Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych kolejny rok z rzędu obejmie nocną i świąteczną, bezpłatną ambulatoryjną opieką chirurgiczną wszystkich mieszkańców powiatu polkowickiego. Gmina Polkowice i Powiat Polkowicki zdecydowały o kontynuowaniu w 2019 roku finansowania tych usług z własnego budżetu. Wykonanie zadania zlecono PCUZ.

Dzięki podpisanej umowie mieszkańcy powiatu polkowickiego objęci są ambulatoryjną pomocą chirurgiczną przez całą dobę. W dni powszednie do 18.00 opiekę finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach podpisanego kontraktu z PCUZ – ZOZ S.A., natomiast opiekę nocną oraz w dni wolne od pracy finansują gmina Polkowice i powiat polkowicki. Zakres usług obejmuje chirurgiczne świadczenia lekarskie, pielęgniarskie oraz diagnostykę w tym diagnostykę radiologiczną.

– Przeznaczenie środków z budżetów samorządów lokalnych na kontynuację w przychodni ostrego dyżuru chirurgicznego to bardzo dobra decyzja. Tylko w 2018 r. z pomocy naszego ambulatorium skorzystały 4903 osoby, wykonano 7733 zabiegi medyczne i prawie 5 tys. konsultacji. Uczestniczyliśmy również w wielu akcjach ratowniczych po wypadkach w kopalni czy katastrofach drogowych. 6 grudnia minionego roku, po zbiorowym wypadku autokaru pod Suchą Górną z naszej specjalistycznej pomocy skorzystały 24 osoby – informuje Mariola Kośmider, dyrektor PCUZ ZOZ S.A.

Lekarze pracujący w polkowickiej przychodni przyznają, że pacjenci przywykli do całodobowej opieki i chętnie z niej korzystają. – Dzięki samorządowym funduszom mieszkańcy mają zapewnioną pomoc tutaj na miejscu w Polkowicach, bez konieczności wieczornych czy nocnych wyjazdów do sąsiednich miast – dodaje Andrzej Łępicki, lekarz chirurg w PCUZ.

Z nocnej i świątecznej opieki mieszkańcy mogą korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 7.00, a w dni wolne  całodobowo świadczona jest w tzw. trybie ostro dyżurowym, czyli w przypadku nagłego urazu grożącego utratą zdrowia lub życia.

Ważne telefony:

Ambulatorium chirurgiczne –  tel.  76 74-60-846

Pracownia Rtg – tel. 76 74-60-857