Laboratorium diagnostyczne

Uwaga!
Z doświadczeń wynika, że substancje zawarte w suplementach diety zafałszowują wyniki badań. Pacjent powinien odstawić preparaty co najmniej na 24h przed badaniem.

Laboratorium diagnostyczne PCUZ wykonuje badania diagnostyczne z zakresu:
    hematologii
    biochemii
    analityki ogólnej
    immunologii
    serologii
    mikrobiologii
    diagnostyki infekcyjnej
    genetyki

Wyniki osób, których próbki zostały wysłane na krew utajoną w kale w dniu 07.10.2020 i 14.10.2020 r. są do odebrania w laboratorium (profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Dolnośląskie Centrum Onkologii).

Kontakt

76 746 08 39

Godziny pracy

Poniedziałek-piątek
6:30-18:00

Organizacja pracy laboratorium analitycznego

      Rejestracja Pacjenta w laboratorium odbywa się od godz. 6:30
      Pobranie materiału 6:30 do 9:30 dla osób wcześniej zarejestrowanych na odpowiednią godzinę
      Wydawanie wyników badań laboratoryjnych będą do odbioru od poniedziałku do piątku po godz. 14:00  do 18:00
      Badania „na cito” bez ograniczeń – do godz. 17:00

Kierownik Laboratorium – specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej mgr Elżbieta Minko

Cennik usług medycznych
Nazwa badaniaCena
17 - hydroksykortykosteroidy DZM68
17 - ketosterydy DZM68
17 - OH progesteron44
ACTH (adrenokortykotropina) 45
Adenowirusy (ADV) met. PCR ilościowo220
Adenowirusy (ADV) met. PCR jakościowo200
Albuminy10
Aldolaza35
Aldosteron40
Aldosteron DZM43
Alfa -2 makroglobulina60
Alfa 1 - antytrypsyna40
Alfa 1, kwaśna glikoproteina (orozomukoid)26
Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych120
Alfa-1 antytrypsyna w kale55
ALP8
ALT8
Aluminium (Glin) w surowicy90
Amfetamina w moczu, jakościowo39
AMH (rezerwa jajnikowa)100
Amoniak 18
Amylaza w moczu8
Amylaza w surowicy8
ANA 10 met. IIF i DID ENA (6 antygenów)62
ANA 4 met. IIF i immunoblot (16 antygenów)120
ANA 5 met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów)100
ANA 6 immunoblot ENA (7 antygenów)92
ANA 7 met. ELISA (9 antygenów)60
ANA 8 met. DID ENA (6 antygenów)50
ANA 9 met. IIF, typ świecenia, miano50
ANA1 - p / ciała przeciwjądrowe met. IIF, test przesiewowy40
ANA2 met. IIF i DID ENA screening65
ANA3 met. immunoblot (16 antygenów)115
Androstendion50
anti - TPO (ATPO)47
Anty - TG (p / ciała przeciw tyreoglobulinie)27
Antykoagulant toczniowy 78
Antytrombina III, aktywność 40
Apo E genotypowanie, ocena skłonności do wystąpienia choroby Alzheimera/dziedzicznej skłonności do miażdżycy met. PCR260
APTT (czas kaolinowo - kefalinowy)10
ASO - ilościowo15
ASO (półilościowo)8
Aspergillus - antygen krążący170
AST8
Autoprzeciwciała płytkowe600
Badanie kału - chorobotwórcza flora jelitowa u dzieci do 2 lat (Salmonella, Shigella, Yersinia spp, EPEC, rotawirusy, adenowirusy grzyby drożdżopodobne)130
Badanie kału - obecność enteropatogennych pałeczek E. coli (EPEC)38
Badanie kału na krew utajoną18
Badanie kału na pasożyty20
Badanie kału na resztki pokarmowe15
Badanie kontrolne przeciwciał u ciężarnych (zdrowe, fizjologiczne) test Coombsa64
Badanie kontrolne wykrytych przeciwciał u ciężarnych (Ab obecne wcześniej)130
Badanie nasienia50
Badanie serologiczne w kierunku choroby "hodowców ptaków"160
Badanie serologiczne w kierunku choroby "płuco farmera"160
Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF90
Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną (krew)150
Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną (preparat i hodowla na podłożu płynnym + hodowla na podłożu stałym)100
Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. konwencjonalną (bakterioskopia + hodowla)70
Badanie w kierunku: wydzielacz / niewydzielacz substancji grupowej H w ślinie50
Bartoneloza IgG met. IIF100
Bartoneloza IgM met. IIF100
Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western Blott320
Bąblowica (Echinococcus multilocularis) met. Western Blott320
Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG110
Beta - 2 mikroglobulina marker diagnostyki nefrologicznej45
Beta - HCG (total)25
Beta HCG (total)-badanie do Prisca50
Beta-HCG wolna podjednostka KRYPTOR100
Białko DZM8
Białko Bence-Jonesa w moczu met. termiczna20
Białko C, aktywność 50
Białko całkowite8
Białko S wolne 80
Bilirubina bezpośrednia (związana)16
Bilirubina całkowita8
Biocenoza pochwy25
BKV met. PCR ilościowo200
BKV met. PCR jakościowo200
Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo 135
Borelioza IgG35
Borelioza IgM35
Borelioza p/c p. VlsE/C6 ilościowo, monitorowanie leczenia95
Borelioza Western Blott IgG125
Borelioza Western Blott IgM125
