Wymagania:
  • tytuł zawodowy: opiekun medyczny
  • Praca zmianowa
Zakres obowiązków:
  • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osób chorych i niesamodzielnych, pomoc podopiecznym w zaspokajaniu ich potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych,
  • pomoc i udzielanie wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej,
  • świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i higienicznych wobec chorych,
  • asystowanie personelowi medycznemu podczas przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych,
  • podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.
Osoba do kontaktu:
Anna Drozd
tel. 76 745 04 18