Prace budowlane związane z powstaniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych są już bardzo zaawansowane. Pierwsi pacjenci powinni zostać przyjęci na początku nowego roku.

Zakład, który będzie mógł przyjąć 22 pacjentów, powstaje w miejscu byłego hotelu zlokalizowanego na terenie PCUZ. Wykonanych jest już większość prac związanych z przebudową obiektu i przystosowaniem go do potrzeb przyszłych pacjentów. Całodobową opiekę, komfort i bezpieczeństwo znajdą tutaj osoby starsze, niepełnosprawne i niesamodzielne.

– Do końca czerwca zostaną zamontowane drzwi, oświetlenie, kaloryfery i specjalne panele ścienne, położone zostaną również wykładziny na podłodze, a także zamontowane umywalki i wanny w łazienkach. Równolegle kończy się budowa szybu windowego, usytuowanego na zewnątrz bryły budynku. Harmonogram prac zakłada, że winda zostanie zamontowana również do końca czerwca. Na letnie miesiące mamy zaplanowane odbiory techniczne budynku i zakończenie I etapu prac. W II etapie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy będzie wyposażany w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny – informuje Marcin Nalewajski z PCUZ, koordynator projektu.

W zakładzie o łącznej powierzchni ponad 400 m² się 11 dwuosobowych pokojów, wyposażonych w specjalistyczne łóżka, instalacje podtrzymujące funkcje życiowe oraz instalacje przyzywowe dla pielęgniarek. Pacjenci będą również korzystać z pokoju dziennego, sali terapii zajęciowej, gabinetu pielęgniarsko-zabiegowego, gabinetu lekarskiego i sali rehabilitacyjnej. Duża winda, przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz do przewożenia pacjentów na łóżkach, pozwoli na wygodne poruszanie się po obiekcie.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy będzie prowadził pełną opiekę pielęgnacyjną, opiekuńczą, rehabilitacyjną i lekarską. Pacjenci będą korzystać tutaj z leczenia farmakologicznego, leczenia dietetycznego odpowiedniego do stanu zdrowia, zabiegów fizjoterapeutycznych, psychoterapii oraz terapii zajęciowej. Wśród personelu medycznego znajdą się lekarze, pielęgniarki wyspecjalizowane w opiece długoterminowej, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, psycholodzy, logopeda, gerontolog, psychogeriatra, dietetyk, terapeuci zajęciowi oraz duszpasterz.

 – Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych od wielu lat prowadzi długoterminową domową opiekę pielęgniarską oraz hospicjum domowe. Rozszerzenie działalności o całodobową opiekę nad osobami niesamodzielnymi, chorymi i niepełnosprawnymi wpisuje się w strategię rozwoju Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych i politykę senioralną prowadzoną przez gminę Polkowice – wyjaśnia Mariola Kośmider, dyrektor Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych.