Programy zdrowotne

BURMISTRZ POLKOWIC
WIESŁAW WABIK

zaprasza

MIESZKAŃCÓW GMINY POLKOWICE DO SKORZYSTANIA
Z PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ REALIZOWANYCH
PRZEZ POLKOWICKIE CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH – ZOZ S.A.

Zadania finansowane z budżetu gminy Polkowice

OPIEKA MEDYCZNA W ZAKRESIE AMBULATORYJNYCH USŁUG CHIRURGICZNYCH CAŁODOBOWO W SOBOTY, W DNI WOLNE OD PRACY ORAZ W DNI POWSZEDNIE W PORZE NOCNEJ

Zadanie adresowane do mieszkańców powiatu polkowickiego
• Zakres świadczeń:
chirurgiczne usługi lekarskie, pielęgniarskie, RTG, badania  laboratoryjne
• Miejsce świadczeń:
Przychodnia ul. Kard. B. Kominka 7 Polkowice:
Poradnia chirurgiczna gab. nr 22 od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-7:00 w soboty i dni świąteczne całodobowo tel. 76/746-08-46
Pracownia RTG (parter) od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-7:00 w soboty i dni świąteczne całodobowo tel.76/746-08-57
Laboratorium  od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-7:00 w soboty i dni świąteczne całodobowo tel. 76/746-08-39

ZAPOBIEGANIE CHOROBIE NOWOTWOROWEJ PŁUC POPRZEZ POPRAWĘ DOSTĘPNOŚCI DO SPECJALISTYCZNYCH BADAŃ MEDYCZNYCH ORAZ WIELOPOZIOMOWĄ EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ W POWIECIE POLKOWICKIM

• Zadanie adresowane do mieszkańców powiatu polkowickiego – kobiet i mężczyzn po 50 r.ż. (górnicy emeryci po 45 r.ż.).

• Zakres świadczeń: prowadzenie Centrum Zdrowia Płuc

•  Miejsce realizacji: Przychodnia PCUZ ZOZ S.A., ul. Kard.B. Kominka 7, Polkowice, Centrum Zdrowia Płuc gab. 128, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00tel. 76 746 08 74, kom.  733 270 475

Zadanie finansowane ze środków budżetu gminy Polkowice i Powiatu Polkowickiego.

Prowadzenie usług profilaktyczno-edukacyjno-terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu,
 współuzależnionych i osób z grup ryzyka zamieszkałych na terenie gminy Polkowice

Zadanie adresowane do mieszkańców gminy Polkowice, w tym:

– osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu, w tym dzieci i młodzież
– dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych
– osoby z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami nerwicowymi
– ofiary przemocy i sprawcy przemocy
– osoby z syndromem DDA
– uczestnicy szkół nauki jazdy
– osoby bezdomne
– pracownicy lecznictwa odwykowego
– pracodawcy oraz interwencyjnie pracownicy.

Zakres i miejsce świadczenia usług:

1. Konsultacje indywidualne, psychoterapeutyczne, wywiady środowiskowe – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00 (w terminach ustalonych indywidualnie z pacjentami).

Miejsce realizacji: Ośrodek Pomocy Psychologicznej, ul. Kard.B. Kominka 7, 59-101 Polkowice, wywiady w domu pacjenta

2. Zajęcia grupowe – terapeutyczne i socjoterapeutyczne: czwartek – grupa zaawansowana dla osób uzależnionych – terapia pogłębiona  – 16.00-18.00.

Miejsce realizacji: Ośrodek Pomocy Psychologicznej, ul. Kard.B. Kominka 7, 59-101 Polkowice

3. Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie: czwartek 15.00-18.00.

Miejsce realizacji: Ośrodek Pomocy Psychologicznej, ul. Kard.B. Kominka 7, 59-101 Polkowice

4. Orzeczenia biegłych sądowych

Miejsce realizacji: Ośrodek Pomocy Psychologicznej, ul. Kard.B. Kominka 7,  59 – 101 Polkowice

5. Konsultacje lekarzy psychiatrów

Miejsce realizacji: Ośrodek Pomocy Psychologicznej, ul. Kard.B. Kominka 7, 59 – 101 Polkowice

6. Zajęcia edukacyjne i interwencyjne dla różnych grup zawodowych w tym pracodawców i pracowników oraz w szkołach nauki jazdy – w terminach ustalonych indywidualnie z właścicielami szkół nauki jazdy, pracodawcami, pracownikami i osobami indywidualnymi w ramach interwencji kryzysowej

7. Prowadzenie dyżurów interwencyjno- wspierających dla osób bezdomnych:

poniedziałek, wtorek, środa – 10.00-14.00
czwartek – 9.00-12.00
piątek  – 9.00-14.00

Miejsce realizacji: Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna dłoń”, Dom dla bezdomnych, OPS i inne miejsca w zależności od prowadzonych działań na rzecz osób bezdomnych.

