Od 18 grudnia można pobierać dokumenty, dotyczące skierowania pacjentów do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach, który zostanie otwarty w połowie stycznia 2019 r. Pierwszy nabór pacjentów zaplanowano na dni od 3 do 8 stycznia 2019 r.

Dokumenty niezbędne w procesie występowania o przyjęcie pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, który będzie działał przy Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych, można pobrać osobiście w przychodni przy ul. Kard. Bolesława Kominka 7, w gabinecie G1 w Centrum Gerontologii. Dokumenty te będą wydawane od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-12:00. Potrzebne druki, tj. wniosek i wymagane załączniki, można również pobrać bezpośrednio ze strony internetowej www.pcuz.pl/zaklad-opiekunczo-leczniczy.

– Dokumenty można składać od 3 do 8 stycznia 2019 roku w gabinecie G1, w Centrum Gerontologii, które mieści się w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych. Do wniosku należy dołączyć wypełnione niezbędne załączniki, kserokopię dokumentacji medycznej, w tym karty leczenia szpitalnego – informuje Dorota Pędlowska, kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy PCUZ.

W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym pomoc znajdzie 22 przewlekle chorych pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie funkcjonować w domu i wymagają długoterminowej, całodobowej opieki. Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej zostanie zaplanowane po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia i określenie przez NFZ liczby miejsc opieki nad pacjentem w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Ma to nastąpić około 10 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.pcuz.pl w zakładce Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz w gabinecie G1 w Centrum Gerontologii przy PCUZ, pod numerem tel. 76 746 08 15.