BRCA 2 met. PCR200
BRCA1 /PCR/360
Bruceloza IgG50
Bruceloza IgM50
Bruceloza met. OWD280
C - peptyd30
C - telopeptyd kolagenu typu I120
C1 inhibitor stężenie60
CA 125 marker raka jajnika35
CA 15 - 3 marker raka piersi i jajników36
CA 19 - 9 marker raka trzustki, dróg żółciowych i żołądka36
CA 72.4 marker raka przełyku, jelita grubego50
Candida albicans - antygen krążący200
CEA marker jelita grubego, trzustki, żołądka, wątroby35
Celiakia (DQ2.2/DQ2.5/DQ8) met. PCR300
Ceruloplazmina35
Chlamydia Pneumoniae + Mycoplasma Pneumoniae met. PCR jakościowo220
Chlamydia pneumoniae antygen met. IIF wymaz inny materiał62
Chlamydia pneumoniae antygen met. IIF wymaz z gardła62
Chlamydia pneumoniae IgA50
Chlamydia pneumoniae IgG40
Chlamydia pneumoniae IgM40
Chlamydia Pneumoniae met. PCR, jakościowo120
Chlamydia Trachomatis + Mycoplasma Genitalium + Ureaplasma Urealitycum200
Chlamydia Trachomatis + Mycoplasma Genitalium met. PCR jakościowo200
Chlamydia Trachomatis + Mycoplasma hominis met. PCR jakościowo200
Chlamydia Trachomatis + Ureaplasma species met. PCR jakościowo200
Chlamydia trachomatis antygen met. IIF wymaz z cewki moczowej55
Chlamydia trachomatis antygen met. IIF wymaz inny materiał55
Chlamydia trachomatis antygen met. IIF wymaz z kanału szyjki macicy55
Chlamydia trachomatis IgA37
Chlamydia trachomatis IgG37
Chlamydia trachomatis IgM37
Chlamydia Trachomatis met. PCR, jakościowo120
Chlorki20
Chlorki w DZM20
Chlorki w moczu20
Cholesterol całkowity8
Cholesterol HDL bezpośredni8
Cholesterol LDLparametr wyliczany
Cholinoesteraza15
Choroba Wilsona (mutacja H1069Q genu ATP7B)250
Chromogranina A marker guzów neuroendokrynnych220
CK - MB, aktywność30
Clostridium difficile (antygen GDH i wykrywanie toksyny A/B w kale)120
CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność70
CMV met. PCR ilościowo150
CMV met. PCR jakościowo150
Coxackie typ A i B IgG met. IIF125
Coxackie typ A i B IgM met. IIF125
Coxackie wirus typ B2, B3, B4 przeciwciała neutralizujące160
CPK (kinaza fosfokreatynowa)20
CRP U22
Cryptococcus neoformans - antygen krążący jakościowo190
Cyfra 21 - 1 (RAK PŁUCA)55
Cynk w moczu,ilościowo40
Cynk, ilościowo 40
Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach 40
Cystatyna C50
Cytomegalia (CMV) IgG40
Cytomegalia (CMV) IgM40
Czas protrombinowy (PT)17
Czerwonka pełzakowata (Entamoeba histolytica)100
Czynnik V Leiden met. PCR 230
D - dimery (ilościowo)40
DHEA - S0430
DHEA /dehydroepiandrostendion/ 60
Digoksyna, ilościowo80
Dihydrotestosteron (DHT)110
Dopamina w DZM120
Dopełniacz, składowa C - 3c40
Dopełniacz, składowa C - 440
EBV met. PCR, ilościowo250
EBV met. PCR, jakościowo230
EBV (Epstein - Barr virus) IgG40
EBV (Epstein - Barr) IgM40
EBV EA IgG, EA90
EBV EBNA IgG, EBNA90
Ecstasy w moczu, jakościowo40
Elastaza trzustkowa w kale170
Elektroforeza białka 30
Enterowirus IgG met. IIF125
Enterowirus IgM met. IIF125
Enzym konwertujący angiotensynę121
Eozynofilia bezwzględna 20
Erytropoetyna50
Estradiol25
Estriol wolny50
Etanol ilościowo30
Fenobarbital ilościowo40
Fenol w moczu ilościowo 80
Fenytoina, ilościowo70
Ferrytyna40
FibroMax (haptoglobina, alfa 2-makroglobulina, GGT, bilirubina, apolipoproteina A1, ALT, AST, G, TG, CH) 140
FibroTest (haptoglobina, alfa 2-makroglobulina, GGT, bilirubina, apolipoproteina A1, ALT) 120
Fibrynogen 15
Fosfataza kwaśna (ACP)15
Fosfataza kwaśna sterczowa55
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny50
Fosfor (P)8
Fosforany DZM16
Fosforany w moczu16
FSH (folitropina)25
FT328
FT428
Fruktozamina50
Gen na nietolerancję laktozy 200
Genetyczne predyspozycje do rdzeniastego raka tarczycy - analiza 16 mutacji genu RET500
GGTP10
Glikol etylenowy ilościowo150
Glikol etylenowy w moczu ilościowo110
Glukoza8
Glukoza (1h po podaniu 75g glukozy)8
Glukoza (2h po podaniu 75g glukozy)8
Glukoza w DZM16
Grupa krwi (układ AB0 i antygen RhD oraz badanie przeglądowe przeciwciał) (1 próbka)50
Grupa krwi do trwałej ewidencji wyniku grupy krwi (1 próbka krwi) z wydaniem krewkarty60
Grupa krwi do trwałej ewidencji wyniku grupy krwi (2 próbki krwi) z wydaniem krewkarty80
Gruźlica, T-SPOT TB (test IGRA) 220
Grypa typ A i B antygeny 40
Grypa typ A IgG150
Grypa typ A IgM150
Grypa typ AH1N1 met. Real - Time PCR, jakościowo 260
Grypa typ B IgG150
Grypa typ B IgM150
Haptoglobina35
Harmony Test (Trisomia 21, 18, 13, płeć, analiza XY)1800
HAV przeciwciała całkowite50
HAV przeciwciała IgM (WZW A)45
HbA1c35
HBc przeciwciała całkowite (WZW B)40
HBc przeciwciała IgM (WZWB)45
HBe - antygen (typ B)40
HBe przeciwciała (WZW B)40
HBs - antygen40
HBs - przeciwciała35
