Programy zdrowotne

BURMISTRZ POLKOWIC
ŁUKASZ PUŹNIECKI

zaprasza

MIESZKAŃCÓW GMINY POLKOWICE DO SKORZYSTANIA
Z PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ REALIZOWANYCH
PRZEZ POLKOWICKIE CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH – ZOZ S.A.

II. ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY POLKOWICE

OPIEKA MEDYCZNA W ZAKRESIE AMBULATORYJNYCH USŁUG CHIRURGICZNYCH CAŁODOBOWO W SOBOTY, W DNI WOLNE OD PRACY ORAZ W DNI POWSZEDNIE W PORZE NOCNEJ

• Zadanie adresowane do mieszkańców powiatu polkowickiego

Zakres świadczeń: chirurgiczne usługi lekarskie, pielęgniarskie, RTG,

Miejsce świadczeń: Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice:

Poradnia chirurgiczna gab. nr 22 od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-7:00 w soboty i dni świąteczne całodobowo tel. 76/746-08-46
– Pracownia RTG (parter) od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-7:00 w soboty i dni świąteczne całodobowo tel.76/746-08-57

ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM GMINY POLKOWICE OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO – LECZNICZYM PRZY PCUZ – ZOZ S.A.
Celem udzielania świadczeń jest zapewnienie opiekunom osób niesamodzielnych możliwości skorzystania z opieki wytchnieniowej.

Dostęp do opieki wytchnieniowej mają opiekunowie osób niesamodzielnych oraz ich podopieczni.

Z opieki wytchnieniowej można skorzystać pod warunkiem spełnienia łącznie 3 kryteriów:

  • sprawowania przez opiekuna lub wspólnie z najbliższymi członkami codziennej opieki nad podopiecznym w miejscu zamieszkania,
  • zamieszkiwanie na terenie gminy Polkowice zarówno opiekuna jak i jego podopiecznego,
  • spełnienie przez podopiecznego wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie kierowania do ZOL a w szczególności otrzymania w skali Barthel nie więcej niż 40 pkt.

kierownik: lek. Dagmara Janczak-Sondej
Miejsce realizacji:  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy PCUZ-ZOZ S.A., ul. Kard.B. Kominka 7, II Piętro tel. 76 745 04 19.

Zadanie finansowane ze środków budżetu gminy Polkowice.

OPIEKA PIELĘGNIARSKA W SZKOŁACH
Zadanie z zakresu ochrony zdrowia polegające na zapewnieniu w wymiarze ponadstandardowym opieki pielęgniarskiej w zakresie higieny szkolnej dla uczniów szkół podstawowych oraz dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do punktów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice w roku kalendarzowym 2020
 
 Cel zadania: objęcie uczniów i przedszkolaków uczęszczających do szkół: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP Integracyjna w Jędrzychowie świadczeniami pielęgniarskimi w zakresie higieny szkolnej w wymiarze ponadstandardowym.
 
Zadanie finansowane z budżetu gminy Polkowice.