7 marca Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych zaprasza na kolejną akcję informacyjną – „Dzień Chorego”, w czasie której przekazywane będą porady w zakresie dostępu do świadczeń opiekuńczych, socjalnych i zdrowotnych kierowanych do przewlekle chorych oraz ich opiekunów. Poprzednia akcja przeprowadzona w lutym br., z okazji Światowego Dnia Chorego cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, dlatego na prośbę mieszkańców specjaliści będą udzielać porad ponownie w godzinach popołudniowych.

W nasze działania włączyły się Polkowickie Centrum Wolontariatu, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, Warsztat Terapii Zajęciowej, Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach oraz AQUAPARK POLKOWICE – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A., które udzielać będą szczegółowych informacji na temat realizowanych zadań.

Podczas akcji będzie można dowiedzieć się, gdzie uzyskać pomoc w opiece i pielęgnacji osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, samotnych, przewlekle chorych oraz wymagających opieki innych osób i instytucji, a także jak pielęgnować i rehabilitować potrzebujących oraz z jakich programów gminnej polityki zdrowotnej można skorzystać. Specjaliści wyjaśnią, jak funkcjonują hospicjum domowe i opieka długoterminowa, na jakich zasadach można korzystać z rehabilitacji ruchowej i psychologicznej, czym jest wolontariat i komu pomaga, jak uzyskać świadczenia socjalne i opiekuńcze oraz inne świadczenia w ramach NFZ i PFRON.

– Od lat realizujemy w naszej gminie działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz długoterminowej opieki. W tym roku nasi mieszkańcy skorzystają z 13 specjalnych programów zdrowotnych finansowanych z budżetu gminy Polkowice. Są one uzupełnieniem leczenia zakontraktowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia – wyjaśnia Mariola Kośmider, dyrektor Polkowickiego Centrum usług Zdrowotnych.

Zachęcamy do odwiedzenia Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych 7 marca w godzinach od 14.00 do 18.00 i zapoznania się z programami wsparcia dla chorych i potrzebujących oraz ich rodzin.