HBs antygen, test potwierdzenia40
HBV - lekooporność YMDD400
HBV genotypowanie (A - H)450
HBV ilościowo + lekooporność (YMDD)480
HBV ilościowo + lekooporność entekavir480
HBV jakościowo + lekooporność entekavir480
HBV lekooporność enterkavir400
HBV met. PCR ilościowo200
HBV met. PCR jakościowo120
HBV met. PCR jakościowo i ilościowo230
HCG wolna podjednostka beta65
HCV (przeciwciała)40
HCV genotypowanie200
HCV ilościowo + genotypowanie300
HCV jakościowo + genotypowanie300
HCV met. PCR ilościowo120
HCV met. PCR jakościowo 120
HCV met. PCR jakościowo + ilościowo200
HCV przeciwciała test potwierdzenia met. immunoblot260
HE - 4 marker jajnika90
Helicobacter pylori - antygen w kale28
Helicobacter pylori IgA60
Helicobacter pylori IgG60
Helicobacter pylori IgM60
Hemochromatoza mutacje C282Y, H63D oraz S65C w genie HFE350
Heroina w moczu, jakościowo40
Histamina200
HIV - test potwierdzenia obecności przeciwciał anty - HIV 1 i anty - HIV 2240
HIV 1 / HIV 2 (przeciwciała)40
HIV Ag / Ab (Combo)35
HIV met. PCR, ilościowo220
HLA B 27 120
Homocysteina50
Hormon wzrostu (GH)40
HPV HR: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68)160
HPV 2 (typy niskoonkogenne 6,11) 120
HPV 35 (typy wysokoonkogenne i niskoonkogenne)330
HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44200
HPV DNA HR, 14 typ?w, 16, 18, nie 16/18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)160
HSV - wirus opryszki typ 1 i 2 różnicowanie180
HSV (Herpes simplex virus) (HSV - 1/2 ) IgM, jakościowo38
HSV (Herpes simplex virus) (HSV - 1/2) IgG, jakościowo38
HSV met. PCR typ 1 i 2 jakościowo110
Identyfikacja Mycobacterium sp. met. immunochromatograficzną70
Identyfikacja Mycobacterium sp. test niacynowy50
Identyfikacja przeciwciał antyerytrocytarnych156
Identyfikacja szczep?w atypowych (MOTT) do grupy Runyona90
IgA26
IgE całkowite26
IgE sp. C204 - amoxycylina35
IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus30
IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae30
IgE sp. D70 - Acarus siro30
IgE sp. D71 -Lepidoglyphus destructor30
IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae35
IgE sp. E1 - sierść kota30
IgE sp. E2 - sierść psa30
IgE sp. E201 - pióra kanarka30
IgE sp. E3 - sierść konia30
IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej30
IgE sp. E7 - odchody gołębia30
IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi)30
IgE sp. E78 - pióra papużki falistej30
IgE sp. E81 - naskórek owcy30
IgE sp. E82 - naskórek kr?lika30
IgE sp. E84 - naskórek chomika30
IgE sp. E86 - pióra kaczki30
IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków: łupież psa (E5), naskórek i łupież kota (E1), łupież konia (E3), łupież krowy (E4)35
IgE sp. EP71 - mieszanka pierza35
IgE sp. epitop Der f 1, roztocze90
IgE sp. epitop Der f 2, roztocze90
IgE sp. epitop Der p 1, roztocze140
IgE sp. epitop Der p 2, roztocze90
IgE sp. epitop nBet v 1, brzoza90
IgE sp. epitop nBet v 2, brzoza90
IgE sp. epitop r Mal d 1, jabłko90
IgE sp. epitop r Mal d 4, jabłko90
IgE sp. F1 - białko jajka30
IgE sp. F105- czekolada30
IgE sp. F11 - gryka30
IgE sp. F12 - groch30
IgE sp. F13 - orzech ziemny30
IgE sp. F14 - soja30
IgE sp. F15 - fasola35
IgE sp. F17 - orzech leszczyny30
IgE sp. F2 - mleko krowie30
IgE sp. F221- kawa30
IgE sp. F244 - ogórek30
IgE sp. F245 - jajko całe30
IgE sp. F25 - pomidor30
IgE sp. F256 - orzech włoski30
IgE sp. F26 - wieprzowina30
IgE sp. F27 - wołowina30
IgE sp. F277 - koperek30
IgE sp. F280 - pieprz czarny35
IgE sp. F284 - indyk30
IgE sp. F3 - dorsz30
IgE sp. F31 - marchew30
IgE sp. F33- pomarańcza30
IgE sp. F35 - ziemniak30
IgE sp. F4 - pszenica30
IgE sp. F40 - tuńczyk30
IgE sp. F403- drożdże browarnicze30
IgE sp. F44- truskawka30
IgE sp. F48 - cebula35
IgE sp. F49 - jabłko30
IgE sp. F5 - żyto30
IgE sp. F6 - jęczmień30
IgE sp. F7 - owies30
IgE sp. F75 - żółtko jajka30
IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina30
IgE sp. F77 - beta laktoglobulina30
IgE sp. F78 - kazeina30
IgE sp. F79 - gluten (gliadyna)30
IgE sp. F8 - kukurydza30
IgE sp. F81 - ser cheddar42
IgE sp. F83 - kurczak30
IgE sp. F84 - kiwi30
IgE sp. F85 - seler30
IgE sp. F86 - pietruszka30
IgE sp. F88 - baranina30
IgE sp. F89-gorczyca biała i czarna42
IgE sp. F9 - ryż30
IgE sp. F92 - banan30
IgE sp. F93- kakao30
IgE sp. F94 - gruszka35
IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza35
IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca)35
IgE sp. G12 - żyto (pyłki)30
IgE sp. G3 - kupkówka pospolita30
IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa30
IgE sp. G6 - tymotka łąkowa30
IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych35
IgE sp. GP3 - mieszanka traw 335
IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych35
IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Hollister Sten)35
IgE sp. H3 - mieszanka kurzu domowego (Bencard)35
IgE sp. I1 - jad pszczoły30
IgE sp. I3 - jad osy30
IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego30
IgE sp. I6 - karaluch - prusak40
IgE sp. I71 - jad komara30
IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa)35
IgE sp. K20 - wełna35
IgE sp. K82 - latex35
IgE sp. M1 - Penicillium notatum30
IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum30
IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus30
IgE sp. M4 - Mucor racemosus30
IgE sp. M5 - Candida albicans30
IgE sp. M6 - Alternaria tenuis30
IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni35
IgE sp. O1 - bawełna35
IgE sp. P1 - glista ludzka35
IgE sp. T12 - wierzba35
IgE sp. T14 - topola30
IgE sp. T2 - olcha30
IgE sp. T3 - brzoza30
IgE sp. T4 - leszczyna30
IgE sp. TP9 - mieszanka drzew35
IgE sp. W10 - komosa biała35
IgE sp. W6 - bylica pospolita30
IgE sp. W9 - babka lancetowata35
IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów35
IGF 1 insulinozależny czynnik wzrostu60
IGF-BP360
IgG26
IgG 1 podklasa160
IgG 2 podklasa160
IgG 3 podklasa160
IgG 4 podklasa160
IgG 4, zestaw podklas370
IgG, IgA, IgM (łącznie)70
IgM26
IL28 (rs12979860, rs8099917) genotypowanie180
Immunofiksacja (A, G, M, kappa, lambda)190
Immunofiksacja (A, G, M, kappa, lambda) w moczu190
Indeks sFlt-1 / PIGF240
Inhibina A200
Inhibina B190
Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.)50
Insulina47
Insulina po 1H47
Insulina po 2H47
JCV met. PCR ilościowo160
Kadm 60
Kadm w moczu wskaźnik wydalania70
Kalcytonina (jak najszybciej zamrozić)60
Kalprotektyna w kale met. ELISA marker chorób nowot. i zapalnych p. pokarm. 112
Kał - adenowirusy / rotawirusy40
Kał - G. lamblia met. ELISA30
Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.)148
Kał (bad. mykol.)57
Kał posiew (bad. bakter.)55
Kamienie moczowe analiza chemiczna40
Karbamazepina, ilościowo 43
Karboksyhemogobina ilościowo 82
Kariotyp - badanie cytogenetyczne 360
Katecholaminy (A, NA, D) DZM + HCL met. HPLC200
Katecholaminy (A,NA, D) w DZM met. ELISA160
Kiła (Treponema pallidum) test przesiewowy RPR/VDRL15
Klirens kreatyniny8
Koenzym Q10 (ubichinon)150
Kokaina w moczu, jakościowo40
Kompleksy immunologiczne80
Kontrola miana przeciwciał odpornościowych do jednego antygenu - PTA58
Koproporfiryna40
Kortyzol35
Kortyzol DZM45
Kreatynina8
Kreatynina DZM16
Kreatynina w moczu16
Krew posiew - beztlenowy (bad. bakter.)67
Krew posiew (bad. bakter.)60
Krew posiew (bad. mykol.)57
Krztusiec (Bordetella pertusiss) IgA40
Krztusiec (Bordetella pertusiss) IgG40
Krztusiec (Bordetella pertusiss) IgM40
Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-RhD po porodzie99
Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-RhD po porodzie po zastosowanej profilaktyce śródciążowej67
Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-RhD po poronieniu85
Kwas 5 - hydroksyindolooctowy DZM + HCL (5-HIAA)70
Kwas delta - aminolewulinowy w moczu70
Kwas foliowy35
Kwas hipurowy150
Kwas homogentyzynowy w DZM260
Kwas moczowy8
Kwas moczowy DZM16
Kwas moczowy w moczu16
Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo90
Kwas walproinowy, ilościowo (VPA)40
Kwas wanilinomigdałowy DZM + HCL (VMA)60
Laktoferyna w kale160
Lamblie - przeciwciała (IgM + IgG) met. IIF85
LDH (dehydrogenaza mleczanowa)15
Legionella pneumophila antygen80
Legionella pneumophila IgA160
Legionella pneumophila IgA, IgM, IgG łącznie160
Legionella pneumophila IgG160
Legionella pneumophila IgM160
Legionella pneumophila met.PCR jakościowo250
Lekowrażliwość na wysokie stężenie iziniazydu na podłożu Middlebrooka130
Lekowrażliwość na wysokie stężenie streptomycyny, na podłożu Middlebrooka130
Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Middlebrooka (SM, INH, EMB, RMP, PZA)200
Lekowrażliwość rozszerzona na podłożu Lowensteina-Jensena (OFX, CS, CAP, ETA)280
Leptyna85
LH (lutropina)25
Lipaza20
Lipoproteina Lp (a)50
Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny160
Listerioza, jakościowo35
Lit ilościowo28
Łańcuchy lekkie kappa90
Łańcuchy lekkie kappa w moczu90
Łańcuchy lekkie lambda90
Łańcuchy lekkie lambda w moczu90
Łuszczyca (HAL-Cw6)350
M2 - PK Ouick110
Magnez (Mg)8
Magnez DZM16
Magnez w moczu16
Makroprolaktyna145
Mangan we krwi100
Metale panel 6 metali (Ni, Co, chrom, Mn, tytan , Al)280
Metanefryna w DZM60
Methemoglobina we krwi ilościowo60
Metoksykatecholaminy DZM170
