Centrum Gerontologii i Wsparcia Osób Niesamodzielnych

Centrum Gerontologii i Wsparcia Osób Niesamodzielnych

W Centrum Gerontologii i Wsparcia Osób Niesamodzielnych PCUZ świadczymy kompleksowe i specjalistyczne usługi dla seniorów z gminy Polkowice.

Ofertę centrum dedykujemy Pacjentom starzejącym się, z zaburzeniami procesów poznawczych oraz  osobom niepełnosprawnym po udarach, wylewach, z chorobą otępienną lub chorobą Alzheimera. Jesteśmy realizatorem gminnych programów polityki senioralnej, dzięki którym mieszkańcy gminy Polkowice mogą bezpłatnie korzystać z postępowych metod leczenia gerontologicznego, które nie są objęte w Polsce finansowaniem w ramach NFZ.

Dzięki utworzonemu w 2015 roku, nowoczesnemu ośrodkowi medycznemu osoby starsze mogą poprawić swoje zdrowie i komfort życia oraz wydłużyć okres sprawności umysłowej poprzez korzystanie z:
    konsultacji gerontologicznych (również dla rodzin i opiekunów)
    diagnostyki psychologicznej
    terapii neuropsychologicznej chorób otępiennych z wykorzystaniem    nowoczesnych urządzeń wspomagających sprawność intelektualną: Rehacoam, Play Attention, Interacyive Metronome
    terapii psychologicznej indywidualnej i grupowej oraz psychoedukacji
    terapii zajęciowej w Klubie Seniora
    rehabilitacji ruchowej
    domowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej

Specjalnie dla seniorów w Centrum Gerontologii i Wsparcia Osób Niesamodzielnych funkcjonują:
    gabinet gerontologa
    gabinet dietetyka
    sala terapii zajęciowej
    dział rehabilitacji

Rejestracja

76 746 08 15

Godziny pracy

Poniedziałek-piątek
W godz.  7:00 – 14:30