Startuje XII Kampania “Polkowickie Dni – Chronię Życie przed Rakiem”. Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. ogłasza konkurs skierowany do mieszkańców gminy Polkowice.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs skierowany jest do dwóch grup mieszkańców gminy Polkowice. I grupa to uczniowie II klas gimnazjalnych SP nr 3 w Polkowicach, SP nr 4 w Polkowicach oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej w Polkowicach – dziewczęta i chłopcy. II grupa to mieszkańcy gminy Polkowice, bez względu na wiek i płeć (kategoria open).

Jakie jest zadanie konkursowe?

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie wybranej pracy konkursowej, nawiązującej do kampanii „Chronię życie przed rakiem”:

  • film – spot reklamowy do 2 minut (indywidualnie lub w maksymalnie  3-osobowej grupie)
  • film motywujący i zachęcający do badań do 2 minut (indywidualnie lub w maksymalnie 3-osobowej grupie)
  • praca plastyczna z hasłem poprzedzonym symbolem hasztag # (indywidualnie)
  • kreatywne zdjęcie, wykorzystujące zaproponowane przez siebie hasło poprzedzone znakiem „#”, które nawiąże do kampanii „Chronię życie przed rakiem” (w maksymalnie 3-osobowej grupie)

Jak zgłosić pracę?

Prace należy dostarczyć do sekretariatu Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych w zamkniętej kopercie z dopiskiem „#konkurschroniezycieprzedrakiem” wraz z wydrukowaną i wypełnioną informacją o autorze oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku. Prace plastyczne należy przekazać w oryginale, a prace w wersji elektronicznej na nośniku CD lub pendrive. Prace można zgłaszać do 31 stycznia 2018 roku do godz. 10:00.

Jakie są nagrody konkursowe?

Autorzy czterech najlepszych prac z I grupy otrzymają propozycję udziału w kampanii billboardowej w Polkowicach z okazji Polkowickich Dni „Chronię życie przed rakiem” w marcu 2018 roku oraz otrzymają nagrody rzeczowe. Autorzy trzech najlepszych prac z II grupy (kategoria open) otrzymają nagrody rzeczowe.

Lista zwycięzców zostanie ogłoszona 2 lutego 2018 roku na stronie www.pcuz.pl i na oficjalnym profilu Facebook Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych. Wręczenie nagród nastąpi podczas konferencji organizowanej 9 marca 2018 r. w Auli Forum w Polkowicach.

 

Więcej informacji w szczegółowym REGULAMINIE KONKURSU.

Pliki do pobrania:

Informacje o autorze – POBIERZ

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku dziecka – POBIERZ

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku (osoba pełnoletnia) – POBIERZ