Niemal 200 uczniów klas VII i VIII z polkowickich podstawówek wzięło udział w specjalistycznych zajęciach „Wszystkimi zmysłami”, które organizowane były od maja do listopada przez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych, przy współpracy placówek oświatowych i samorządu. W trakcie zajęć młodzież uczyła się m.in. nazywania swoich emocji i poszukiwała skutecznych sposobów na rozładowanie napięcia psychicznego.

Tegoroczna edycja zajęć „Wszystkimi zmysłami” koncentrowała się wokół poznawania możliwości własnego ciała oraz wpływu doznań pochodzących ze zmysłu dotyku, słuchu, węchu, smaku i równowagi na funkcjonowanie całego organizmu. Podczas zajęć uczniowie poszukiwali skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem i napięciami, które powstają między rówieśnikami w środowisku szkolnym. Celem towarzyszących im zajęć sensoplastycznych było rozwijanie ekspresji twórczej i stymulacja zmysłów, dzięki wykorzystaniu różnych składników spożywczych do tworzenia kreatywnych mas plastycznych.

– Zajęcia sensoryczne to skuteczny sposób wsparcia rozwoju młodzieży. Jeśli uczniowie mają problemy z informacjami zmysłowymi docierającymi do mózgu, mogą mieć m.in. kłopoty z koncentracją uwagi, z opanowaniem nowych umiejętności czy po prostu z nadpobudliwością. Nierozładowane napięcie często jest przyczyną konfliktów rówieśniczych. Dlatego podczas zajęć staraliśmy się wspólnie wypracować takie postawy, które pozwalają na prawidłowy odbiór bodźców z otoczenia i kontrolowanie swoich nadmiernie nasilonych reakcji na codzienne sytuacje w środowisku szkolnym i domowym – tłumaczy Małgorzata Chrzan, psycholog z PCUZ.

Zajęcia sensoryczne i sensoplastyczne „Wszystkimi zmysłami” dla uczniów klas VII i VIII w SP nr 3 i SP nr 4 to pierwszy taki projekt, który wspiera rozwój umiejętności miękkich wśród młodzieży. Tegoroczna edycja została zorganizowana w ramach gminnego programu „Mosty Zamiast Murów”, którego celem jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym.