Do zespołu Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. dołączył lekarz dr n. med. Maciej Wojtanowski – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej, który udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Chorób Naczyń i Pracowni USG. Doktor Maciej Wojtanowski pracuje również w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Chirurg naczyniowy to lekarz specjalizujący się w udrażnianiu naczyń krwionośnych, usuwaniu tętniaków i zmian miażdżycowych oraz wstawianiu protez naczyniowych. Chirurg naczyniowy zajmuje się również diagnozowaniem i leczeniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu naczyń krwionośnych i schorzeń w obrębie układu limfatycznego (naczyń limfatycznych), także leczeniem operacyjnym.

Jakimi schorzeniami zajmuje się chirurg naczyniowy i kiedy zgłosić się do tego specjalisty?

Chirurg naczyniowy jest tym specjalistą, do którego należy udać się w przypadku podejrzenia lub zdiagnozowania następujących schorzeń:

  • miażdżyca, przede wszystkim zmiany miażdżycowe w naczyniach kończyn dolnych oraz miażdżyca tętnic szyjnych,
  • zespół stopy cukrzycowej (niegojące się rany na stopach powstające na skutek źle leczonej cukrzycy),
  • zatory tętnicze,
  • choroby żył, ostre i przewlekłe, takie jak żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, niewydolność żył głębokich, żylaki nóg,
  • tętniaki, w tym tętniaki aorty piersiowej, tętniaki aorty brzusznej i tętniaki naczyń trzewnych i kończyn dolnych,
  • przewlekłe owrzodzenia żylne,
  • choroby nowotworowe układu naczyniowego,
  • zakrzepowo-zrostowe zapalenie naczyń, czyli choroba Buergera.

Chirurg naczyniowy zleca dodatkową diagnostykę, która potwierdza lub wyklucza te schorzenia i wdraża odpowiednie postępowanie medyczne.

Jakiego typu badania i zabiegi wykonuje chirurg naczyniowy?

Zazwyczaj podstawowym badaniem, które zleca chirurg naczyniowy, jest USG Dopplera tętnic szyjnych i kręgowych, USG dopplerowskie kończyn górnych i dolnych lub badanie dopplerowskie tętnic trzewnych (zależnie od zgłaszanych przez pacjenta dolegliwości). USG dopplerowskie pokazuje stan przepływu krwi w tętnicy, co pozwala określić jej drożność i sprawdzić, czy krew na przykład nie cofa się z powodu zatoru lub przewężenia powstałego na skutek zmian miażdżycowych. USG Dopplera zlecane przez chirurga  naczyniowego daje obraz wydolności i przekroju badanych żył i tętnic i daje możliwość wczesnej reakcji na zmiany w ich obrębie zagrażające nieraz życiu pacjenta (na przykład grożące chorobą zatorowo-zakrzepową i zatorowością płucną). Jedną z najczęściej stosowanych przez chirurga naczyniowego metod terapii jest skleroterapia, po którą sięga się w celu leczenia przewlekłej niewydolności żylnej. Zabieg ten polega na usunięciu żylaków za pomocą ostrzykiwania ich specjalnym lekiem obliterującym.

Rejestracja telefoniczna pod nr tel. 76 746 08 10 lub 76 746 08 11 lub osobiście w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A., ul. Kard. B. Kominka 7, 59-100 Polkowice