50
710Profil steroidowy w DZM met. GC-MS370
711Progesteron25
712Prokalcytonina, ilościowo100
713Prolaktyna (PRL)30
714Prolaktyna (PRL) po MCT po 1 h30
715Prolaktyna (PRL) po MCT po 2 h30
716Proteinogram białek moczu95
717PSA (całkowity)35
718PSA panel (PSA, fPSA, wskaźnik FPSA/PSA)- antygen sp. dla prostaty45
719Punktat posiew (bad. bakter.)50
720Pyrylinks D w moczu (marker resorpcji kości)100
721QuantiFERON - TB (krew pełna specjalna probówka QFT)200
722Raport FibroMax 700
723Raport FibroTest 400
724Retikulocyty15
725RF - ilościowo15
726RF (czynnik reumatoidalny) - test jakościowy8
727ROMA (CA 125 + HE4 + algorytm oceny ryzyka) - diagnostyka raka jajnika100
728Ropa posiew (bad. bakter.) 52
729Ropa posiew (bad. Mykol.)60
730Ropa posiew beztlenowy (bad. Bakter.)50
731Rozmaz manualny20
732Rozpuszczalny receptor transferyny80
733Różyczka (Rubella virus) IgG35
734Różyczka (Rubella virus) IgG awidność165
735Różyczka (Rubella virus) IgM35
736Rtęć w moczu (10 ml) ilościowo150
737S100 marker czerniaka złośliwego i uszkodzenia mózgu65
738Salicylany ilościowo50
739SCC Ag - rak płaskonabłonkowy, rak szyjki macicy80
740Selen (EDTA-K2, na świeżo)90
741Seminogram80
742Septyna 9 - marker raka jelita grubego700
743Serotonina60
744Serotonina w DZM60
745SES (SES - ANA) met. IIF marker przewlekłego wrzodziejącego zapalenia jamy ustnej60
746Seton z ucha lewego (bad. mykol.)60
747Seton z ucha prawego (bad. mykol.)60
748sFlt-1 (rozpuszczalna fms - podobna kinaza tyrozynowa 1)150
749SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe)40
750Skóra gładka (bad. mykol)70
751Skóra owłosiona głowy (bad. mykol)70
752SLE, półilościowo25
753Sód w moczu16
754Sód (Na)16
755Sód w DZM16
756Szczawiany w DZM100
757Śródciążowa profilaktyka konfliktu matczyno - płodowego99
758Świnka (Myxovirus parotitis) IgG60
759Świnka (Myxovirus parotitis) IgM60
760TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgG met. ELISA100
761TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgM met. ELISA100
762Teofilina ilościowo70
763Termolabilny wariant MTHFR met. PCR 250
764Test ciążowy30
765Testosteron25
766Testosteron wolny60
767Tężec (Clostridium tetanii) IgG170
768TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza)18
769Toksokaroza (Toxocara canis) IgG40
770Toksoplazmoza IgA65
771Toksoplazmoza IgG35
772Toksoplazmoza IgG awidność71
773Toksoplazmoza IgM35
774Toxoplazma Gondii met. PCR jakościowo120
775TPS marker proliferacji k. nowotworowych61
776TRAB - (p / ciała przeciw receptorom TSH)75
777Transferyna27
778Troponina T40
779Trójglicerydy8
780Tryptaza140
781TSH21
782Tyreoglobulina45
783UIBC18
784Ureaplasma urealyticum / U. parvum met. PCR jakościowo120
785VDRL testy potwierdzenia (rozdział VDRL, FTA-ABS, FTA, TPHA)90
786Wankomycyna ilościowo90
787Wapń DZM16
788Wapń (Ca) całkowity8
789Wapń (Ca) zjonizowany 18
790Wapń w moczu16
791Wirowanie materiału3
792Wirus Zika IgM i IgG met. ELISA280
793Wirus Zika met. PCR jakościowo280
794Witamina D3 25 – (OH)60
795Witamina A120
796Witamina B1150
797Witamina B1235
798Witamina B2150
799Witamina B3250
800Witamina B5170
801Witamina B6140
802Witamina C200
803Witamina D3 metabolit 1,25-(OH)2140
804Witamina E w surowicy140
805Witamina H150
806Witamina K1250
807Wody płodowe posiew (bad. bakter.)50
808Wody płodowe posiew (bad. mykol.)60
809WR (VDRL)15
810Wskaźnik albumina / kreatynina w moczu (ACR)25
811Wskaźnik biologiczny (ATTEST 3 M)50
812Wskaźnik HOMA - IRparametr wyliczany
813Wskaźnik Quickaparametr wyliczany
814Współczynnik INRparametr wyliczany
815Wydanie krewkarty bez wykonywania badań20
816Wydzielina z gruczołu krokowego posiew (bad. bakter.)50
817Wydzielina z gruczołu krokowego posiew beztlenowy (bad. bakter.)50
818Wydzielina z piersi (bad. bakter.)50
819Wymaz na owsiki17
820Wymaz spod napletka (bad. bakter.)50
821Wymaz spod napletka (bad. mykol.)60
822Wymaz z cewki moczowej (bad. bakter.)50
823Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.)60
824Wymaz z cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoeae GNC50
825Wymaz z cewki w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp60
826Wymaz z czyraków (bad. bakter.)50
827Wymaz z czyraków (bad. mykol.)60
828Wymaz z dziąseł (bad. bakter.)50
829Wymaz z dziąseł (bad. mykol.)60
830Wymaz z gardła (bad. bakter.)51
831Wymaz z gardła (bad. mykol.)60
832Wymaz z jamy ustnej (bad. bakter.)50
833Wymaz z jamy ustnej (bad. mykol.)60
834Wymaz z języka (bad. bakter.)50
835Wymaz z języka (bad. mykol.)60
836Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.)50
837Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.)57
838Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp 60
839Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Neisseria gonorrhoeae GNC50
840Wymaz z krtani (bad. mykol.)60
841Wymaz z migdałków (bad. bakter.)50
842Wymaz z migdałków (bad. mykol.)60
843Wymaz z nosa (bad. bakter.)50
844Wymaz z nosa (bad. mykol.)60
845Wymaz z nosogardzieli (bad. bakter.)50
846Wymaz z nosogardzieli (bad. mykol)60
847Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)52
848Wymaz z okolic odbytu (bad. bakter.)50
849Wymaz z okolic odbytu (bad. mykol.)60
850Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.)50
851Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.)60
852Wymaz z pochwy (bad. bakter.)50
853Wymaz z pochwy (bad. mykol.)60
854Wymaz z pochwy (mikroskop)40
855Wymaz z pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)50
856Wymaz z pochwy w kierunku Neisseria gonorrhoeae GNC50
857Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)50
858Wymaz z prącia (bad. bakter.)50
859Wymaz z prącia (bad. mykol.)60
860Wymaz z rany (bad. Bakter.)50
861Wymaz z rany (bad. mykol.) 60
862Wymaz z rurki tracheotomijnej (bad. bakter.)50
863Wymaz z ucha lewego (bad. bakter.)50
864Wymaz z ucha lewego (bad. mykol.)60
865Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.)50
866Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.)60
867Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. bakter.)50
868Wymaz z warg sromowych (bad. bakter.)50
869Wymaz z warg sromowych (bad. mykol.)60
870Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.)50
871Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. mykol.)60
872Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.)50
873Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. mykol.)60
874Wymaz z zębodołu (bad. bakter.)50
875Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.) 50
876Wymaz ze zmiany skórnej (bad. Mykol.)60
877Yersinia enterocolitica IgA met. ELISA90
878Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA90
879Yersinia enterocolitica IgM met. ELISA90
880Yersinia spp IgA, IgM, IgG (ŁĄCZNIE)200
881Zeskrobina z ucha (bad. mykol)70
882Zespół Gilberta200
883Zespół Retta (gen MECP2 - cały)500
884Zonulina w kale350
885Żelazo (1h po podaniu żelaza)8
886Żelazo (2h po podaniu żelaza)8
887Żelazo (Fe)8
888Żelazo na czczo8
889Żółć posiew (bad. bakter.)50