Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. informuje, że Komisja Kwalifikacyjna ds. pierwszego naboru pacjentów do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach przy ul. Kard. B. Kominka 7 rozpoczyna pracę 10 stycznia 2019 r. o godz. 15:00.

 

ZADANIA KOMISJI: 

 

  1. Zadaniem Komisji Kwalifikacyjnej ds. pierwszego naboru jest dokonanie kwalifikacji pacjentów do opieki długoterminowej stacjonarnej w ramach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, który przyjmie pierwszych pacjentów 14 stycznia 2019 r.
  1. Komisja kwalifikuje pacjentów na podstawie, złożonej przez wnioskującego o przyjęcie do opieki lub jego opiekuna prawnego, dokumentacji medycznej na drukach stanowiących załączniki do regulaminu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach stacjonarnej opieki długoterminowej.
  1. Komisja kwalifikacyjna zakwalifikuje do opieki długoterminowej, stacjonarnej w ramach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 19 (dziewiętnastu) pacjentów, w tym 15 (piętnastu) pacjentów w ramach ubezpieczenia w NFZ oraz 4 (czterech) pacjentów, których pobyt finansowany będzie na zasadach komercyjnych przez pacjenta lub jego opiekuna ustawowego.
  1. Prace Komisji Kwalifikacyjnej zakończą się najpóźniej w dniu 11 stycznia 2019 r. o godz. 15:00.
  1. Z prac Komisji Kwalifikacyjnej sporządzony będzie protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji Kwalifikacyjnej.
  1. Komisja powiadomi zakwalifikowanych pacjentów lub ich opiekunów prawnych, o wynikach pierwszego naboru i terminie przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
  1. Pozostałe niezakwalifikowane do pierwszego naboru osoby, spełniające warunki przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, będą tworzyły „kolejkę oczekujących”.
  1. Pozostałe niezakwalifikowane do pierwszego naboru osoby, niespełniające warunków przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, nie będą kwalifikowane do „kolejki oczekujących”.