Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Honorowego Obywatela Gminy Polkowice oraz jednego
z inicjatorów i przywódców strajku okupacyjnego w ZG Rudna


Piotra Serafina

Rodzinie oraz najbliższym
Pana Piotra składamy
najserdeczniejsze wyrazy współczucia

Zarząd i Pracownicy
PCUZ ZOZ S.A.