Wymagania:
-mile widziane wykształcenie wyższe
-umiejętność pracy w zespole
Zakres obowiązków:
  • nadzór nad mediami,
  • nadzór nad obiektem,
  • wnioskowanie o naprawy, remonty, modernizacje,
  • nadzór nad naprawą sprzętu medycznego, zlecanie napraw,
  • nadzór nad umowami dotyczącymi min. dzierżawy pomieszczeń, transportu osobowego,
  • nadzór nad magazynem medycznym, zaopatrzeniem,
  • koordynacja prac porządkowych
Osoba do kontaktu:
Sylwia Migowska
tel. 767460808