Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych realizuje autorski Program „WITAJ NOWA SZKOŁO – Mosty zamiast murów – #RazemRazniej”. Specjaliści z PCUZ będą do końca roku prowadzić specjalne warsztaty i konsultacje dla uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli.

Celem programu jest integracja oraz wsparcie dla uczniów, rodziców i nauczycieli uczestniczących w zmianach wynikających z wprowadzenia nowego prawa oświatowego. Głównymi odbiorcami działań są uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz klas II i III wygaszanych gimnazjów. Program wystartował w połowie sierpnia, od szkoleń związanych z profilaktyką wychowawczą w szkolnictwie w okresie zmiany, skierowanych do nauczycieli szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów.

– Szkoła to miejsce, gdzie dziecko zdobywa wiedzę zaplanowaną w programach nauczania oraz poszerza sieć kontaktów społecznych, zdobywa przyjaciół i rozwija umiejętności społeczne. Dlatego szkoła powinna włączyć treści dotyczące ochrony zdrowia psychicznego do programów nauczania i dodatkowych programów edukacyjnych, propagując nauczanie aktywne i współpracę̨ ze środowiskiem lokalnym – podkreśla Mariola Kośmider, dyrektor PCUZ oraz przewodnicząca Zespołu ds. Reformy Oświaty w Polkowicach.

7 września w plenerowym Święcie Młodzieży wzięło udział około 800 uczniów, 120 nauczycieli oraz kilkuset rodziców. W strefach wsparcia psychologicznego, wiedzy, artystycznej, relaksu, sportu i rozwoju osobistego i dziennikarskiej uczestnicy spotkania poznawali swoje umiejętności i integrowali się. Na październik zaplanowano cykl spotkań z rodzicami. Równocześnie będą prowadzone zajęcia coachingowe dla uczniów. Poprzez udział w sesjach lepiej poznają i zrozumieją siebie oraz poszukają  rozwiązań swojego problemu. Będą lepiej porozumiewać się z innymi, radzić sobie ze stresem i trudnymi uczuciami oraz czuć się pewniej w sytuacjach towarzyskich. Poznają również swoje mocne strony.

 

 

Polkowice wdrażają POLKOWICKI MODEL OŚWIATY czyli autorski program przyjaznej zmiany w szkolnictwie, wspierany działaniami integrującymi uczniów, nauczycieli i rodziców. – Zmiany są faktem, a przed nami okres wygaszania gimnazjów i wydłużania nauki w szkole podstawowej. Nasze placówki oświatowe są znakomicie wyposażone w pomoce naukowe, mają bardzo dobre zaplecze sportowe, artystyczne i edukacyjne. Jako mieszkańcy zdecydowaliśmy, że tak zorganizujemy naukę, aby jak najlepiej wykorzystać to co udało nam się zbudować i stworzyć przez ostatnich kilkanaście lat – wyjaśnia Wiesław Wabik, burmistrz Miasta i Gminy Polkowice.

Inicjatorem i pomysłodawcą polkowickiego projektu edukacyjnego jest Zespół ds. Reformy Oświaty, któremu przewodniczy Mariola Kośmider, dyrektor PCUZ i radna Rady Miejskiej. Zespól pracował przez ostatni rok konsultując się z nauczycielami, rodzicami, radnymi gminy Polkowice, związkami zawodowymi pracowników oświaty, wydziałami oświaty, zdrowia i spraw społecznych UG w Polkowicach oraz władzami gminy. W efekcie w Polkowicach żaden nauczyciel nie stracił pracy, a uczniowie bez problemów rozpoczęli naukę w klasach VII szkół podstawowych i w wygaszanych gimnazjach.

Gazeta z pikniku Witaj Nowa SzkołoZOBACZ TUTAJ