Program profilaktyki chorób układu rodnego na rok 2019, w zakresie profilaktyki zdrowotnej kobiet będzie realizować w Grębocicach Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych. Władze gminy Grębocice zdecydowały o finansowaniu tych działań z samorządowego budżetu.

Realizację programu, adresowanego do kobiet i dziewcząt – mieszkanek gminy Grębocice, zaplanowano do końca tego roku. Zakres świadczeń obejmuje konsultacje i badania lekarskie, konsultacje położnej, badania cytologiczne i inne zlecone przez lekarza, edukację zdrowotną nastawioną na profilaktykę chorób nowotworowych kobiet, w tym naukę samobadania piersi.

– Celem programu jest zachęcenie jak największej liczby pacjentek do wykonywania badań profilaktycznych i wczesne wykrywanie zmian chorobowych. Dzięki specjalistycznej diagnozie i podjętemu szybko odpowiedniemu leczeniu, możemy skutecznie zapobiegać zaawansowanym stadiom choroby. Realizując program zachęcamy do podniesienia świadomości oraz wiedzy w zakresie dbałości o własne zdrowie – podkreśla Mariola Kośmider, dyrektor Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych.

W zeszłym roku z programu skorzystało 575 osób. Łącznie wykonano 1465 badań ginekologicznych, cytologicznych, gruczołu sutkowego i laboratoryjnych badań diagnostycznych. W ramach programu realizowano również opiekę nad ciężarnymi.

– W gminie Grębocice dbamy o zdrowie mieszkańców, dlatego zdecydowaliśmy o kontynuowaniu tego programu razem z PCUZ. Zachęcam mieszkanki, aby regularnie korzystały z dostępnych badań, bo hasło „Kochaj życie, dbaj o zdrowie – nie daj się chorobie” jest zawsze aktualne – podkreśla wójt Roman Jabłoński.

Z konsultacji i badań mieszkanki gminy Grębocice mogą korzystać w przychodni NZOZ Grębocice, poradnia K, tel. 76 731 150 20 oraz, w razie potrzeby, w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych.