Programy zdrowotne

BURMISTRZ POLKOWIC
WIESŁAW WABIK

zaprasza

MIESZKAŃCÓW GMINY POLKOWICE DO SKORZYSTANIA
Z PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ REALIZOWANYCH
PRZEZ POLKOWICKIE CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH – ZOZ S.A.

Zadania finansowane z budżetu gminy Polkowice

OPIEKA MEDYCZNA W ZAKRESIE AMBULATORYJNYCH USŁUG CHIRURGICZNYCH CAŁODOBOWO W SOBOTY, W DNI WOLNE OD PRACY ORAZ W DNI POWSZEDNIE W PORZE NOCNEJ

Zadanie adresowane do mieszkańców powiatu polkowickiego
• Zakres świadczeń:
chirurgiczne usługi lekarskie, pielęgniarskie, RTG, badania  laboratoryjne
• Miejsce świadczeń:
Przychodnia ul. Kard. B. Kominka 7 Polkowice:
Poradnia chirurgiczna gab. nr 22 od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-7:00 w soboty i dni świąteczne całodobowo tel. 76/746-08-46
Pracownia RTG (parter) od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-7:00 w soboty i dni świąteczne całodobowo tel.76/746-08-57
Laboratorium  od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-7:00 w soboty i dni świąteczne całodobowo tel. 76/746-08-39

ZAPOBIEGANIE CHOROBIE NOWOTWOROWEJ PŁUC POPRZEZ POPRAWĘ DOSTĘPNOŚCI DO SPECJALISTYCZNYCH BADAŃ MEDYCZNYCH ORAZ WIELOPOZIOMOWĄ EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ W POWIECIE POLKOWICKIM

• Zadanie adresowane do mieszkańców powiatu polkowickiego – kobiet i mężczyzn po 50 r.ż. (górnicy emeryci po 45 r.ż.).

• Zakres świadczeń: prowadzenie Centrum Zdrowia Płuc

•  Miejsce realizacji: Przychodnia PCUZ ZOZ S.A., ul. Kard.B. Kominka 7, Polkowice, Centrum Zdrowia Płuc gab. 128, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00tel. 76 746 08 74, kom.  733 270 475

Zadanie finansowane ze środków budżetu gminy Polkowice i Powiatu Polkowickiego.

Programy realizowane z budżetu gminy Grębocice, adresatami programów są mieszkańcy gminy Grębocice

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU RODNEGO NA ROK 2018

• Program adresowany do mieszkańców gminy Grębocice – kobiety dorosłe oraz młodzież żeńska

• Zakres świadczeń: zwiększenie dostępności do konsultacji oraz badań lekarskich i położnej w ramach por. K, edukacja w zakresie samobadania piersi

• Miejsce świadczeń: Przychodnia NZOZ Grębocice – Por. K Tel. 76/ 7311-50 – 20

SZCZEPIENIA P/ WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO DZIEWCZĄT URODZONYCH W ROKU 2003, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY GRĘBOCICE”

Program adresowany do dziewcząt urodzonych w roku 2003, mieszkanek  gminy Grębocice

• Zakres świadczeń: edukacja oraz szczepienie p/HPV

• Miejsce świadczeń: gab. medyczny w gimnazjum w Grębocicach, punkt szczepień w Przychodni w Polkowicach, ul. Kard. B. Kominka 7, Tel. 76/746-08-55