Programy zdrowotne kierowane do dzieci i młodzieży oraz kobiet w ciąży

MALUCH - Szkoła Rodzenia

Program adresowany do:

  • młodzieży szkolnej (uczniowie I klas gimnazjalnych),
  • mieszkańców wsi,
  • pracowników zakładów pracy,
  • członków stowarzyszeń społeczności lokalnej,
  • uczestników imprez masowych – lokalnych,
  • osób indywidualne

Zakres świadczeń:

  • Programy zdrowotne kierowane do dzieci i młodzieży oraz kobiet w ciąży
  • wykład/pogadanka, ćwiczenia na fantomie, defibrylatorze

Miejsce świadczeń:

dla grup zorganizowanych 15 – 25 osób realizacja zadania w miejscu wskazanym przez kierownika grupy, dla osób indywidualnych rejestracja osobista lub telefoniczna u koordynatora programu (P. Dorota Pędlowska – Wojciech, Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice, gab. 104 tel. 76/746 08 07)

MALUCH - Wczesne wykrywanie zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej u dzieci oraz terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

Badania przesiewowe w kierunku zaburzeń koordynacji nerwowej ,,MALUCH” – od 0 do 1 roku życia:

Program adresowany:

do dzieci zdrowych od 0 do 1 roku życia

Zakres świadczeń:

badania przesiewowe w kierunku zaburzeń koordynacji nerwowej (zajęcia rehabilitacyjne/ ogólno – kondycyjne, konsultacje rehabilitacyjne, instruktaż, badania lekarskie)

Rejestracja: 

Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice
Dział Rehabilitacji
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 do 15:00
tel. 76/746-08-62 lub 76/746-08-45

Miejsce realizacji:

Przychodnia ul. Kard. B. Kominka 7 Polkowice
Dział Rehabilitacji – G 24 i G6,
Rejestracja – od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 do 17:00 tel.76/746-08-62
(terminy zajęć i badań ustalane indywidualnie z rodzicami)

Terapia grupowa i indywidualna dla dzieci ,,Świetlica Terapeutyczna” dla dzieci z zaburzeniami rozwojowym typu: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, zaburzenia SI:

Program adresowany:

do dzieci z zaburzeniami OŚUN, CUN, zespołem Downa, dzieci autystycznych , zespół Aspergera, zaburzenia SI oraz rodziców dzieci

Zakres świadczeń:

zajęcia grupowe z udziałem psychologa i terapeuty zajęciowego, zajęcia indywidualne logopedyczne i psychologiczne

Rejestracja:

Przychodnia ul. Kard. B. Kominka 7 Polkowice:
gab.nr 8 w dni robocze w godz. 8:00-14:00 tel. 76/746-08-60

Miejsce realizacji:

Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice:
zajęcia grupowe gab. nr G 27
grupa młodsza – środy w godz. 10:00-11:30,
grupa starsza – wtorki w godz. 15:00 – 16:30

Dzieci z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej i mózgowym porażeniem dziecięcym

Program adresowany do:

dzieci z ZOKN i MPDZ

Zakres świadczeń:

rehabilitacja ruchowa indywidualna

Rejestracja: 

Przychodnia ul. Kard. B. Kominka 7 Polkowice:
Dział Rehabilitacji w dni robocze
w godz. 8:00-14:00 tel. 076/746-08-62

Miejsce realizacji:

Przychodnia ul. Kard. B. Kominka 7 Polkowice:
Dział Rehabilitacji gab. G 9 i G 10
w dniach i godzinach ustalonych indywidualnie z uczestnikami

Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej

Program adresowany do:

dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej

Zakres świadczeń:

konsultacje psychologiczne, terapia z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej

Rejestracja: 

Przychodnia ul. Kard. B. Kominka 7 Polkowice
Ośrodek Pomocy Psychologicznej
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00- 17:00
tel. 76/746 08 60

Miejsce realizacji:

Przychodnia ul. Kard. B. Kominka 7 Polkowice
konsultacje psychologiczne: Ośrodek Pomocy Psychologicznej – środy w godz. 9:00 – 11:00;
terapia SI: gab. 24 w dniach i godz. ustalonych z rodzicami dzieci

Monitorowanie zdrowia w ochronie ekologicznej dziecka w środowisku domowym, szkolnym oraz w trakcie pobytu uczniów klas III szkół podstawowych z gminy Polkowice na zielonych szkołach

Program adresowany:

do uczniów klas III i IV szkół podstawowych oraz dzieci z grupy ryzyka (podwyższony poziom metali ciężkich we krwi)

Zakres świadczeń:

  • badanie poziomu ołowiu we krwi i innych metali ciężkich, konsultacje lekarskie, edukacja ekologiczna,
  • przygotowanie dzieci do wyjazdu na zielone szkoły, opieka medyczna na zielonych szkołach

Miejsce realizacji:

Przychodnia ul. Kard. B. Kominka 7 Polkowice
Poradnia ekologiczna gab. nr 10
od poniedziałku do piątku
w godz. 12:00-14:00
tel. 76/746-08-50

Profilaktyka zdrowia sportowców amatorów do 21 roku życia

Program adresowany do:

dzieci i młodzieży (do ukończenia 21 roku życia) ubiegających się lub posiadających licencję na amatorskie oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 r. ż.

Zakres świadczeń:

badania wstępne, okresowe i kontrolne

Miejsce realizacji:

Przychodnia ul. Kard. B. Kominka 7 Polkowice
Poradnia medycyny sportowej gab. nr 24
od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
tel. 76/746-08-61

Rejestracja:

poprzez kierowników, trenerów lub osobiście
Przychodnia ul. Kard. B. Kominka 7 Polkowice
gab. 24 tel. 76/746-08-61

Promocja zdrowia higieny jamy ustnej oraz zapobieganie próchnicy poprzez leczenie stomatologiczne zachowawcze

Program adresowany do:

dzieci od 3 r. ż. oraz dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny w placówkach nauczania i wychowania w Polkowicach oraz poza gminą

Zakres świadczeń:

profilaktyka, leczenie stomatologiczne, lakierowanie, lakowanie

Miejsce realizacji:

placówki szkolne, przedszkolne na terenie miasta Polkowice
(zgodnie harmonogramem). Przychodnia
ul. Kard. B. Kominka 7 Polkowice gab. higieny jamy ustnej nr 126
– czynny wtorki 13:30 – 17:00 oraz w piątki naprzemiennie w godz. 8:00 – 14:00 lub 14:00 – 20:00
tel. 76/746-08-32/33.
Przychodnia gab. stomatologiczny nr 127
soboty w godz. 8:00 – 14:00
dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny poza Polkowicami.