Pracują w przychodni, w domu chorego, w szkołach, a nawet w zakładach pracy. Gruntownie wykształcone, dbają o nasze zdrowie. Pielęgniarki i położne obchodzą swój światowy dzień 12 maja. 

Sprawują opiekę medyczną nad pacjentem, realizują zlecenia lekarzy w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Są zaangażowane i odpowiedzialne, darzone szacunkiem i uznaniem. Towarzyszą człowiekowi od chwili jego narodzin, aż po śmierć. Bywają chwile radosne, ale i te bolesne, kiedy pozostaje tylko pielęgnacja i pomoc w godnym odchodzeniu.

– Jesteśmy zawsze blisko pacjenta. Wysłuchamy, zapytamy o zdrowie, wytłumaczymy jak dbać o zdrowie. Pielęgniarka jest jak adwokat, który zawsze staje po stronie pacjenta. Planujemy i realizujemy kompleksową opiekę pielęgniarską nad pacjentem, rodziną i społecznością w środowisku zamieszkania. Obejmujemy opieką zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku – mówi Katarzyna Jakubowska, Naczelna Pielęgniarka w polkowickiej przychodni.

Przypomnijmy, że do zadań pielęgniarek i położnych należy promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia. Wykonując ten zawód są cierpliwe, serdeczne, zawsze gotowe do służenia w każdej chwili choremu.

 

– Odpowiedzialna praca pielęgniarek i położnych jest jednym z fundamentów dobrej opieki medycznej w naszej gminie. Są współtwórczyniami naszych projektów edukacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowia dla dzieci, młodzieży czy seniorów. Aktywnie biorą udział w wyjazdowych akcjach medycznych oddając pacjentom swój czas, serce i wiedzę. W imieniu swoim i całego zespołu Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych dziękuję naszych pielęgniarkom i położnym za ich wspaniałą pracę, życząc im zachowania pasji w wykonywaniu tego trudnego zawodu – mówi Mariola Kośmider, dyrektor Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych.

W Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych obecnie zatrudnionych jest 78 pielęgniarek i położnych.