Programy kierowane do mieszkańców gminy w zakresie zapobiegania rakowi szyjki macicy i rakowi piersi oraz opieki paliatywno - hospicyjnej

Profilaktyka i promocja zdrowia raka szyjki macicy i raka piersi w tym szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego 15-letnich mieszkanek gminy Polkowice

Program adresowany do:

 • w zakresie wczesnego wykrywania raka szyjki macicy (cytologia), kobiety w wieku od 16 roku życia,.
 • w zakresie edukacji dotyczącej samobadania piersi – uczennice i nauczycielki Zespołu Szkół w Polkowicach,
 • w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów piersi – (nauka samobadania piersi, edukacja) – kobiety, które wezmą udział w Polkowickich Dniach „Chronię życie przed rakiem” organizowanych co roku w marcu,
 • w zakresie wczesnego wykrywania piersi (mammografia, USG piersi) – po dokonaniu kwalifikacji przez lekarza – kobiety w wieku od 40 r. ż. oraz – w przypadku wskazań medycznych – młodsze,
 • dostęp do programu szczepień p/HPV będą miały wszystkie dziewczęta 15-letnie.

Zakres świadczeń:

 • szczepienia p/ HPV (wirusowi brodawczaka ludzkiego wywołującego m.inn. raka szyjki macicy)
 • organizacja ,,Polkowickich Dni ,,Chronię życie przed rakiem”
 • badania cytologiczne – mammografia
 • USG piersi (skierowanie od lek. ginekologa lub onkologa)
 • edukacja w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy, kampania skierowana do uczniów II klas gimnazjalnych
 • edukacja w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi – wykłady w Zespole Szkół
 • wykład otwarty dotyczący wczesnego wykrywania chorób nowotworowych na Uniwersytecie III Wieku – konsultacje i nauka samobadania piersi

Miejsce realizacji:

 • Punkt szczepień Przychodnia Lekarska Polkowice ul. Kard.B. Kominka 7 gab nr 17
 • Poradnia dzieci zdrowych Przychodnia Lekarska Polkowice ul.Kard.B. Kominka 7 gab. nr 18
 • Placówki Szkolne Gimnazjum nr 1, 2
 • Gabinet cytologiczny przy por. K nr 154 tel. 076/746-08-37
 • Pracownia mammografii ( w placówkach z którymi PCUZ – ZOZ S.A. ma podpisaną umowę)- mammografia wykonywana na skierowanie lekarza
 • USG piersi (pracownia USG gab. nr 124 tel. 76/746 08 26
 • Por. K gab. 131 tel. 76/746 08 37

Rejestracja:

Przychodnia ul. Kard. B. Kominka 7 Polkowice

 • Punkt szczepień Przychodnia Lekarska Polkowice ul. Kard.B. Kominka gab. nr 17 w godz. 7:00-17:00 dni robocze
 • Poradnia K gab. nr 131 w godz. 7:00 – 16:00 w dni robocze tel. 76/746-08-37
 • Gabinet cytologiczny nr 131 w godz. 7:00 – 14:30 w dni robocze tel. 76/746-08-37
 • Pracownia USG rejestracja centralna tel. 76/746-08-86
Opieka paliatywno–hospicyjna nad pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym realizowana w środowisku domowym i w przychodni.

Program adresowany do:

 • Pacjentów przewlekle i terminalnie chorych
 • AMAZONKI – w różnym stanie zdrowia.
 • Pacjentów, którym niezbędne będzie podanie leków we wlewach kroplówkowych na zlecenie lekarza
 • Rodzin pacjentów przewlekle i nieuleczalnie chorych – w razie potrzeby

Zakres świadczeń:

Opieka nad pacjentem w domu: świadczenia lekarskie, pielęgniarskie, psychologiczne, rehabilitacyjne, socjalne, usługi duchowne – dostępność całodobowa w opiece paliatywnej domowej przez 7 dni w tygodniu (także w soboty, niedziele i święta):

 • leczenie bólu,
 • leczenie innych objawów somatycznych,
 • świadczenia pielęgniarskie,
 • zapobieganie powikłaniom,
 • rehabilitacja zgodnie ze zleceniem lekarza,
 • zapewnienie i kierowanie na specjalistyczne konsultacje medyczne,
 • zapewnienie zleconych badań,
 • zapewnienie zleconego transportu,
 • zaspokajanie potrzeb psychicznych pacjenta nieuleczalnie chorego i jego rodziny,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych,
 • zaspokajanie potrzeb duchowych,
 • bezpłatne wypożyczanie sprzętu do pielęgnacji chorego oraz sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej,
 • edukacja i poradnictwo zdrowotne,
 • opieka nad osieroconymi.

Amazonki – rehabilitacja ruchowa:

 • wykonywanie gimnastyki oddechowej,
 • masaż limfatyczny,
 • ćwiczenia bierne, czynne z rehabilitantem,
 • kinezyterapia grupowa,
 • w razie potrzeby ułatwiony dostęp do psychologa i onkologa.
 • Gabinet (punkt) kroplówkowy w Przychodni – gabinet czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a w nim podłączanie wlewów dożylnych.

Miejsce realizacji:

 • Opieka nad pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym – pozostającym pod opieką długoterminową i paliatywno – hospicyjną: 7 dni w tygodniu, w razie potrzeby całodobowo; – Miejsce realizacji; w domu chorego i w przychodni – Polkowice ul. K.B. Kominka 7, gabinet nr 125 I 34 , od poniedziałku do piątku w godz..8:00 – 10:00
 • Opieka nad osieroconymi, opieka będzie realizowana w przychodni w gab. 34 – 35 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 13:00
 • Opieka nad pacjentkami po mastektomii – AMAZONKI: masaż limfatyczny, terapia psychologiczna – w dni i godziny wyznaczone indywidualnie dla każdej pacjentki. Kinezyterapia grupowa 2 x w tygodniu w poniedziałki i wtorki w godz. 18:00-19:30; Miejsce realizacji: w przychodni dział rehabilitacji – kinezyterapia grupowa, gab. nr 5 terapia psychologiczna, dział rehabilitacji masaż limfatyczny. Świadczenia realizowane w domu pacjentki.
 • Gabinet (punkt) kroplówkowy w przychodni Polkowice ul. Kard.B. Kominka 7 gab. Nr 3: całodobowo 7 dni w tygodniu.

Rejestracja:

 • Rejestracja chorych odbywać się będzie w każdej formie, w tym osobiście, przez członków rodziny, przez osoby trzecie, telefonicznie – koordynator Dorota Pędlowska-Wojciech; Przychodnia Lekarska ul. Kard.B. Kominka 7 codziennie, w dni powszednie w godz. 800-1400 , pokój nr 104 I piętro, tel. 76 74-60-807
 • Opieka nad pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym – pozostającym pod opieką paliatywno – hospicyjną: codziennie, w dni robocze gab. nr 72 tel. 746-08-56 (800-1200), tel. Komórkowe (całodobowo numery do wiadomości pacjentów i rodzin)
 • Opieka nad pacjentkami po mastektomii – AMAZONKI: masaż, kinezyterapia – w dni robocze dział rehabilitacji tel. 76/74-60-845; terapia psychologiczna – gab. nr 8, tel. 76/746 08 60
 • Punkt kroplówkowy: gab. nr 3, tel. 74-60-865 (całodobowo)
AMAZONKI