Nowe pomoce naukowe, nauka tylko na pierwszą zmianę, dziesiątki dodatkowych programów edukacyjnych i zajęć rozwijających zainteresowania, zielone szkoły czy wczesna nauka języków obcych. A przede wszystkim ewolucyjnie i z sukcesem wprowadzona rządowa reforma oświaty, dzięki czemu młodzież bez większych obaw może planować swoją przyszłość, a żaden z nauczycieli – mimo ogromnych rządowych zmian w programach nauczania – nie stracił w gminie pracy. Tak wygląda polkowicki model oświaty, który wspiera Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych. 

Do wszystkich polkowickich szkół podstawowych uczęszcza ponad 2350 uczniów. Naukę w pierwszej klasie rozpoczęło w tym roku niemal 300 uczniów. Najwięcej uczniów liczy SP3, gdzie w dwóch budynkach w 38 klasach uczy się ponad 930 osób. Swój ostatni rok nauki rozpoczęli gimnazjaliści, którzy uczą się w budynkach w SP 3 i SP 4. W każdej z tych szkół jest po 5 oddziałów gimnazjalnych.

– Najważniejszy jest dobry start młodzieży w dorosłe życie, dlatego tak ogromną wagę przywiązujemy w Polkowicach do edukacji. Rocznie na każdego ucznia przeznaczamy ponad 17 i pół tysiąca złotych, przy czym tylko jedną trzecią z tej kwoty otrzymujemy z budżetu państwa w ramach tzw. subwencji oświatowej. Wszystkie inne wydatki pokrywamy z własnego gminnego budżetu. Ale dzięki temu uczniowie mają świetnie wyposażone pracownie szkolne, naukę języków obcych od pierwszej klasy, ogromną liczbę dodatkowych zajęć czy co roku trzytygodniowe zielone szkoły nad Bałtykiem, finansowane również z budżetu gminy. Wiemy, że nasze dzieci zasługują na więcej, dlatego wdrożyliśmy program Lekki Tornister, w ramach którego po konsultacjach z rodzicami i nauczycielami, każda szkoła zakupiła wg własnych potrzeb dodatkowe komplety podręczników. Wspólnie ze Strażą Miejską realizujemy program Bezpieczna Szkoła, a z naszymi gminnymi instytucjami szeroki program dodatkowych zajęć edukacyjnych i rozwijających zainteresowania uczniów. Nasza młodzież jest ambitna, zdolna i świadoma swoich potrzeb – mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Od roku w Polkowicach realizowany jest wyjątkowy w skali kraju program integracji uczniów szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów „WITAJ NOWA SZKOŁO – Mosty zamiast murów – Razem raźniej”. Jego celem jest pomoc psychologiczna i wychowawcza oraz kompleksowa informacja kierowana do rodziców, nauczycieli i młodzieży szkolnej.

– W ramach programu uruchomiliśmy Polkowicki Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży oraz punkty pomocy psychologicznej w szkołach. Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt warsztatów i zajęć integracyjnych we wszystkich polkowickich szkołach. Młodzież brała udział w warsztatach z trenerem rozwoju osobistego, przygotowywała spektakle i uczyła się, jak sobie radzić z problemami związanymi z wiekiem dojrzewania oraz relacjami rówieśniczymi w szkole. Bo szkoła to miejsce zdobywania wiedzy, ale także nauka życia społecznego.

My dorośli – czyli rodzice, kadra pedagogiczna, szkolny personel pomocniczy, gminne instytucje, samorząd i organizacje pozarządowe pomagamy naszym dzieciom rozumieć, czym jest dorastanie i jaki ma wpływ na późniejsze decyzje. Jesteśmy przyjaciółmi naszych dzieci, dlatego zrobimy wszystko, aby ich start w dorosłe życie był jak najlepszy – podkreśla Mariola Kośmider, pomysłodawczyni programu Witaj nowa szkoło oraz przewodnicząca gminnego zespołu ds. Reformy Oświaty.

Gmina Polkowice promuje zdolnych uczniów. Jednorazowe stypendia burmistrza za bardzo wyniki w nauce otrzymało 121 absolwentów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Comiesięczne stypendia dostają także uczniowie zajmujący się twórczością artystyczną, a bezpłatne karnety do Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego Aquapark trafiają do młodzieży, która może pochwalić się osiągnięciami sportowymi. Stypendia otrzymują również uzdolnieni studenci z gminy Polkowice. W ubiegłym roku wysokość jednorazowego grantu wyniosła 2200 zł brutto.

Władze gminy chcą jeszcze mocniej postawić na lepszą ofertę edukacyjną, dlatego już wdrażają nowe programy. W SP3 przy ul. Kominka otwarto w tym roku pierwszy oddział, gdzie nauka i wychowanie prowadzone są wg metody Montessori, stawiającej na wszechstronny rozwój dziecka. W planach jest utworzenie kolejnych takich grup.