Na podstawie danych, jedna osoba zakażona koronawirusem zarazi ok. 2 osoby. Jednak nie u wszystkich wystąpią objawy infekcji. Według specjalistów, aż 80% zachorowań przebiega łagodnie lub bezobjawowo. Podczas gdy nie ma jednoznacznych przesłanek sugerujących zakażenie, warto wykonać badanie serologiczne w celu zmniejszenia uzasadnionego dyskomfortu pacjenta.

DO CZEGO SŁUŻY TEST?

Test służy do ilościowego wykrywania przeciwciał neutralizujących (odpowiedzialnych za odporność) w klasie IgG przeciw wirusowi SARS-CoV-2.

Przeciwciała mogą zostać wykryte po upływie co najmniej 11-14 dni od wystąpienia objawów choroby.

KTO POWINIEN WYKONAĆ TEST?

Wykonanie badania wskazane jest szczególnie
u osób, które:

  • przeszły zakażenie (również bezobjawowo lub skąpoobjawowo),
  • mogły mieć kontakt z zakażonymi,
  • szczególnie narażone są na kontakt
    z SARS-CoV-2 (np. personel medyczny),
  • niedawno przebyły infekcję grypopodobną,
    a nie byli badani w kierunku COVID-19.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA?

Materiałem do badania jest krew żylna. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, nie trzeba być na czczo.

CO WIEMY O PRZECIWCIAŁACH KLASY IgG?

Przeciwciała neutralizujące, powstają w odpowiedzi na infekcję (lub szczepienie) i pełnią kluczową rolę w kontrolowaniu infekcji wirusowych. Są elementem pamięci immunologicznej, pełnią więc funkcję ochronną przed reinfekcją. Mogą inicjować proces zabijania komórek zakażonych przez wirusy. Podwyższone stężenie przeciwciał klasy IgG koreluje ze zwiększoną odpornością przeciwko patogenowi.

GDZIE MOŻNA WYKONAĆ TEST?

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. oferuje możliwość odpłatnego wykonania testu
do ilościowego wykrywania przeciwciał neutralizujących w klasie IgG przeciw wirusowi SARS-CoV-2.

JAK UMÓWIĆ SIĘ NA BADANIE?

Rejestracja w dniach 27.07 – 31.07.2020 r.
w godzinach od 11:00 do 14:30, pod numerem telefonu: 76 746 08 39

Cena testu: 100,00 zł

Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Minko – kierownik Laboratorium PCUZ – ZOZ S.A.

 

WAŻNE!

Wynik badania musi być interpretowany w połączeniu z objawami klinicznymi i/lub wywiadem epidemiologicznym.