Niemal 350 mln osób na całym świecie cierpi ma cukrzycę – chorobę przewlekłą, do której dochodzi, gdy organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub nie jest w stanie skutecznie wykorzystywać własnej insuliny w procesie metabolizmu cukrów pochodzących ze spożywanej żywności.

Insulina to hormon regulujący poziom cukru we krwi, będącego źródłem energii potrzebnej do życia. Jeżeli glukoza nie może przeniknąć do komórek organizmu, w których jest spalana jako energia i pozostaje w krwioobiegu, jej stężenie może wzrastać do szkodliwego poziomu.

Cukrzyca

PRZYCZYNY POWSTAWANIA CUKRZYCY

Cukrzyca

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. realizuje program polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka cukrzycy i promocja zdrowia w cukrzycy w gminie Polkowice”

Program finansowany jest z budżetu gminy Polkowice.