Mieszkańcy powiatu polkowickiego nadal będą mogli korzystać z całodobowej bezpłatnej ambulatoryjnej opieki chirurgicznej w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych. Jest to wynik podpisanej przez władze gminy Polkowice oraz powiatu polkowickiego umowy o finansowaniu wskazanych usług z własnego budżetu.

Zakres świadczeń obejmuje opiekę specjalistów z zakresu chirurgii i ortopedii, opiekę pielęgniarską oraz diagnostykę radiologiczną. Świadczenia realizowane są w tzw. trybie ostrodyżurowym, czyli w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta tłumaczy Mariusz Piskórz – Dyrektor ds. Medycznych  w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych.

W dni powszednie taka opieka finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia jedynie do godz. 18.00. Władze gminy Polkowice oraz powiatu polkowickiego po raz kolejny podjęły decyzję o finansowaniu z własnego budżetu opieki nocnej po godz. 18.00 oraz w dni wolne od pracy.

Gmina Polkowice w 2020 roku finansuje również inne specjalne, bezpłatne zadania z zakresu ochrony zdrowia dla mieszkańców. Wśród nich znalazła się tzw. opieka wytchnieniowa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy PCUZ.

Opieka ta polega na zapewnieniu osobie niesamodzielnej i niepełnosprawnej świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, podczas gdy nie może sprawować jej opiekun. Ta czasowa, doraźna pomoc ma sprawić, że opiekunowie zyskają czas na załatwienie codziennych spraw czy odpoczynek wyjaśnia Mariusz Piskórz.

Dodatkowo, w ramach zadań z zakresu ochrony zdrowia, uczniowie szkół podstawowych oraz dzieci uczęszczające do oddziałów i punktów przedszkolnych zostały objęte ponadstandardową opieką pielęgniarską z zakresu higieny szkolnej.

Więcej informacji  o zadaniach i zasadach korzystania z nich:

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.
Punkt Informacyjny dotyczący Programów Polityki Zdrowotnej – pok. 104 (I piętro),
tel. 76 746 08 07.