Miedź w moczu, ilościowo50
Miedź, ilościowo 40
Mikroalbuminuria (albumina w DZM)25
Mioglobina40
Mocz - badanie ogólne (pasek + osad)10
Mocz - badanie ogólne (pasek)7
Mocz posiew (bad. bakter.)30
Mocz posiew (bad. mykol)57
Mocznik8
Mocznik DZM16
Mocznik w moczu16
Mononukleoza zakaźna, jakościowo25
Morfologia krwi7
Morfologia krwi z rozmazem (aparat)10
Mukowiscydoza met. PCR400
Mukowiscydoza mutacja Fdel508270
Mutacja 20210 G - A genu protrombiny met. PCR 150
Mutacje w genie CFTR (10 mutacji) - niepłodność męska 400
Mycobacterium tuberculosis complex (DNA) z określeniem wrażliwości na Rifampicynę met. RT-PCR350
Mycoplasma genitalium met. PCR jakościowo110
ościowo110
Mycoplasma pneumoniae IgA45
Mycoplasma pneumoniae IgG45
Mycoplasma pneumoniae IgM45
Mycoplasma pneumoniae met. PCR jakościowo120
Nadkrzepliwość wrodzona (czynnik V Leiden + mutacja 20210 G-A genu protrombiny)300
Nasienie posiew (bad. bakter.)50
Nasienie posiew (bad. mykol.)57
Naskórek dłoni (bad.mykol.)78
Naskórek stopy (bad. mykol.)78
Neisseria gonorrhoeae met. PCR jakościowo175
Niepłodność męska, azoospermia, oligozoospermia (badanie regionu AZF)300
Nietolerancja laktozy typu dorosłego280
NMP 22 - marker nowotworów pęcherza moczowego240
NSE (neuroswoista enolaza) rak drobnokomórkowy oskrzeli, neuroblastoma (płuca)55
NT- proBNP150
Nużeniec40
OB5
Ocena ryzyka wad chromosomalnych wg FMF110
Odczyn Waalera -Rosego15
Odpis wyniku grupy krwi12
Odra (Morbilli virus) IgG70
Odra (Morbilli virus) IgM70
Odwrotna trój jodotyronina (rT3)160
Ołów 45
Ołów w moczu, ilościowo wskaźnik wydalania70
Opiaty w moczu, jakościowo40
Osad moczu4
Ospa (Varicella zoster virus) IgG60
Ospa (Varicella zoster virus) IgM60
Osteokalcyna (MARKER TWORZENIA KOŚCI)60
Oznaczenie antygenów Lea i Leb (ciężarne)60
Oznaczenie miana przeciwciał odpornościowych do jednego antygenu - PTA40
P / ciała anty - CCP (antycytrulinowe)60
P / ciała anty GAD (przeciw dekarboksylazie kw. glutaminowego) IgG, ilościowo80
P / ciała przeciw aktynie met. IIF70
P / ciała przeciw antygenom błony podstawnej (BMZ) IgG, badanie na splicie skóry, met. IIF90
P / ciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF74
P / ciała przeciw antygenom jajnika i osłonie przejrzystej IgG, IgM, IgA (łącznie) met. ELISA120
P / ciała przeciw antygenom jajnika met. IIF120
P / ciała przeciw antygenom łożyska met. IIF120
P / ciała przeciw antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting100
P / ciała przeciw beta 2 - glikoproteinie - 1 IgA met. ELISA160
P / ciała przeciw beta 2 - glikoproteinie - 1 IgG i IgM (łącznie) met. ELISA125
P / ciała przeciw beta 2 - glikoproteinie - 1 IgG met. ELISA80
P / ciała przeciw beta 2 - glikoproteinie - 1 IgM met. ELISA80
P / ciała przeciw błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty - GBM) i błonie pęch. płucnych (z. Goodpasturae) met. IIF100
P / ciała przeciw błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty - GBM) met. IIF80
P / ciała przeciw cz. wewnętrznemu Castla i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF80
P / ciała przeciw deamidowanej glaidynie (DGP) IgA met. ELISA80
P / ciała przeciw deamidowanej glaidynie (DGP) IgG met. ELISA80
P / ciała przeciw DNA dwuniciowemu (DsDNA) met. IIF58
P / ciała przeciw endomysium (EmA) IgA i IgG (łącznie) met IIF90
P / ciała przeciw endomysium (EmA) IgA met IIF70
P / ciała przeciw endomysium (EmA) IgG met IIF70
P / ciała przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgA i IgG (łącznie) met. IIF120
P / ciała przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgA met. IIF70
P / ciała przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgG met. IIF70
P / ciała przeciw endomysium i retikulinie w klasie IgA100
P / ciała przeciw endomysium i retikulinie w klasie IgA i IgG łącznie180
P / ciała przeciw endomysium i retikulinie w klasie IgG100
P / ciała przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie w klasie IgA100
P / ciała przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie w klasie IgA i IgG (łącznie)180
P / ciała przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie w klasie IgG100
P / ciała przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2)90
P / ciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG met. ELISA58
P / ciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgM i IgG (łącznie) met. ELISA75
P / ciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgM met. ELISA50
P / ciała przeciw fosfatydyloserynie IgG i IgM (łącznie) met. ELISA65
P / ciała przeciw fosfatydyloserynie IgG met. ELISA44
P / ciała przeciw fosfatydyloserynie IgM met. ELISA40
