Wirusowe Zapalenie Wątroby, to grupa chorób zakaźnych znanych jako zapalenie wątroby typu A, B, C, D i E. Drogi zakażenia tym wirusem są różne. W Polsce najczęściej występują zakażenia typu A (HAV), B (HBV), C (HCV). Natomiast zakażenia wirusem D (HDV) i E (HEV) są bardzo rzadkie.

WZW A

Drogi zakażenia:

Zapobieganie: poprawa warunków sanitarnych, bezpieczeństwo żywności i szczepienia ochronne są najbardziej skuteczną metodą walki z wirusowym zapaleniem wątroby typu A.

WZW B

Drogi zakażenia:

Zapobieganie: podstawową  metodą  zapobiegania  wirusowemu  zapaleniu  wątroby  typu  B  jest szczepienie ochronne przeciw WZW B. WHO zaleca, aby wszystkie dzieci otrzymały szczepionkę zaraz po urodzeniu, najlepiej w przeciągu 24 godzin od narodzin. Pierwsza dawka szczepionki podana po narodzinach dziecka powinna być uzupełniona drugą dawką w 2. miesiącu życia, i trzecią dawka w 3.-4. miesiącu życia. Kompletna seria szczepionki indukuje poziom przeciwciał ochronnych u ponad 95% niemowląt, dzieci i młodzieży. Odporność utrzymuje się najprawdopodobniej przez całe życie.

WZW C

Drogi zakażenia:

Wirus zapalenia wątroby typu C jest przenoszony przez krew. Do zakażenia najczęściej dochodzi u osób przyjmujących dożylnie narkotyki, w placówkach ochrony zdrowia, z powodu niewłaściwej sterylizacji sprzętu medycznego lub używania niejałowego sprzętu medycznego.

 

 

Zapobieganie: nie ma  szczepionki  przeciw  WZW  C,  dlatego  w  zapobieganiu  HCV  ważne  jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w placówkach ochrony zdrowia: higiena rąk, w tym stosowanie rękawiczek ochronnych, właściwa utylizacja odpadów medycznych i narzędzi, sterylizacja sprzętu medycznego, badanie dawców krwi oraz szkolenie personelu medycznego.

WZW D

Drogi zakażenia:

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu D nie występuje samodzielnie, a jedynie w towarzystwie WZW B. Można  więc  zarazić  się  obydwoma  wirusami  jednocześnie  lub  może  dojść  do  namnażania (superinfekcji) WZW D u osoby już zarażonej WZW B. Czynniki ryzyka zakażenia oraz sposoby zapobiegania są takie same jak w przypadku WZW B.

WZW E

Wirusowe Zapalenie Wątroby  typu  E  jest  chorobą,  która  występuje  na  całym  świecie,  jednak najczęściej występuje w rejonach Azji Wschodniej i Południowej. Ryzyko zakażenia pojawia się głownie w rejonach o niskim poziomie higieny.

 

Źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie. Na podstawie danych WHO http://www.who.int/campaigns/hepatitis-day/2014/en