8. Telefon zaufania: 76746 08 60 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

9. Poradnictwo (obsługa) prawna

Miejsce realizacji: Kancelaria Prawna, Rynek 6, 59 – 101 Polkowice
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:  8.00 –10.00

Zadanie finansowane z budżetu gminy Polkowice z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi

ZADANIE Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA POLEGAJĄCE NA PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY POLKOWICE

Zadanie adresowane do mieszkańców gminy Polkowice, w tym:

  • uczniowie klas gimnazjalnych,
  • osoby dorosłe z problemami w wyniku kryzysu psychicznego.

Zakres świadczeń:

– profilaktyka zaburzeń zdrowia psychicznego wśród młodzieży gimnazjalnej, poszerzenie wiedzy na temat depresji wśród uczniów gimnazjów, integracja społeczności szkolnej oraz jeej aktywizacja,
– warsztaty arteterapeutyczne i teatralne.

Miejsce realizacji: Sala terapeutyczna w Przychodni, Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Polkowicach.

Programy realizowane z budżetu gminy Grębocice, adresatami programów są mieszkańcy gminy Grębocice

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU RODNEGO NA ROK 2017

• Program adresowany do mieszkańców gminy Grębocice – kobiety dorosłe oraz młodzież żeńska

• Zakres świadczeń: zwiększenie dostępności do konsultacji oraz badań lekarskich i położnej w ramach por. K, edukacja w zakresie samobadania piersi

• Miejsce świadczeń: Przychodnia NZOZ Grębocice – Por. K Tel. 76/ 7311-50 – 20

SZCZEPIENIA P/ WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO DZIEWCZĄT URODZONYCH W ROKU 2002, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY GRĘBOCICE”

Program adresowany do dziewcząt urodzonych w roku 2002, mieszkanek  gminy Grębocice

• Zakres świadczeń: edukacja oraz szczepienie p/HPV

• Miejsce świadczeń: gab. medyczny w gimnazjum w Grębocicach, punkt szczepień w Przychodni w Polkowicach, ul. Kard. B. Kominka 7, Tel. 76/746-08-55

PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ W RAMACH "AKCJI PROFILAKTYCZNEJ – BIAŁA SOBOTA 2017”

• Program adresowany do:
mieszkańców   Gminy Grębocice

• Zakres świadczeń:

– Konsultacje lekarskie:
   – neurologiczne
   – laryngologiczne
– dermatologiczne + badanie dermatoskopowe
   – ortopedyczne
   – internistyczne
   – USG jamy brzusznej w kierunku wykrywania tętniaka aorty brzusznej 50 osób
   – Konsultacje dermatologiczne + badanie dermatoskopowe 25 osób
   – Wczesna diagnostyka chorób tarczycy –  TSH, anty  TPO ok. 50 osób + USG tarczycy 30 osób + konsultacje
      endokrynologiczne 15 osób
    – Diagnostyka alergii – (Porada alergologiczna ok. 30 osób, w tym dla 25 osób testy alergologiczne naskórkowe)
    – Wczesna diagnostyka chorób prostaty (antygen PSA ok. 30 osób)
    – Marker nowotworowy – kobiety (cyfra 21.1  rak płuc, CA 125 rak jajników, CEA rak żołądka, jelit, wątroby, trzustki) 50 osób
    – Marker nowotworowy mężczyźni (cyfra 21.1  rak płuc, CA, CEA rak żołądka, jelit, wątroby, trzustki) 40 osób
    – USG przepływy naczyniowe Doppler 45 osób

Pozostałe badania diagnostyczne:
     – badanie EKG

• Miejsce świadczeń:

– Ośrodek Zdrowia w Grębocicach
– Urząd Gminy w Grębocicach
– Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych-ZOZ S.A. – pracownia USG pok. Nr 124

Programy realizowane z budżetu gminy Jerzmanowa, adresatami programów są mieszkańcy gminy Jerzmanowa

GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – SZCZEPIENIA P/HPV NA LATA 2016-2017

Program adresowany do dziewcząt urodzonych w roku 2001 i 2002, mieszkanek  gminy Jerzmanowa

• Zakres świadczeń: edukacja oraz szczepienie p/HPV

• Miejsce świadczeń: gab. medyczny w gimnazjum w Jerzmanowej, punkt szczepień w Przychodni w Polkowicach, ul. Kard. B. Kominka 7, Tel. 76/746-08-55