Rejestracja jest czynna

od poniedziałku do piątku
w godz. 6:30 – 18:30

Aktualne numery telefonów dla Pacjentów zamieszkałych w Polkowicach:

76 746 08 10
76 746 08 11
76 746 08 43

Aktualny numer telefonu dla Pacjentów zamiejscowych:

530 002 581

Przypominamy, że recepty na leki stałe w wystawiane przez lekarza rodzinnego
można zamawiać za pośrednictwem
wiadomości e-mail: erecepta@pcuz.eu lub aplikacji Visimed

Dla zwiększenia bezpieczeństwa Pacjentów i personelu PCUZ stworzyło punkt weryfikacyjny, który znajduje się przy głównym wejściu. W punkcie mierzona jest temperatura i wypełniane są ankiety. Na tej podstawie pacjent może skorzystać z usług medycznych.

Wszystkie inne drzwi są zamknięte