P / ciała przeciw gliadynie (AGA) IgA i IgG (łącznie) met. IIF100
P / ciała przeciw gliadynie (AGA) IgA met. IIF60
P / ciała przeciw gliadynie (AGA) IgG met. IIF60
P / ciała przeciw gliście ludzkiej IgG60
P / ciała przeciw kanalikom żółciowym met. IIF60
P / ciała przeciw kardiolipinie IgG i IgM (łącznie) met. ELISA100
P / ciała przeciw kardiolipinie IgG met. ELISA60
P / ciała przeciw kardiolipinie IgM met. ELISA60
P / ciała przeciw keratynie (AKA) met. IIF100
P / ciała przeciw kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met. RIA200
P / ciała przeciw komórkom Leydiga jąder met. IIF100
P / ciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF60
P / ciała przeciw komórkom śródbłonka met. IIF126
P / ciała przeciw komórkom wątroby - badania kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA)90
P / ciała przeciw kompleksom fosfatydyloseryna / protrombina (aPS/PT) IgG110
P / ciała przeciw kompleksom fosfatydyloseryna / protrombina (aPS/PT) IgG i IgM160
P / ciała przeciw kompleksom fosfatydyloseryna / protrombina (aPS/PT) IgM100
P / ciała przeciw korze nadnerczy met. IIF75
P / ciała przeciw mieloperoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoblot80
P / ciała przeciw mieloperoksydazie IgG (pANCA) met. ELISA100
P / ciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF60
P / ciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym i mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF110
P / ciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF80
P / ciała przeciw mięśniowi sercowemu met. IIF80
P / ciała przeciw mikrosomom wątroby i nerki (anty - LKM) met. ELISA60
P / ciała przeciw mikrosomom wątroby i nerki (anty - LKM) met. IIF60
P / ciała przeciw mitochondrialne (AMA) typ M - 2 met. IIF60
P / ciała przeciw mitochondrialne (AMA) typ M - 2 met.ELISA60
P / ciała przeciw mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met.mmunoblot160
P / ciała przeciw mitochondrialne AMA met. IIF60
P / ciała przeciw nabłonkowi przewodów ślinowych (SDEA) met. IIF100
P / ciała przeciw pemphigus (desmogleina 1, desmogleina 3) i pemphigoid IgG met II85
P / ciała przeciw pemphigus (desmogleina 1, desmogleina 3) IgG, p / c p. pemphigus IgA, p / c p pemphigoid IgG, IgA, met IIF100
P / ciała przeciw pemphigus i pemphigoid IgA met. IIF65
P / ciała przeciw plemnikom met IIF68
P / ciała przeciw plemnikom w nasieniu IgG60
P / ciała przeciw proteinazie 3 IgG (cANCA) met. ELISA65
P / ciała przeciw protrombinie IgG i IgM (łącznie) met. ELISA100
P / ciała przeciw protrombinie IgG met. ELISA60
P / ciała przeciw protrombinie IgM met. ELISA60
P / ciała przeciw receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA130
P / ciała przeciw retikulinie (ARA) w klasie IgA i IgG (łącznie) met. IIF100
P / ciała przeciw retikulinie (ARA) w klasie IgA met. IIF62
P / ciała przeciw retikulinie (ARA) w klasie IgG met. IIF62
P / ciała przeciw Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF60
P / ciała przeciw Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met. IIF60
P / ciała przeciw Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met. IIF60
P / ciała przeciw transglutaminazie tkankowej (anty - tTG) IgA i IgG (łącznie) met. ELISA100
P / ciała przeciw transglutaminazie tkankowej (anty - tTG) IgA met. ELISA60
P / ciała przeciw transglutaminazie tkankowej (anty - tTG) IgG met. ELISA60
P / ciała przeciw wyspom trzustki (ICA)120
P / ciała przeciw wyspom trzustkowym, kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki i kom. kubkowatym jelit (ch. Leśniewskiego-Crohna i Colitis ulcerosa) met. IIF120
P / ciała przeciwko titinie205
P / przeciw 21-hydroksylazie220
P / przeciw mózgowe (neuronalne, ABA)220
P / przeciw PNP (pęcherzyca paraneoplastyczna) IgG met. IIF60
Pakiet BRCA1, BRCA2 , PALB 2 met. biologii molekularnej600
Pakiet BRCA1, BRCA2 met. biologii molekularnej430
Pakiet infekcyjny 2 /PCR/: HPV (14 typów nisko-, średnio-, wysokoonkogennych); Ch. trachomatis; M. genitalium; U.urealitycum 290
Pakiet infekcyjny1/PCR/: HPV (14 typów nisko/średnio/wysokoonkogennych); Ch. Trachomatis; HSV; U.Urealitycum 290
Pakiet panel wątrobowy (ANA1, ASMA, AMA, LKM)100
PALB 2 met. biologii molekularnej200
Panel alergenów - mieszany (28 alergenów)110
Panel alergenów oddechowych (21 alergenów)110
Panel alergenów pokarmowych (21 alergenów)110
Panel atopowy (20 alergenów)150
Panel atopowy (30 alergenów)200
Panel autoprzeciwciał (ch. tk. łacznej, vasculittis, ch. autoimmunologiczne wątroby) met. BLOT170
Panel białka mleka DPA-Dx (6 alergenów)140
Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA) met. blot120
Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. wew. Castlea) met. blot120
Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B. burgdorferii, A. phagocytophillum, E. chaffeensis, E. muris) met. PCR160
Panel infekcji urogenitalnych: HPV 14, Ch. trachomatis, M.genitalium, U.urealyticum met. PCR160
Panel infekcji urogenitalnych: HPV 14, Ch. trachomatis, M.hominis, U.urealyticum met. PCR160
Panel jady owadów DPA-Dx (osa, pszczoła)140
Panel jelitowy (p/c p kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki i kom. kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF140
Panel narkotykowy mocz jakościowo100
Panel nerkowo - naczyniowy (anty- GBM, cANCA, pANCA) IgG met. IIF100
Panel nerkowo - naczyniowy (anty- GBM, cANCA, pANCA) IgG met. immunoblot100
Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów)100
Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów)90
Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów)90
Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów)90
Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów)90
Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów)90
Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów)90
Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów)90
Panel przeciwciał onk- i anty-neuronalnych met. IIF immunoblot200
Panel wątrobowy (anty - LKM, anty - LSP, anty - SLA) met. IIF80
Panel wątrobowy pełny (ANA2, AMA, ASMA, anty - LKM, anty - LSP, anty - SLA) met. IIF110
Panel wątrobowy specjalistyczny (AMA M2, anty - LKM-1, anty - SLA/LP) met. immunobloting130
Panel żołądkowo - jelitowy (APCA, ACINTI, GAB, ANCA) IgG met. IIF190
PAPP - A50
PAPP - A KRYPTOR100
Paracetamol ilościowo50
Paragrypa typ 1 - 4 IgG125
Paragrypa typ 1 - 4 IgM125
Parathormon (PTH), intact, 30
Paznokcie rąk (bad. mykol.)78
Paznokcie stóp (bad. mykol.)78
PCA 3 w moczu1900
PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typ I)110
PIGF (łożyskowy ludzki czynnik wzrostu)160
Plwocina posiew (bad. bakter.)50
Plwocina posiew (bad. mykol.)60
Płyn z jamy brzusznej posiew (bad. bakter.)50
Płyn z jamy brzusznej posiew beztlenowy (bad. bakter.)50
Płyn z jamy otrzewnej posiew (bad. bakter.)50
Pneumocistis carini (Jiroveci) 50
Pneumocystis carini IgG i IgM met.IIF140
Popłuczyny żołądkowe (bad. mykol.)60
Porfiryny w moczu90
Posiew kału w kierunku enteropatogennej E.Coli52
Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (bad. bakter.)52
Posiew w kierunku Yersinia (bad. Bakter.)52
Posiew wymazu / kału na SS 1x SANEPID40
Posiew z ropnia (bad. bakter.)50
Posiew z ropnia beztlenowy (bad. bakter.)50
Potas (K)16
Potas w DZM16
Potas w moczu16
PPJ panel Myositis met. immunoblot150
PPJ panel sclerodermia met. immunoblot200
Prealbumina110
Prisca - raport50
Profil steroidowy w DZM met. GC-MS370
Progesteron25
Prokalcytonina, ilościowo100
Prolaktyna (PRL)25
Prolaktyna (PRL) po MCT po 1 h25
Prolaktyna (PRL) po MCT po 2 h25
Proteinogram białek moczu95
PSA (całkowity)35
PSA panel (PSA, fPSA, wskaźnik FPSA/PSA)- antygen sp. dla prostaty45
Punktat posiew (bad. bakter.)50
Pyrylinks D w moczu (marker resorpcji kości)100
QuantiFERON - TB (krew pełna specjalna probówka QFT)200
Raport FibroMax 700
Raport FibroTest 400
Retikulocyty15
RF - ilościowo15
ROMA (CA 125 + HE4 + algorytm oceny ryzyka) - diagnostyka raka jajnika100
Ropa posiew (bad. bakter.) 52
Ropa posiew (bad. Mykol.)60
Ropa posiew beztlenowy (bad. Bakter.)50
Rozmaz manualny10
Rozpuszczalny receptor transferyny80
Różyczka (Rubella virus) IgG35
Różyczka (Rubella virus) IgG awidność165
Różyczka (Rubella virus) IgM35
Rtęć w moczu (10 ml) ilościowo150
S100 marker czerniaka złośliwego i uszkodzenia mózgu65
Salicylany ilościowo50
SCC Ag - rak płaskonabłonkowy, rak szyjki macicy80
Selen (EDTA-K2, na świeżo)90
Seminogram80
Septyna 9 - marker raka jelita grubego700
Serotonina w DZM60
SES (SES - ANA) met. IIF marker przewlekłego wrzodziejącego zapalenia jamy ustnej60
Seton z ucha lewego (bad. mykol.)60
Seton z ucha prawego (bad. mykol.)60
sFlt-1 (rozpuszczalna fms - podobna kinaza tyrozynowa 1)150
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe)40
Skóra gładka (bad. mykol)70
Skóra owłosiona głowy (bad. mykol)70
SLE, półilościowo25
Sód w moczu16
Sód (Na)16
Sód w DZM16
Szczawiany w DZM100
Śródciążowa profilaktyka konfliktu matczyno - płodowego99
Świnka (Myxovirus parotitis) IgG60
Świnka (Myxovirus parotitis) IgM60
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgG met. ELISA100
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgM met. ELISA100
Teofilina ilościowo70
