Poradnia POZ

Dzięki podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), zapewnimy naszym Pacjentom skoordynowane i kompleksowe świadczenia medyczne w miejscu ich zamieszkania. Nasi lekarze rodzinni to specjaliści pierwszego kontaktu, którzy w codziennej pracy dbają o profilaktykę chorób mieszkańców Zagłębia Miedziowego, udzielają konsultacji medycznych, zapewniają dostęp do niezbędnej diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i nieobrazowej oraz kierują Pacjentów na leczenie specjalistyczne.

Z usług podstawowej opieki zdrowotnej w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych korzysta obecnie blisko 30 tys. Pacjentów, którzy świadomie wybrali opiekę naszego personelu lekarskiego.

Cennik usług medycznych

Rodzaj świadczeniaCena jednostkowa
porada lekarska110,00 zł.
wystawienie zaświadczenia, orzeczenia lekarskiego30,00 zł. (w tym podatek VAT)
badanie lekarskie przed szczepieniem30,00 zł.
wizyta lekarska domowa150,00 zł.
wizyta pielęgniarska patronażowa80,00 zł.
wizyta położnej patronażowa80,00 zł.
Cennik obowiązuje od 20.01.2020r