Gmina Polkowice już w grudniu 2018 r. nałożyła na Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych, zadanie polegające na sprawowaniu w polkowickich szkołach ponadstandardowej opieki pielęgniarskiej nad uczniami. W sześciu placówkach funkcjonują gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Gmina przeznaczyła na ten cel w 2019 roku niemal 200 tysięcy złotych. Kwotą 30 tysięcy gmina wsparła również powiat polkowicki, z przeznaczeniem na  dofinansowanie opieki pielęgniarskiej w Zespole Szkół.

Gabinety są dostępne dla uczniów w SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3 (dwa gabinety), SP nr 4, Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach oraz Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie. W każdej placówce dyżuruje pielęgniarka, która dba o zdrowie i edukację profilaktyczną uczniów, współpracuje z rodzicami i pracownikami szkoły. Polkowice są gminą, gdzie od wielu lat szkolna opieka pielęgniarska jest zapewniona.

– Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza na opiekę nad uczniem 7,26 zł, co nie zapewnia pracy pielęgniarki przez cały dzień pobytu dziecka w placówce. Dlatego już we wrześniu PCUZ złożyło wniosek do budżetu gminy Polkowice na 2019 rok o dofinansowanie tej opieki. Dzięki decyzji polkowickiego samorządu gabinety profilaktyki zdrowotnej w polkowickich szkołach są dostępne dla uczniów, co sprawia, że szybciej możemy dostrzec nieprawidłowości związane ze zdrowiem naszych dzieci. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, to właśnie pielęgniarka reaguje jako pierwsza – mówi Mariola Kośmider, dyrektor PCUZ.