Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

REGULAMIN ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO
INFORMACJE DLA PACJENTÓW

Gdzie można pobrać dokumenty dotyczące skierowania pacjenta do ZOL?

 • osobiście w przychodni PCUZ – ZOZ S.A. przy ul. kard. Bolesława Kominka 7, Centrum Gerontologii, parter, gabinet nr G2 ( Poradnia Gerontologiczna)
  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00, tel. 76 74 60 815
 • drogą elektroniczną – www.pcuz.pl zakładka Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Wykaz dokumentów jakie należy pobrać:
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 9

Składanie dokumentów o przyjęcie do ZOL

 1. Złożenie wypełnionych dokumentów do ZOL (pierwszy nabór) w przychodni PCUZ – ZOZ S.A. przy ul. kard. Bolesława Kominka 7, Centrum Gerontologii, parter, gabinet nr G2 (Poradnia Gerontologiczna), tel. 76 746 04 12
 2. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć:
  załącznik nr 1
  załącznik nr 2
  załącznik nr 3
  załącznik nr 4
  załącznik nr 5
  załącznik nr 9
  kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej pacjenta, w tym karta leczenia szpitalnego
OPIEKA WYTCHNIENIOWA
Celem udzielania świadczeń jest zapewnienie opiekunom osób niesamodzielnych możliwości skorzystania z opieki wytchnieniowej.

Dostęp do opieki wytchnieniowej mają opiekunowie osób niesamodzielnych oraz ich podopieczni.

Z opieki wytchnieniowej można skorzystać pod warunkiem spełnienia łącznie 3 kryteriów:

 • sprawowania przez opiekuna lub wspólnie z najbliższymi członkami codziennej opieki nad podopiecznym w miejscu zamieszkania,
 • zamieszkiwanie na terenie gminy Polkowice zarówno opiekuna jak i jego podopiecznego,
 • spełnienie przez podopiecznego wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie kierowania do ZOL a w szczególności otrzymania w skali Barthel nie więcej niż 40 pkt.

Dokumenty do pobrania

GALERIA

Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego


Otwarcie ZOL – 18 października 2018


Dzień otwarty w ZOL – 18 października 2018

« 1 z 2 »

 

CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH
L.p.Rodzaj świadczeniaCena
1Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym, w ramach opieki długoterminowej, komercyjnejRyczałtowa cena miesięczna- 4.500,00 zł
2Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym, w ramach opieki długoterminowej, komercyjnej- "doba hotelowa- wytchnieniowa"275,00 zł/ za każdą dobę
Pobyt pacjenta w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym będzie realizowany
w przypadku wolnych miejsc w placówce.