Termolabilny wariant MTHFR met. PCR 250
Test ciążowy30
Testosteron25
Testosteron wolny60
Tężec (Clostridium tetanii) IgG170
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza)18
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG40
Toksoplazmoza IgA65
Toksoplazmoza IgG35
Toksoplazmoza IgG awidność71
Toksoplazmoza IgM35
Toxoplazma Gondii met. PCR jakościowo120
TPS marker proliferacji k. nowotworowych61
TRAB - (p / ciała przeciw receptorom TSH)75
Transferyna27
Trombofilia Plus - 6 mutacji w 4 genach 380
Troponina T40
Trójglicerydy8
Tryptaza140
TSH21
Tyreoglobulina45
UIBC18
Ureaplasma urealyticum / U. parvum met. PCR jakościowo120
VDRL testy potwierdzenia (rozdział VDRL, FTA-ABS, FTA, TPHA)90
Wankomycyna ilościowo90
Wapń DZM16
Wapń (Ca) całkowity8
Wapń (Ca) zjonizowany 18
Wapń w moczu16
Wirus Zika IgM i IgG met. ELISA280
Wirus Zika met. PCR jakościowo280
Witamina D3 25 – (OH)60
Witamina A120
Witamina B1150
Witamina B1230
Witamina B2150
Witamina B3250
Witamina B5170
Witamina B6140
Witamina D3 metabolit 1,25-(OH)2140
Witamina E w surowicy140
Witamina H150
Witamina K1250
Wody płodowe posiew (bad. bakter.)50
Wody płodowe posiew (bad. mykol.)60
WR (VDRL)10
Wskaźnik albumina / kreatynina w moczu (ACR)25
Wskaźnik biologiczny (ATTEST 3 M)50
Wskaźnik HOMA - IRparametr wyliczany
Wskaźnik Quickaparametr wyliczany
Współczynnik INRparametr wyliczany
Wydanie krewkarty bez wykonywania badań20
Wydzielina z gruczołu krokowego posiew (bad. bakter.)50
Wydzielina z gruczołu krokowego posiew beztlenowy (bad. bakter.)50
Wydzielina z piersi (bad. bakter.)50
Wymaz na owsiki15
Wymaz spod napletka (bad. bakter.)50
Wymaz spod napletka (bad. mykol.)60
Wymaz z cewki moczowej (bad. bakter.)50
Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.)60
Wymaz z cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoeae GNC50
Wymaz z cewki w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp60
Wymaz z czyraków (bad. bakter.)50
Wymaz z czyraków (bad. mykol.)60
Wymaz z dziąseł (bad. bakter.)50
Wymaz z dziąseł (bad. mykol.)60
Wymaz z gardła (bad. bakter.)51
Wymaz z gardła (bad. mykol.)60
Wymaz z jamy ustnej (bad. bakter.)50
Wymaz z jamy ustnej (bad. mykol.)60
Wymaz z języka (bad. bakter.)50
Wymaz z języka (bad. mykol.)60
Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.)50
Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.)57
Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp 60
Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Neisseria gonorrhoeae GNC50
Wymaz z krtani (bad. mykol.)60
Wymaz z migdałków (bad. bakter.)50
Wymaz z migdałków (bad. mykol.)60
Wymaz z nosa (bad. bakter.)50
Wymaz z nosa (bad. mykol.)60
Wymaz z nosogardzieli (bad. bakter.)50
Wymaz z nosogardzieli (bad. mykol)60
Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)50
Wymaz z okolic odbytu (bad. bakter.)50
Wymaz z okolic odbytu (bad. mykol.)60
Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.)50
Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.)60
Wymaz z pochwy (bad. bakter.)50
Wymaz z pochwy (bad. mykol.)60
Wymaz z pochwy (mikroskop)40
Wymaz z pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)50
Wymaz z pochwy w kierunku Neisseria gonorrhoeae GNC50
Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)50
Wymaz z prącia (bad. bakter.)50
Wymaz z prącia (bad. mykol.)60
Wymaz z rany (bad. Bakter.)50
Wymaz z rany (bad. mykol.) 60
Wymaz z rurki tracheotomijnej (bad. bakter.)50
Wymaz z ucha lewego (bad. bakter.)50
Wymaz z ucha lewego (bad. mykol.)60
Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.)50
Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.)60
Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. bakter.)50
Wymaz z warg sromowych (bad. bakter.)50
Wymaz z warg sromowych (bad. mykol.)60
Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.)50
Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. mykol.)60
Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.)50
Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. mykol.)60
Wymaz z zębodołu (bad. bakter.)50
Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.) 50
Wymaz ze zmiany skórnej (bad. Mykol.)60
Yersinia enterocolitica IgA met. ELISA90
Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA90
Yersinia enterocolitica IgM met. ELISA90
Yersinia spp IgA, IgM, IgG (ŁĄCZNIE)200
Zeskrobina z ucha (bad. mykol)70
Zespół Gilberta200
Zespół Retta (gen MECP2 - cały)500
Zonulina w kale350
Żelazo (1h po podaniu żelaza)8
Żelazo (2h po podaniu żelaza)8
Żelazo (Fe)8
Żelazo na czczo8
Żółć posiew (bad. bakter.)50
Cennik obowiązuje od 01.06.2020 r.