Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych oraz rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych takich jak dopalacze, leki i środki odurzające rusza 9 października w Poradni Pomocy Psychologicznej w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych.

Działalność punktu ma ułatwić mieszkańcom gminy Polkowice skorzystanie z konsultacji i pomocy specjalistycznej w sytuacjach zagrożenia uzależnieniem od środków psychoaktywnych. Z porad mogą korzystać rodziny, dzieci, młodzież, osoby zagrożone uzależnieniem lub mające problemy z uzależnieniem od środków psychoaktywnych, a także stykające się z problemami uzależnienia od narkotyków. Specjalistyczną pomocą zajmą się psycholog Agata Jakubowska-Syta oraz Łukasz Rachwalski, socjoterapeuta z doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych, na co dzień pracujący w polkowickiej policji.

– Chcemy przede wszystkim edukować na temat skutków oddziaływania na organizm środków odurzających. Chcemy pokazywać jak można zapobiegać uzależnieniom i gdzie szukać fachowej pomocy związanej z profilaktyką i leczeniem. Osoby zgłaszające się po poradę do punktu otrzymają od nas komplet informacji o ośrodkach profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zajmujących się osobami uzależnionymi od narkotyków oraz instytucjach, które udzielają pomocy. Pomożemy tutaj na miejscu w diagnozie i autodiagnozie objawów uzależnienia. Rozpoznamy stopień zaawansowania w uzależnieniu i pokażemy jak chronić się przed nawrotami choroby – informuje Agata Jakubowska-Syta, psycholog PCUZ.

Punkt informacyjno-konsultacyjny będzie działać od 9 października do 10 grudnia. Konsultacje będą odbywać się we wtorki od 11.00 do 13.00 oraz w piątki od 15.00 do 17.00. Jest on finansowany z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rejestracja osobiście lub telefonicznie w Ośrodku Pomocy Psychologicznej PCUZ ZOZ S.A. – tel. 76 746 08 60, 76 746 08 63.