Okres dorastania jest trudny zarówno dla dzieci, jak ich rodziców. Młoda osoba może zmagać się w tym czasie z problemami szkolnymi, obniżeniem nastroju, a nawet z depresją młodzieńczą. O psychoterapii nastolatków i ich rodzin mówi Anna Szałachanowicz, psycholog, psychoterapeuta z Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych, pracująca w Polkowickim Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 793 200 020.

W trudnym procesie dorastania dziecka uczestniczy cała rodzina. Jeśli mimo gwałtownych zmian w młodym organizmie, zachodzącymi w tym okresie, dziecko utrzymuje prawidłowe relacje z rodzicami i rówieśnikami – nie mamy powodów do większego niepokoju. Problemy dorastającej młodzieży mogą jednak wiązać się niekiedy z zaburzeniami zachowania i emocji, zaburzeniami depresyjnymi, lękami, a także z zaburzeniami odżywiania. Wówczas pomocna okazuje się konsultacja psychologiczna i psychoterapia nastolatków.

– Pierwszą wizytę nastolatka u psychoterapeuty umawia zazwyczaj mama, tata lub opiekun dziecka i wówczas biorą w niej udział wspólnie. Czasem zdarza się, że na spotkanie umawiany jest w pierwszej kolejności sam rodzic. Ma to na celu dobór najodpowiedniejszej formy pomocy. Na konsultację ze specjalistą rodzice decydują się najczęściej wtedy, gdy napięcie rozwojowe dziecka powoduje powtarzające się i trudne do rozwiązania domowe konflikty – wyjaśnia Anna Szałachanowicz, psycholog, psychoterapeuta z Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych.

Psychoterapia nastolatków krok po kroku

Na pierwszej konsultacji psychoterapeuta zbiera podstawowe informacje o rodzinie. Należy spodziewać się pytań o istotę problemu, relacje między członkami rodziny oraz oczekiwania nastolatka i rodziców co do dalszej terapii. Następnie, w zależności od trudności, specjalista może zaproponować psychoterapię indywidualną dla dziecka, psychoterapię grupową, terapię małżeńską lub rodzinną, konsultację z lekarzem psychiatrą czy konsultacje wyłącznie dla rodziców.

– Psychoterapia, jako jedna z form pomocy dla nastolatków, umożliwia nazwanie i zrozumienie osobie młodej własnych uczuć i emocji. Praca całej rodziny z psychoterapeutą tworzy przestrzeń, w której wszyscy członkowie rodziny mogą poddać analizie własne myśli oraz nauczyć się metod radzenie sobie z konfliktami, uczuciami, stresem. W procesie terapeutycznym nastolatek zaczyna dokonywać samodzielnych wyborów, w zgodzie ze sobą i uwzględnieniem otoczenia, w którym przebywa na co dzień – dodaje Anna Szałachanowicz.

Psychoterapia nastolatków – kiedy warto się na nią zdecydować?

W przypadku osoby niepełnoletniej, zgodę na psychoterapię nastolatka muszą wyrazić rodzice lub opiekunowie. Konsultację z psychoterapeutą warto rozważyć m.in. w sytuacjach, kiedy:

  • dziecko izoluje się, zamyka w pokoju, nie wychodzi z domu, ma duże wahania nastrojów,
  • dziecko ma kompleksy, jest bierne społecznie z obawy przed oceną innych, a jego poczucie własnej wartości jest zaniżone,
  • dziecko często wybucha, jest agresywne w stosunku do rówieśników i członków rodziny,
  • dziecko ma problemy z nauką, wagaruje, sięga po używki, uzależnia się od dostępu do Internetu, jest ofiarą przemocy szkolnej,
  • dziecko ma zaburzenia odżywiania, odmawia jedzenia lub objada się, wymiotuje, a jego waga zmienia się nagle,
  • dotychczasowe sposoby rozwiązywania konfliktów rodzinnych nie przynoszą pożądanych rezultatów.

W sytuacjach trudnych, związanych m.in. z okresem dorastania, młodzi polkowiczanie mogą bezpłatnie korzystać z Polkowickiego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 793 200 020, finansowanego przez gminę Polkowice. Telefon działa codziennie w godzinach od 16:00 do 24:00. Osoby do 18 roku życia, z terenu całej gminy, mogą tu otrzymać doraźną pomoc psychologiczną oraz niezbędne wskazówki, dotyczące psychologicznej pomocy instytucjonalnej.