Programy kierowane do mieszkańców gminy w zakresie chorób cywilizacyjnych

Profilaktyka cukrzycy i promocja zdrowia w cukrzycy

Program adresowany do:

osób chorych na cukrzycę, osób zagrożonych cukrzycą typu 2, oraz osób z tzw. zespołem przedcukrzycowym

Zakres świadczeń:

porady edukatora w cukrzycy, badanie hemoglobiny glikowanej, badanie poziomu cukru we krwi, konsultacje lekarskie diabetologiczne dla mieszkańców wsi, którzy wezmą udział w badaniach skryningowych

Miejsce realizacji:

Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice
punkt konsultacyjny (edukacja w cukrzycy)
– gab. nr 118 wtorki w godz. 8:00 – 11:00
oraz w każdy ostatni wtorek miesiąca
w godz. 15:00-18:00, tel. 76/746-08-27
oraz punkt pielęgniarski (badanie glikemii przygodnej, badanie poziomu cukru we krwi)
gab. nr 114 od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-14:00 tel. 76/746-08-35

Rejestracja:

Przychodnia ul. Kard. B. Kominka 7 Polkowice:
gab. 118 tel. 76/746-08-34
(w godzinach pracy punktu)

Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach układu krążenia w tym rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu

Program adresowany do:

 • mieszkańców gminy Polkowice, którzy ukończyli 30 r. ż. lub młodszych ze wskazań lekarskich
 • pacjentów wymagających stałego nadzoru kardiologicznego
 • pacjentów po udarze mózgu

Zakres świadczeń:

 • dla pacjentów w punkcie profilaktyki i monitorowania chorób układu krążenia: porady lekarza kardiologa, pielęgniarki, dietetyczki, badanie ryzyka zagrożenia CHUK, ustalanie BMI, badania diagnostyczne: (cholesterol całkowity, cholesterol LDL, cholesterol HDL, trójglicerydy, kreatynina, eGFR, elektrolity: K, Na, morfologia, transaminazy: GOT, GPT)
 • kontrola leczenia chorób układu krążenia w tym: lekarskie konsultacje kardiologiczne, USG serca ( na zlecenie lekarza kardiologa), EKG wysiłkowe ( na zlecenie lekarza kardiologa), EKG spoczynkowe z opisem, 24 godzinna rejestracja EKG metodą Holtera ( na zlecenie lekarza kardiologa), 24 godzinna rejestracja RR metodą Holtera ( na zlecenie lekarza kardiologa), badania dodatkowe w razie potrzeby – na zlecenie lekarza (rtg klatki piersiowej, kręgosłupa szyjnego, spirometria, usg tarczycy, przepływy naczyniowe)
 • dla pacjentów po udarze mózgu: zabiegi fizjoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne, terapia logopedyczna,psychologiczna

Miejsce realizacji:

Przychodnia ul. Kard. B. Kominka 7 Polkowice:

 • punkt profilaktyki i monitorowania chorób układu krążenia gab. 127,
  wtorek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 11:30,
  poniedziałek 13:00 – 17:00,
 • gabinet lekarski – konsultacje kardiologiczne – gab. 127
  w każdą środę w godz. 14:00 – 18:00
 • gabinet dietetyka – 127,
  pierwszy i trzeci piątek miesiąca 8:30 – 10:00
 • terapia po udarze mózgu – terapia indywidualnie umawiana w gab. 104,
  tel. 76/746 08 07
Zapobieganie nadwadze i otyłości

Program adresowany do:

uczniów szkół podstawowych klasy I-III oraz osoby dorosłe głównie zagrożone cukrzycą typu II i chorobami układu krążenia – mieszkańcy gminy Polkowice przede wszystkim uczestnicy panelu „Profilaktyka Cukrzycy i Promocji Zdrowia w Cukrzycy” oraz „Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach układu krążenia w tym rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu”. Kierownicy stołówek szkolnych i innych podmiotów prowadzących zbiorowe żywienie oraz Stowarzyszenia z terenu gminy Polkowice.

Zakres świadczeń:

 • edukacja w zakresie zdrowego żywienia, w tym wykłady, pogadanki, rozmowy indywidualne, lekcje edukacyjne dla uczniów i chętnych rodziców,
 • wykłady dla kierowników stołówek szkolnych i innych podmiotów prowadzących zbiorowe żywienie,
 • badanie i analiza BMI,
 • indywidualne układanie diety,
 • badanie składu ciała,
 • kontrola masy ciała w trakcie realizacji diety,
 • w razie potrzeby kierowanie osoby z nadwagą lub otyłością do punktu konsultacyjnego w cukrzycy i/lub punktu profilaktyki i monitorowania chorób układu krążenia

Miejsce realizacji:

Przychodnia ul. Kard. B. Kominka 7 Polkowice,
gab. G 1 tel. 76/7460815 – w ramach punktu dietetycznego
(zamiennie w systemie dwuzmianowym co drugi tydzień
w piątki w godz. 7:00 – 14:00 lub 10:30 – 18:00)

 • w ramach placówek szkolnych – codziennie poprzez pielęgniarki higieny szkolnej w godzinach funkcjonowania szkoły
 • wykłady dla Stowarzyszeń i wykłady dla kierowników stołówek szkolnych i innych podmiotów prowadzących zbiorowe żywienie w miejscu wskazanym przez w/w. lub w Sali konferencyjnej PCUZ – ZOZ S.A.

Rejestracja:

Przychodnia ul. Kard. B. Kominka 7

 • w ramach punktu dietetycznego (zamiennie w systemie dwuzmianowym co drugi tydzień w piątki w godz. 7:00 – 14:00 lub 10:30 – 18:00)
 • w ramach placówek szkolnych – codziennie poprzez pielęgniarki higieny szkolnej w godzinach funkcjonowania szkoły
 • (wszystkie działania panelu) poprzez koordynatora programu – Dorota Pędlowska – Wojciech, gab. Nr 104 tel. 76 74-60-807 (codziennie, w dni powszednie w godz. 8:00 – 14:00);
Szkoła Ratownictwa

Program adresowany do:

 • młodzieży szkolnej (uczniowie I klas gimnazjalnych),
 • mieszkańców wsi,
 • pracowników zakładów pracy,
 • członków stowarzyszeń społeczności lokalnej,
 • uczestników imprez masowych – lokalnych,
 • osób indywidualne

Zakres świadczeń:

Programy zdrowotne kierowane do dzieci i młodzieży oraz kobiet w ciąży

wykład/pogadanka, ćwiczenia na fantomie, defibrylatorze

Miejsce świadczeń:

dla grup zorganizowanych 15 – 25 osób realizacja zadania w miejscu wskazanym przez kierownika grupy, dla osób indywidualnych rejestracja osobista lub telefoniczna u koordynatora programu (P. Dorota Pędlowska – Wojciech, Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice, gab. 104 tel. 76/746 08 07)