Programy kierowane do seniorów i osób przewlekle chorych

Opieka nad seniorami

Zadanie adresowane do

mieszkańców gminy Polkowice po 60 r. ż. ze szczególnym uwzględnieniem osób z objawami chorób otępiennych oraz z problemami wynikającymi z trudności dnia codziennego

Zakres świadczeń:

– Prowadzenie gabinetu gerontologicznego (konsultacje gerontologa w tym poradnictwo dla rodzin i opiekunów osób starszych i niesamodzielnych),
– Psychoterapia indywidualna i grupowa,
– Psychoedukacja (treningi autogenne, wykłady),
– Diagnostyka psychologiczna (testy poznawcze, w ramach których będą wykonywane badania psychotechniczne, próby neuropsychologiczne),
– Terapia neuropsychologiczna,
– „Klub Seniora” – terapia zajęciowa (arteroterapia, muzykoterapia, działalność kulturalno–oświatowa, zajęcia ceramiczne, zajęcia twórcze – manualne),
– Badania psychotechniczne kierowców (w tym rowerzystów) po 60 r. ż. w celu poprawy bezpieczeństwa kierowców i innych użytkowników ruchu,
– Terapia ruchowa,
– Edukacja i poradnictwo zdrowotne,
–  Wypożyczanie sprzętu medycznego

 Rejestracja:

Przychodnia ul. Kard. B. Kominka 7 Polkowice – codziennie, w dni robocze w poradni gerontologicznej gab. nr G1 tel. 76/7460815

Miejsce świadczenia:

Przychodnia ul. Kard. B. Kominka 7 Polkowice gabinet G1 tel. 76/746-08-15

Pielęgniarska opieka długoterminowa w domu pacjenta

Program adresowany do:

osób przewlekle chorych oraz ich rodzin

Zakres świadczeń:

– Świadczenia pielęgniarskie,
– Świadczenia rehabilitacyjne,
– Świadczenia psychologiczne,
– Zapobieganie powikłaniom,
– Rehabilitacja zgodnie ze zleceniem lekarza lub mgr fizjoterapii,
– Zapewnienie i kierowanie na specjalistyczne konsultacje medyczne,
– Wlewy kroplówkowe zgodnie ze zleceniem lekarskim,
– Zapewnienie zleconych badań,
– Zapewnienie zleconego transportu,
– Zaspokajanie potrzeb psychicznych pacjenta chorego i jego rodziny,
– Pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych,
– Bezpłatne wypożyczanie sprzętu do pielęgnacji chorego oraz sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej,
– Edukacja i poradnictwo zdrowotne

Miejsce realizacji:

Przychodnia ul. Kard. B. Kominka 7 Polkowice codziennie, w dni robocze gab. nr 72 tel.76/ 746 08 56 (800-1200), tel. komórkowe (całodobowo numery do wiadomości pacjentów i rodzin)

Rejestracja:

Przychodnia ul. Kard. B. Kominka 7 Polkowice codziennie, w dni robocze gab. nr 72 tel.76/ 746 08 56 (8:00-12:00)

Gabinet interwencji kryzysowej (niezależnie od wieku i płci)

Program adresowany do:

pacjentów z ostrymi przejściowymi stanami chorobowymi wymagającymi pomocy medycznej

Zakres świadczeń:

– Świadczenia pielęgniarskie,
– Świadczenia lekarskie,
– Świadczenia rehabilitacyjne,
– Wlewy kroplowe zgodnie ze zleceniem lekarskim,
– Iniekcje, opatrunki

Miejsce realizacji:

Przychodnia ul. Kard. B. Kominka 7 Polkowice codziennie, w dni robocze, dział rehabilitacji oraz w domu chorego dni i godziny realizacji świadczeń ustalane indywidualnie z pacjentem lub rodziną chorego. Punkt kroplówkowy czynny całą dobę gab. nr 3

Rejestracja:

Przychodnia ul. Kard. B. Kominka 7 Polkowice codziennie, w dni robocze dział rehabilitacji tel.76/ 746 08 45 (8:00-18:00), punkt kroplówkowy czynny całą dobę gab. nr 3, tel. 76/746 08 65

Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu – mieszkańców gminy Polkowice

Program adresowany do:

osób ze schorzeniami narządu ruchu (ze zleceniem lekarskim lub mgr fizjoterapii)

Zakres świadczeń:

zabiegi rehabilitacyjne (masaż, hydroterapia, magnetronik, laseroterapia, aquavibron, światłolecznictwo, ultradźwięki)

Miejsce realizacji:

Przychodnia ul. Kard. B. Kominka 7 Polkowice dział rehabilitacji – w dni robocze tel. 76/746-08-45 w dniach i godzinach ustalonych indywidualnie z uczestnikami programu

Rejestracja:

Przychodnia ul. Kard. B. Kominka 7 Polkowice gab. nr 46 tel. 76/746-08-45

Zasady realizacji świadczeń:

dopłata pacjenta – 20 zł. do 1 cyklu zabiegów, 40 zł. do 2 cyklów zabiegów, 60 zł. do 3 cyklów zabiegów; CYKL TO 10 ZABIEGÓW JEDNEGO RODZAJU ZLECONYCH PRZEZ LEKARZA LUB MGR FIZJOTERAPII

Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Polkowice od 60 roku życia

Program adresowany do:

osób urodzonych w 1957 roku i wcześniej

Zakres świadczeń:

– szczepienia przeciw grypie, badania lekarskie,
– edukacja zdrowotna

Miejsce realizacji:

Przychodnia ul. Kard. B. Kominka 7 Polkowice punkt szczepień od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00 tel. 76/746-08-55